zaterdag 28 augustus 2010

Dino Soerel gearresteerd in appartement aan de Rozengracht te Amsterdam

Vermeend onderwereldkopstuk Dino Soerel, door Willem Endstra genoemd als 'Koning van de onderwereld' en handlanger van Willem Holleeder, is gisteravond om 21:10 gearresteerd in een appartement aan de Rozengracht, hoek Lijnbaansgracht. Een zwaar bewapend arrestatieteam deed een inval waarbij rookgranaten werden ingezet en drie keer werd geschoten. Ook vloog er constant een politie-helikopter boven het appartement tijdens de inval.Zoals gewoonlijk was AT5-foto/video-journalist Frank Buis ter plaatse en schoot de volgende beelden (Copyrights Frank Buis - Met dank aan B101)De Nationale Recherche heeft zich enkele weken intensief beziggehouden met het onderzoek voor men tot actie overging. Het onderzoek kwam voort uit een tip die enige tijd geleden bij de politie is binnengekomen en na analyse zeer betrouwbaar bleek te zijn, aldus Jan Boersma, chef opsporing van de Nationale Recherche. Het pand waar Soerel zich zou bevinden is vervolgens onder observatie gesteld.

De bovenetages waren volgens Boersma echt ingericht als schuilplaats. Dino Soerel (49) had de vierde en vijfde verdieping van het pand in gebruik, waarbij op de vijfde een zolderkamertje in gebruik was als fitnessruimte. De zolder heeft een toegangsdeur tot een dakterras, dat weer in verbinding staat met daken van omliggende panden. Op deze manier kon er eventueel over het dak gevlucht worden.De grondig voorbereidde arrestatie is overigens zonder problemen verlopen. Toen het zwaarbewapende arrestatieteam de woning binnenviel, gaf Soerel zich direct over. De politie arresteerde twee mogelijke handlangers. Een van de arrestaties vond op straat plaats.

In de woning zijn geen wapens gevonden. De politie vond wel meerdere valse paspoorten met de foto van Soerel. Verder werd vermommingsmateriaal gevonden, waaronder een grote hoeveelheid brillen. De politie neemt aan dat Soerel vermomd met hoed en zonnebril het pand verliet.Dino Soerel wordt niet vastgehouden op een politiebureau, maar op een geheime locatie, aldus Soerel's advocate Mr. Bénédicte Ficq. De basis voor zijn arrestatie is het bevel tot gevangenneming dat de rechtbank Haarlem heeft afgegeven in het kader van de drugszaak "Zuil", waarin Soerel is veroordeeld tot 8 jaar cel. In die zaak hebben zowel de advocaat van Soerel als het Openbaar Ministerie hoger beroep aangetekend.

UPDATE:
Ficq heeft Soerel zaterdag samen met haar kantoorgenoot Nico Meijering langdurig gesproken. Over de inhoud van dit gesprek wenste zij geen mededelingen te doen.
Het is vooralsnog onduidelijk welke status Soerel heeft of zal krijgen in het grootscheepse liquidatieonderzoek Passage, dat momenteel in Amsterdam onder de rechter is. ''Soerel is niet offcieel verdachte in die zaak'', aldus Ficq. ''Dat is mij niet bekendgemaakt.''

Gaan we Dino Soerel binnenkort ook zien in de rechtszaal van de Bunker tijdens het grote liquidatieproces? En welke gevolgen zal de arrestatie hebben voor de verdere verloop van het Passage-proces? U kunt het allemaal volgen op deze website:

'Bondtehond bij het Liquidatieproces'.


Bondtehond

donderdag 26 augustus 2010

Reactie Peter La Serpe op F-getuigen

Tijdens de zitting van maandag 23 augustus las kroongetuige Peter La Serpe een verklaring voor in de rechtbank. La Serpe meent dat de onderwereld, in een uiterste wanhoopspoging zijn getuigenis onderuit te halen, alles uit de kast trekt dat doel te bereiken. Met name Jesse Remmers zou hierin een rol kunnen gaan spelen. La Serpe suggereert dat door medeverdachten verwacht wordt van Jesse dat hij verantwoordelijkheid neemt en zichzelf desnoods opoffert, anders zou men de kinderen van Jesse wel eens wat aan kunnen doen. Met name verdachte Ali Akgün zou hierin de sterkste eis op tafel leggen.....


