dinsdag 14 december 2010

'Als Jesse erbij is, is het wel een ernstige zaak'

Weer een intressante zitting gisteren in de Bunker. Allereerst omdat de voorlopige hechtenis van Ali Akgün, na eerdere vruchteloze pogingen, en op de kop af 3 jaar en 7 maanden voorarrest, nu eindelijk wel is opgeheven. Dit tot grote blijdschap van Ali Akgün, maar ook van zijn twee broers en een vriend die zoals gewoonlijk aanwezig waren om Ali te steunen. Mr. Nico Meijering zelf was niet aanwezig. De raadsman van Ali had andere verplichtingen en zat op het moment van de uitspraak in een vliegtuig.


Zoals Meijering zei in de wachtkamer op de dag dat zijn betoog van 412 pagina's en drie zittingen lang er op zat, ''Mischien brengt het nou eens geluk als ik er eens niet bij ben, want tot nu toe was ik steeds wel bij elke uitspraak", zo kwam het dit keer ook uit. Om maar even in deze gelukssfeer te blijven. 13 December bleek dus geen ongeluksdatum voor Ali en zijn raadsman. Maar goed, alle gekheid op een stokje, het was natuurlijk geen kwestie van geluk, maar veel eerder een terechte beslissing na het betoog van 412 pagina's van Meijering waar geen speld tussen te krijgen was.

Lauwaars begon meteen na aanvang van de zitting met de uitspraak.
Lauwaars: De rechtbank is het er mee eens dat in de zaak Nicht de ernstige bezwaren niet voldoende zijn. In de 140-zaak zijn nog wel voldoende bezwaren om tot grondslag voor de voorlopige hechtenis te dienen. Hoewel de rechtbank het uitvoerige debat als meer bevredigend zou ervaren, ziet zij hier vanaf. Dat zou als voorschot op het vonnis zijn. Alleen voor de 140-zaak zou Akgün een straf van maximaal 6 jaar opgelegd kunnen krijgen. Effectief is dat 4 jaar. Ali zit inmiddels 3 jaar en 7 maanden in hechtenis. De beslissing is als volgt: De rechtbank heft op de voorlopige hechtenis in de zaak Nicht en de 140-zaak. Dit was de uitspraak.

Die 5 maanden minder dan de mogelijke maximum straf van 4 jaar (effectief), zou je wellicht kunnen zien als compensatie voor de tijd die Ali in EBI-regime heeft doorgebracht. Dit regime wordt nl als extra zwaar ervaren.

Ali kwam na de korte pauze die volgde op de uitspraak niet terug in de rechtszaal en bleek meteen al vetrokken te zijn, terug naar de EBI om zijn spullen op te halen. Daar zou hij dan worden vrijgelaten. Hij wilde zo snel mogelijk terug naar zijn vrouw en kinderen. En dat is natuurlijk te begrijpen. Ali Akgün heeft zijn kids al die tijd niet gezien en ook zijn vrouw Claudia, die hem bijna elke zitting kwam steunen, kon hij alleen zien vanachter dik kogelwerend glas.....

*

De rechtbank ging verder waar ze donderdag gebleven waren. Dat was het moment waarop kroongetuige Peter La Serpe vragen mocht stellen aan Jesse Remmers. Jesse bleef er echter bij geen vragen van La Serpe te beantwoorden. Ook niet via de rechtbank, als de rechters de vragen zouden stellen.
Jesse Remmers: Ik vind het de reinste absurditeit dat hij vragen aan mij stelt terwijl hij er zelf bij was. Ik mag geen vijandige confrontaties aan gaan. La Serpe gaat een confrontatie met mij aan. Die ga ik dus niet aan. Ik blijf er bij dat ik geen vragen van La Serpe beantwoord. De microfoon blijft uit.

Lauwaars' reactie: Voor iemand die geen confrontatie aan wil gaan, is de rechtbank niet echt de juiste plek. Er worden alleen maar confrontaties aangegaan.

De rechtbank wilde de vragen wel gesteld hebben.

Peter La Serpe deed een poging Jesse vragen te stellen.
La Serpe: Jij zegt dat ik aan jou heb opgebiecht dat ik een prostituee heb vermoord. Waar? Wanneer? Waarom? Heeft de sessie gewerkt? Waar zou de moord gebeurt zijn? Waarneer zou de moord gebeurd zijn? Waarom zou die biecht gedaan moeten worden?
Jesse antwoordde niet.
La Serpe richting de rechters: Het biechten heet in scientology-termen 'overt clearen'. Het hoe, wanneer, met wie, welke plaats, dat zou in een biecht aan de orde moeten komen. Hoe komt het dat Jesse niet zou weten waar de moord is gepleegd?
Hij bedoelde kennelijk dat het niet waar zou zijn wat Jesse beweert en er geen biecht zou zijn geweest als Jesse niet in staat is de eerder genoemde vragen te beantwoorden.
OM: Kunnen we dat over die scientology-biecht ergens teruglezen?
La Serpe: Dat zou kunnen. Ik heb daar zat boeken over, maar dan moet ik die laten bezorgen.