Deze aanname, want dat is het, roept dan meteen weer vraagtekens op, omdat bekend is dat Akgün al drie jaar in de EBI te Vught zit, het zwaarste gevangenisregime in Nederland, van waaruit men absoluut niet in staat is ongemerkt contact te onderhouden met de buitenwereld. Laat staan dat men bedreigingen of eisen kan uiten richting een medeverdachte die verantwoordelijk zou worden gehouden.

Navraag in kringen die het weten kunnen, schetst echter een ander beeld. Juist La Serpe voelt nu de hete adem van de waarheid in zijn nek. De nek waaruit hij volgens de F-getuigen al heel lang loopt te kletsen. De nek die hij naar eigen zeggen uitsteekt om het moorden te stoppen, terwijl Peter toch wel  meer op z'n kerfstok schijnt te hebben dan wat in de lucht schieten aan de Johan Braakensiekhof. Ook de nek waaruit nu weer allerlei verdachtmakingen klinken vanuit het gepanserde getuigenhokje.

Het mag dan ook geen wonder heten dat verdachte Ali Akgün het spuugzat is allemaal. Nu wordt ie weer neergezet als zou hij in staat zijn de kinderen van Jesse Remmers wat aan te doen, terwijl het toch waarschijnlijk Ali's grootste wens is zijn eigen kinderen eens in zijn armen te kunnen sluiten, die hij na drie jaar EBI - Vught niet meer heeft kunnen zien opgroeien. Verontwaardiging en woede allom dus bij Ali afgelopen maandag in de Bunker-rechtszaal. Ali ziet zichzelf alweer in krantenkoppen verschijnen, waarbij hij neergezet wordt als degene die in staat is zelfs kinderen wat aan te laten doen, dankzij deze bewering van de kroongetuige.

Waar ging het nou eigenlijk om? De volgende verklaring van Peter La Serpe:

Geachte rechtbank,

Naar aanleiding van alle door de advocaten veroorzaakte commotie in de media voel ik mij genoodzaakt iets te zeggen over de F-getuigen. Ik heb afgelopen donderdag, 19 augustus, de verklaringen over de telefoon voorgelezen  gekregen van mijn advocaat. Zelfs nu, heb ik ze nog niet in kunnen zien. Echter, ik heb begrepen dat Medialand de verklaringen al wel heeft en dat 1 of meer advocaten doormiddel van beeldvorming in de Media proberen de publieke opinie en uw rechtbank op te beïnvloeden. Hiermee wordt nog eens onderstreept dat sommige van de advocaten geen middel schuwen om hun doel te bereiken. Ik veronderstel dat zij de aantasting van mijn betrouwbaarheid als getuige als belangrijker achten dan een eventuele reprimande van uw rechtbank.

De rest van de verklaring van Peter La Serpe staat HIER


Bondtehond

woensdag 25 augustus 2010

'Greg Remmers doet boekje open in de Panorama' II

Greg Remmers (62), ‘peetvader van de Nederlandse onderwereld’ en vader van de veelbesproken Jesse, staat op de nominatie te worden overgeleverd aan Italië wegens een grote cocaïnezaak. Ten onrechte, zegt hij. Voor het eerst in zijn leven werkte hij mee aan een publicatie in de pers. Panorama had telefonisch contact met hem. Uit het dossier blijkt dat er niet meer ‘bewijs’ tegen hem is dan het feit dat zijn naam in een in Italië getapt telefoongesprek is genoemd.


De Nederlandse justitie kan op grond van de richtlijnen van de Europese Unie zelf geen inhoudelijk onderzoek doen, maar er is alle reden vraagtekens te zetten bij de rechtmatigheid van deze overlevering. Zo trok de Italiaanse rechter die bij het oorspronkelijke onderzoek betrokken was, zich terug omdat hij zich niet meer bevoegd achtte en werd ook de aanklacht in die zaak ingetrokken. Daarnaast is bekend dat Italië zich lang niet altijd houdt aan de binnen de Europese Unie afgesproken richtlijnen met betrekking tot overlevering. De advocaten van Remmers en enkele medeverdachten (foto's) proberen deze zaak onder de aandacht te brengen van de politiek. Over een andere ‘overleveringszaak’ van Nederland met Italië waarbij het vertrouwensbeginsel ernstig geschonden zou zijn is een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie voor justitie.

Telefoontje van Greg Remmers vanuit P.I. Dordrecht:
RADIO 538 (Edwin Evers):  Fragment met Hendrik Jan Korterink over Greg Remmers


De betreffende brief:

Datum: 15 augustus 2010 17:07

Onderwerp: OW / EAB : Schending vertrouwensbeginsel EU

Aan: "cie.just" < cie.just@tweedekamer.nl >
Cc:
"J.Cohen" < j.cohen@tweedekamer.nl >
"F.Halsema" < F.Halsema@tweedekamer.nl  >
"A.Pechtold" < a.pechtold@tweedekamer.nl >
"E.Roemer" < e.roemer@tweedekamer.nl >
"A.Rouvoet" < a.rouvoet@tweedekamer.nl >
"M.Rutte" < m.rutte@tweedekamer.nl >
"C.vd Staaij" < C.vdStaaij@tweedekamer.nl >
"M.Verhagen" < m.verhagen@tweedekamer.nl >
"G.Wilders" < g.wilders@tweedekamer.nl >

Geachte heer Arib,

Ik verzoek u bij deze bijgaande stukken*  onder de aandacht te brengen bij *alle leden* (en plaatsvervangers) van de vaste commissie voor Justitie. Betreft hier bewijzen dat binnen het OW / EAB het vertrouwensbeginsel door een ander lid-staat dermate wordt geschaad, dat Nederland mogelijkerwijs inbreuk maakt op het EVRM. Ik verzoek u mij schriftelijk te informeren cq. te bevestigen dat u aan mijn verzoek gehoor heeft gegeven, zodat ik de nodige advocaten formeel kan laten weten dat ik deze stukken bij uw commissie heb ingediend. Een afschrift van dit document zal ik zelf sturen naar de fractievoorzitters.

Bijlagen: * PDF1  -  PDF2  -  PDF3

Aannemende u naar behoren te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

XXXXX
__________
Bondtehond

dinsdag 24 augustus 2010

'Zelfs de kinderen van Jesse lopen gevaar'

De meeste verdachten waren aanwezig in de rechtszaal op de eerste zittingsdag na het zomerreces. Rechtbankvoorzitter Lauwaars opende de zitting en heette iedereen welkom. Fred Ros was niet de enige die vertraging had opgelopen onderweg in een file. Hij kwam later binnen, terwijl de zitting al met vertraging begonnen was. Lauwaars begon allereerst met de mededeling dat het proces weer vertraging oploopt i.v.m getuigen F1 en F3. Geschat wordt zo'n twee à drie maanden. Vervolgens kwam de voorzitter op de NOVA-uitzending en het Journaal van afgelopen donderdag 19 Augustus. Het wordt betreurt door het Openbaar Ministerie dat de zg rompverklaringen in de openbaarheid zijn gekomen omdat deze delicate gegevens bevatten. Het is een zakelijke weergave van wat de getuigen zouden kunnen verklaren. Het verband met Gerrie Bethlehem werd gelegd. Hoe men daar bij kwam? Lauwaars: Daarom wordt het betreurt. Maar we kunnen er helaas niets aan doen, het zij zo. De rechtbankvoorzitter wilde verdergaan met de zitting.