Jesse gaf nu zelf (toch) een reactie, maar meer op vragen van de rechtbank. (samengevat)
Jesse: Als tijdens de biecht mentaal teruggaat naar de plaats van het delict, als ze dat niet zouden willen vertellen, hoeft dat niet.
De rechter wilde meer over de biecht met de prostituee weten.
Jesse: In 2000 in Amstelveen heeft ie me dat opgebiecht. Ik constateerde dat hij een mishandeling van zijn vader had ondergaan. Het was moeilijk om dat 'te clearen'. Hij werd steeds heel driftig. Iedere keer als we dat punt benaderden, was hij heel driftig. Ik had hem uitgelegd over het 'clearen van overtes'. Ik zei, ik kan kijken of het gaat helpen.
Rechter: Heeft het bij La Serpe geholpen?
Jesse: Bij zo'n biecht moet je spijt, of hoe zeg je dat?...  uhm, berouw tonen. Bij patiënten die geen berouw tonen helpt het niet. Hij gaf een reactie alsof ze nog leefde. Hij zei, dan had die kankerhoer mijn geld maar niet moeten stelen. Hij ging er dus eigenlijk vanuit dat hij niet de schuldige was....

Peter La Serpe reageerde.
La Serpe: Ik heb nooit enige sessie op enige manier gedaan. Jesse laat eerder zien hoe hij is en wie Jesse is. Hij zegt dat ik een deel wel of niet heb gezegd. Dat staat niet zo in de literatuur. Hij refereert aan het moment waar ik geslagen ben door mijn vader. Ik was 13 toen ik wegliep bij mijn vader en daarna heb ik hem nooit meer gezien.
Lauwaars: We beschouwen het dan maar als afgerond.

Na de middagpauze kon het OM vragen stellen aan Jesse Remmers. Eigenlijk wilde men de vragen gesteld hebben bij de politie. Als reden gaf het OM dat dit proces al zo lang duurt, dat we maar niet moeten denken aan de tijd die dit weer in beslag neemt. Nog een voordeel zou zijn dat het dan niet in de openheid komt. De rechters vonden dat ze op zitting gesteld moesten worden. Het viel op dat het OM zeer kritisch klonk, op het cynische af soms. Jesse beantwoordde de vragen echter stuk voor stuk vlot en zonder aarzelen. Het verhaal passseerde nog een keer de revue.

Enkele opvallende passages over de zaak Bethlehem.
OM: U zou als een soort mediator optreden. U zou zorgen dat het vredelievend zou blijven. U wou uw contacten in Spanje gebruiken om spullen over te nemen. Er was sprake van z'n huis en z'n auto?
Jesse: Dat zou kunnen kloppen.
OM: Hoe kun je in hemelsnaam denken dat een auto overgedragen wordt zonder de rechthebbende eigenaar?
Jesse: Ik kan u een ding verzekeren, dat is geen enkel probleem.
OM: En het huis?
Jesse: Hoe dat in z'n werk gaat, weet ik niet precies. Ik denk op dezelfde manier.

OM: Hoe wilden jullie het achteraf doen? Op gijzeling staat 8 jaar.
Jesse: Dan gaat u er vanuit dat Bethlehem aangifte deed?
OM: Gijzeling is een zwaar misdrijf.
Jesse: Het was om een schuld aan te bieden. Er werd een beroep gedaan een schuld te betalen, een dringend beroep. Het was de bedoeling het te vragen op een nette manier.
OM: Het was op een nette manier dat iemand aan de ketting vastgelegd werd?
Jesse: Ja, dat klopt inderdaad.  (dit kwam er nogal lachwekkend over, er werd om gelachen op de tribune)

Er zou een confrontatie hebben plaatsgevonden in het Okura. Jesse had geld van een investering tegoed in een gezamelijk horeca project, genaamd 'Country City' in Friesland. Een project van Jesse, La Serpe en zijn broer. La Serpe had gezegd dat Jesse dat geld nog niet terug kon trekken.
Jesse: Ik dacht toen, laat ik het nog maar niet terugtrekken......  Ik ben de slechtste niet. (gelach op de tribune)
OM: Was dat in het Okura-hotel?
Jesse: Daar kom ik zo aan toe. Heeft u haast? (weer gelach op de tribune)
Dat was in het AMC, niet in het Okura. La Serpe kwam uit Leeuwarden. Hij wilde dat geld van  Richard Ebeli hebben. Daar is ie als een waanzinnige imbeciel tekeer gegaan en hebben we elkaar nooit meer gezien tot het moment dat we elkaar weer zagen. Het was in ieder geval in het AMC.

Hierna werden zowel La Serpe als Jesse ondervraagd door zowel rechters, OM als advocaten.

Over de AMC ontmoeting.
OM: Waarom het AMC?
La Serpe: Het AMC is groot en je kunt er in de openbare ruimtes ook goed afspreken.
OM: U was met iemand samen?
La Serpe: Klopt, ik was met iemand samen, maar ik zeg niet wie.
OM: Waarom wilt u de naam niet noemen?
La Serpe: Het is degene die de patronen heeft geleverd voor Pels, de Silvertip Hollowpoint, maar de naam noem ik niet. Dat is iemand uit het Friese en die zijn al genoeg lastig gevallen. Die laat ik er dus buiten.
OM richting Jesse: Kunt u zeggen wie het is?
Jesse: Nee, als ik ga zeggen wie het is, gaat La Serpe ontkennen wie dit is.

Later gaat het over Arjen Kaale.
Lauwaars: Mijnheer Remmers, dat verhaal over Kaale. U verteld het als getuige. Steekt u maar van wal.
Jesse: Nou het zit zo, ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Zal ik herhalen hoe het contact is begonnen?
Lauwaars: Ok, doet u dat maar.
Jesse: Uhm, dat is tijdens mijn penitentiaire project. Ik had ene Sjors leren kennen. Ik had contact met z'n dochter. Ze had gehoord dat haar vader mogelijk een dodelijk ongeluk had gehad in Spanje. Ik ontmoette Kaale in Fuengirola. Hij hielp mee het lichaam terug te krijgen in Nederland. Hij belde me op, op een gegeven moment. We spraken af in de Residence. Daar was La Serpe bij. Rob de W. had ie bij zich. Hij vertelde dat hij in een project zat met Sjors. Hij vroeg of ik in dat project wilde stappen. Dat wilde ik niet. We hebben wel nummers uitgewisseld. Toen heb ik ze een tijd niet gezien. Ik gaf geld voor het project van La Serpe. Daar was de broer van La Serpe bij. Daar in Marokko heeft La Serpe Hassan leren kennen. La Serpe heeft toen geld gebruikt wat eigenlijk bedoeld was voor 'Country City'.

La Serpe had geld aan Kaale gevraagd. Hij heeft hem het bedrijf laten zien en gezegd dat ik er bij in zat. La Serpe zou Hassan geld geven voor een lading hasj dat in Nederland zou komen. Dat is mislukt. Hassan zei, we kunnen het nog een keer proberen. Hij heeft nog een bedrag gekregen van mensen om te investeren. Het ging weer mis. Kaale is ervan overtuigd geweest dat ik er ook bij was. Kaale begon op dat moment te dreigen met mensen omdat dat geld ook van hem zou zijn.

Ik kom René Pouw tegen in Spanje. Deze zei dat La Serpe ervan baalde dat de aanslag van La Serpe op Kaale misgelopen was. Hij had een slokkie op. Hij was ervan overuigd dat ik het wist. Ik wist er niks van. Ik hoorde zo dus dat er een aanslag op Kaale had plaatsgevonden. La Serpe dacht er dus goed aan te doen. Hij had de beslissing genomen Kaale om te leggen en zou daar 10.000 voor betaald hebben.

Hassan had een prachtig toneelstukje opgevoerd. Hij had een huis, een auto en een zaak gekocht. Eerst was het een arm sujet, later had ie geld ineens. Hij had dus twee keer geld van La Serpe gekregen. De bedoeling van La Serpe was om Kaale om te leggen omdat die mensen die er ook last van hadden naar zijn bedrijf zouden komen om dat geld op te eisen. Kaale heeft later Joegoslaven geïnstrueerd om een van ons te gijzelen. La Serpe had uitgelegd dat dat bedrijf van ons was. Kaale had mensen geactiveerd. Hij bevestigde inderdaad dat hij mensen had geregeld. Omdat hij dacht dat ik er ook bij hoorde.
Lauwaars: Activeren? Wat bedoeld u?
Jesse: Ja, activeren, om een van ons te gijzelen om zo het geld terug te krijgen.