Het openbaar ministerie, bij monde van officier van justitie Betty Wind, had echter behoefte nog e.e.a op te merken over dit lekken naar de media. Mr. Betty Wind: Wij zijn hier heel kwaad over geweest. Iemand heeft deze rompverklaringen aan de media gegeven terwijl de getuigen nog niet eens gehoord zijn. Er zal onderzoek moeten plaatsvinden. We hebben nieuwsbronnen gevraagd dit onderwerp te laten rusten. NOS vond echter de nieuwswaarde groter dan het belang van het OM. En ondanks dit heeft Mr. Janssen een interview gegeven. Wie ze heeft gelekt is niet bekend. Wel is bekend wie de verklaringen in bezit hadden. In ieder geval komt dit lek niet uit richting van het OM. Niet een keer is het gebeurd dat verklaringen voortijdig in de pers kwamen. We willen onze boosheid laten blijken en vragen er de volgende keer iets behoedzamer mee om te gaan en niet voortijdig naar de media te lekken.

Lauwaars: Wilt u iets zeggen mijnheer Meijering?
Mr. Nico Meijering: In ieder geval is het betreurenswaardig. Ik refereer aan mijn brief. (De raadslieden hadden al gereageert middels een brief)
Lauwaars: U mijnheer Jansen?
Mr. Sander Janssen: Ik heb in een brief te kennen gegeven wat de standpunten van dhr. Remmers zijn. De afweging van dhr. Remmers is geweest dat het wellicht nuttig is als de procedurele gang van zaken voor het voetlicht komt.
Lauwaars: Het is niet anders. Dit ging weer iets verder. De waarheid, wat daarvan in de media komt, hebben we geen invloed op. Maar goed, dit viel ons wel op. Wat ik wel wil vragen, wilt u nu al reageren mijnheer La Serpe?
Betty Wind reageerde echter eerder: Het is hinderlijk die onderbrekingen, maar we willen dhr. La Serpe voor zijn als hij van alles gaat roepen. We willen ook een verzoek doen. We hebben besloten te vragen La Serpe pas te horen zodra de verklaringen van F1 en F3 verstrekt zijn. De volgorde is voor ons van belang. We zouden dit graag aansluitend op ronde 1 willen doen. Deze zaak wordt overigens niet behandeld op dit proces.
Lauwaars: Hmm, interessant. Het zou wel gevolgen kunnen hebben voor de deal.

Mr. Jan Peter van Schaik reageerde nu: We zijn geduldig....
Mijn cliënt heeft ook wel behoefte te reageren op de rompverklaringen van de F1 en F3. ik wil mijn cliënt eerst laten reageren.
Lauwaars: Ik begrijp dat u zegt dat cliënt recht heeft wat te zeggen?
Mr. van Schaik: Het is duidelijk dat cliënt gekoppeld wordt aan een nieuw strafbaar feit en heeft wel degelijk belang en recht om daarop te reageren. Anders wordt dit toch gezien als een beknotting van zijn rechten.
Lauwaars: Gaat u gang, reageert u maar spontaan..... Ooh, dat gaat niet? Hahaha.
Mr. Sander Janssen nam het woord: Wat betreft dhr. Remmers. Nu de rompverklaringen, die nog geen verklaringen zijn, adviseerde ik dhr. Remmers nog niets te verklaren totdat de verklaringen behandeld zijn.
Lauwaars: En ik neem aan dat hij uw advies opvolgt?
Jesse Remmers reageerde eens zelf: Dat klopt wel. Daarbij wou ik zeggen, als ik er over ga verklaren, zal ik eerst vertellen waarom ik tot op heden nog niet heb willen verklaren.
Lauwaars: Ok, we gaan ons dan terugtrekken om dit punt te bespreken.
Mr. Meijering merkte nog eerst op: Dit komt wel terug in de art.140-zaak. Ik weet niet eens of dhr. La Serpe wel voorkomt in het art.140-dossier.

Betty Wind: Ik heb niet gezegd dat La Serpe niets zou mogen zeggen. Wel wilden we opmerken, dit staat buiten het proces, dus buiten Agenda, Perrugia, etc etc. Of hij zijn recht heeft, dat wil ik niet bestrijden., maar of hij nu al een reactie op de rompverklaringen zou kunnen geven, zou de verklaringen van F1 en F3 wellicht kunnen beïnvloeden. We willen het zo zuiver mogelijk houden. Begrijp me goed, we zijn heel benieuwd naar wat dhr. La Serpe wil zeggen, maar pas op een later tijdstip om het zo zuiver mogelijk te houden.
Lauwaars: We beraden 10 minuten.

Lauwaars na het beraad: We hadden het over of La Serpe wel zou kunnen verklaren, dat kan natuurlijk wel. We zullen niks in de weg leggen. Nu is het woord aan dhr. La Serpe.

Peter La Serpe las vervolgens een verklaring voor die hij kennelijk van te voren grotendeels had opgeschreven. Volgens de kroongetuige zijn de F-getuigen in het proces gebracht door de onderwereld als laatste poging zijn getuigenis onderuit te halen. Per telefoon was hij op de hoogte gebracht door zijn advocaat Mr. Jan Peter van Schaik.

(samenvatting)
La Serpe: Laat ik er duidelijk over zijn. Het is complete nonsens. Het is geconstrueerd. Het is Eftelingmateriaal, een noodsprong, een geconstrueerde beschadigingsactie. Het tactische springt van het papier af. Het is te zien aan dat deel waar de verklaringen hebben overeengekomen. Het B-filmgehalte straalt er vanaf. Als een duveltje uit een doosje komen er twee getuigen. Dit is dé manier om een kroongetuige te beschadigen of om te laten vallen. Dit moet worden gezien als een uiterste wanhoopspoging om mijn betrouwbaarheid te ondermijnen. Ze proberen mijn geloofwaardigheid onderuit te halen. Het was Jesse die mij alles vertelde. Van Jesse wordt ook verwacht dat hij zichzelf opoffert. Hier wordt hoog spel gespeeld. Zelfs de kinderen van Jesse lopen gevaar. Ze zijn bereid te moorden. Ik zie deze geconstrueerde beschadigingsactie als laatste poging mij onderuit te halen. Ze zien de bui nl al hangen. Ze zijn bang dat het tot een veroordeling gaat komen. Jesse heeft zijn verklaringen al opgetekend om in een latere fase in het proces te brengen. Het is niet opportuun nu te reageren op de F-getuigen. Het zal mij geen enkele moeite kosten dit naar het land der fabelen te verwijzen.

Vooral de opmerking "Zelfs de kinderen van Jesse lopen gevaar" maakte nogal wat los bij Ali Akgün. Ali kon zich dit keer niet inhouden en viel uit richting zijn plaaggeest, kroongetuige La Serpe.
Ali Akgün: Ik word hier echt doodziek van, mijnheer de voorzitter! Die clown. Reageer dan! Reageer dan! Reageer! Dat altijd met je blufverhaal! Morgen staat er weer in de krant van die vent Ali wil de kinderen van Jesse Remmers liquideren. Er zit hier toch zo'n grote vriend die eerder zulke leuke dingen in de krant zette. Morgen stuurt u me maar een dagvaarding. Ali wil de kinderen van Jesse laten liquideren....

Ali hield zich verder in, ondanks zijn woede, maar zijn punt had ie wel gemaakt. Hij doelde op een artikel in De Telegraaf en de journalist die had geschreven dat Ali mogelijk een opdracht tot liquidatie zou hebben gegeven in de rechtszaal, terwijl hij enkel gebaarde naar zijn broertje met een schuine handbeweging, zich afvragend of zijn ouders al per vliegtuig naar Turkije waren vertrokken. Dit artikel had toen nogal wat teweeg gebracht bij Ali. Betreffende journalist staat dan ook niet in het lijstje populaire verslaggevers, op z'n zwakst gezegd. Peter La Serpe zei niets terug. Of zijn advocaat hem weerhield, of dat de microfoon uitstond, is mij niet duidelijk. Meestal volgt er wel een snedige reactie van de kant van de kroongetuige. Dit keer bleef het echter angstvallig stil. Mischien leek het hem wijzer zijn mond dicht te houden.