Over Rene Pouw.
Het OM beweert dat Jesse met Rene Pouw komt, omdat hij zou weten dat deze al jaren voortvluchtig is.
OvJ: Het verbaaste mij dat u van niemand namen noemt, maar van hem wel.
Jesse: U zegt dat ik wist dat hij op Opsporing Verzocht was. Dat wist ik helemaal niet.
(Rene Pouw staat op de Top-10 lijst  meestgezochte criminelen van Nederland)

                                                     Rene Pouw

Lauwaars: Waarom  zou Kaale Joego's naar La Serpe hebben toegestuurd?
Jesse: Omdat Kaale hem twee keer een bedrag had gegeven. Hoewel hij twee bedragen had gegeven, had hij daar niets voor terug gezien. Ik kan me echter niet herinneren dat ik een conflict had met Kaale.
Lauwaars: Ook niet in zijn ogen?
Jesse: Oh ja, in zijn ogen. Hij dacht dat ik er mee te maken had.

later:
Jesse: La Serpe had gezegd dat ie een deel van het geld had geïnvesteerd. Hij wilde me verrassen. Ik kan u zeggen dat het inderdaad een zeer onaangename verrassing was.

Arjen Kaale was op zijn adres in Wijk aan Zee door twee Algerijnen aangevallen. Deze hadden hem met een kruiskopschroevendraaier door zijn oor gestoken tijdens een aanslag op z'n leven. Maar Arjen had ze op de vlucht doen slaan. Het waren amateurtjes. Waarschijnlijk hadden de twee de 10.000 euro die ze van La Serpe hadden gekregen, oa om een wapen te kopen, opgemaakt aan drugs en de liquidatie van Arjen Kaale toen maar met een kruiskopschroevendraaier proberen uit te voeren. Dit mislukte dus.

later:
Lauwaars: Volgens La Serpe zou er een schuld van 9 ton zijn die u aan Kaale zou hebben?
Jesse: Hij spoort niet! Het klopt niet.

La Serpe kwam met zijn versie van het verhaal.
Lauwaars: Mijnheer La Serpe, er liggen verklaringen. U zegt dat het niet waar is?
La Serpe: Ik moet enigszins laveren tussen mijn verschoningsrecht. Het is cynisch: Jesse is wederom de reddende engel in het verhaal. Rob de W. en Arjen Kaale, we hadden een afspraak in de Residence. Jesse zat in een open kamp. Ik haalde hem op. Ik was bleu. Ik had geen contacten. Ik ben voorgesteld aan Arjen Kaale en Rob de W. Alle momenten dat we contacten hadden, iedereen wist dat alles wat ik zei ook uit naam was van Jesse. Het was dus dom om dingen uit eigen naam te doen. Ik zag Jesse als de kip met de gouden eieren. Als Jesse tien miljoen zou verdienen, verdiende ik er ook één. Hij blij, ik blij. Arjen had een champagnekleurige Mercedes gekocht. Die wou hij laten zien. Hij had een verhaal over mensen in Rotterdam.... Joego's. Er zou een aanslag zijn gepleegd. Iemand had een draai om z'n oren gegeven. Ik had gezegd, ik weet er niks van. Er werd gezegd: Als Jesse erbij is, is het wel een ernstige zaak. Daar ben ik het helemaal mee eens.....

later:
La Serpe: Kaale had 3 keer geld betaald. We hebben er uitbundig om gelachen, dat Arjen dat geld 3 keer had gegeven. Men rekent zich nogal snel rijk in het milieu. Jesse heeft werkelijk overal schulden. Van '99 tot eind 2001 denk ik dat hij tussen de 3 a 4 ton schuld had bij Arjen Kaale.

later:
Lauwaars: Met die 10.000, hoe zit dat?
La Serpe: Die 10.000 was voor Hassan. Bij Gare du Nord in Parijs heb je zo'n Marokkaanse wijk. Daar kun je alles kopen. Het was de bedoeling een paspoort voor Hassan te kopen. Je krijgt in Marokko niet zomaar een uitreisvisum of reisdocument. Dus wilden we het kopen. Hassan was nodig in Nederland om handel kwijt te kunnen. We wilden hem over laten komen.

Tot slot, over een coke-transport.
La Serpe: Rob de W. is een heel goede vriend van Jesse en deelt alle contacten in Marokko. Hij verbleef drie jaar in Marokko voor Jesse en regelde daar klussen. Hij had een transportbedrijf. Hij is later gearresteerd voor een coke-transport. Daar is Ebeli voor doodgeschoten in Venezuela. Dat transport is gepakt, via Antwerpen. Het was een transport van Jesse. Hij had het overgedragen aan Cees Helman en Koos Reuvers. Deze zouden het binnen trekken. Jesse was ontdaan dat hij het transport had overgedragen, maar hij kreeg zijn paspoort niet terug. (Dat laatste is mij onduidelijk, over het paspoort, maar dat zoek ik nog uit)
Lauwaars: Mijnheer Remmers, een reactie graag.

Jesse wilde niet antwoorden....

Iedereen was moe, de rechtbank besloot maar te stoppen.

Donderdag verder.

Bondtehond