Mr. Jan Peter van Schaik deed vervolgens enkele verzoeken tot de rechtbank en reageerde op een brief van de hoofdofficier van het landelijk parket. La Serpe zou volgens deze brief worden gesanctioneerd omdat hij zich niet aan regels zou hebben gehouden van de kroongetuige-deal. La Serpe zou onder meer de publiciteit hebben gezocht en wordt gewezen op het feit dat de overeenkomst zal worden opgeheven. Hierdoor voelt La Serpe zich niet nader geroepen te verklaren. Het is La Serpe nl gebleken dat de veiligheid van zijn familie niet kan worden gegarandeerd en dat hij geen aanspraak kan maken op een nieuwe identiteit. Mede hierdoor verzocht de raadsman van de kroongetuige om herziening van deze beslissing. Hiertoe is de kroongetuige La Serpe nu een civiele procedure gestart tegen de staat. En subsidiair verzocht Van schaik schorsing tot er op deze civiele procedure is beslist. Er werd veelvuldig door de raadsman geciteerd uit een proefschrift van Dhr. Krijns om zijn betoog kracht bij te zetten.

Betty Wind van het OM reageerde echter als volgt: De gronslag is: Ik, La Serpe, ben het er niet mee eens. Dit is echter geen reden tot herziening. Als tweede het proefschrift van Dhr. Krijns. Zo'n proefschrift is geen novum, geen beslissing waarover u zou moeten herbeslissen. Dit waren de twee argumenten waarom herziening zou moeten worden gevraagd. Beide zouden ons inziens niet tot herziening moeten leiden. Het bewijs hangt niet af van de uitspraak van het civiele geding. De uitkomst van een civiele zaak kan er niet toe leiden dat een beslissing ongedaan wordt gemaakt. De strekking van de brief is dat La Serpe verder zijn mond moet houden over beschermingsmaatregelen. La serpe stelt dat zijn naasten in gevaar zouden komen en dat hij verdere bescherming wel kan vergeten. Dat staat er niet. Het enige dat er staat is dat men niet met La Serpe wil praten tot 6 maanden voor zijn straf erop zit. Er staat slechts dat er een sanctie zal zijn als La Serpe zich niet aan de afspraken houdt. De onmogelijke spagaat waar hij in terecht zou zijn gekomen gaat niet op hier. Verder had Wind nog een suggestie: Mijnheer van Schaik kan natuurlijk altijd in overleg met het TGB. (Team Getuigen Bescherming).

Mr. Nico Meijering had tot slot enkele opmerkingen en verzoeken aan de rechtbank. Allereerst merkte de raadsman van Ali Akgün op dat het horen van Dhr. De Haas en enkele rechercheurs als getuigen bij de stand van zaken toen werd afgewezen, maar verzocht bij de huidige stand van zaken De Haas en de rechercheurs toch te horen en vroeg de rechtbank hiertoe opdracht te geven. Van belang is volgens de raadsman dat de rechtbank het toendertijd kennelijk had opgehangen aan een toets. Kennelijk is deze toets er nog niet op losgelaten. Hij kan het verkeerd hebben, maar dan hoort hij dat graag, aldus Meijering. De Baja-getuigen en het Q5-verhaal. Meijering verzocht alsnog enkele getuigen te kunnen horen, met name de portiers zijn daarbij van groot belang omdat zij er steeds bij stonden toen Soerel en Holleeder dingen gezegd zouden hebben. Hiernaast, mischien wel nog belangrijker, verzocht Meijering het OM na te gaan of in het Kolbak-onderzoek naar Willem Holleeder ook observaties zijn geweest in en om de Baja Beach Club. Meijering reageerde lichtelijk geïrriteerd toen de rechter afvroeg wat het belang is van dit verzoek.

Meijering: Nou, mijnheer of mevrouw Q5 heeft verklaard dat Holleeder, Soerel en cliënt daar aanwezig waren. Dat wordt met kracht ontkent. Ik zie niet dat u geen belang ziet als er 3 á 6 maanden een aantal mensen wordt gezien terwijl in observaties niemand wordt gezien. Hoe concreet kan ik zijn om nou eens bij het landelijk parket na te vragen of dat nou is gebeurd. Ik weet dat het niet simpel wordt opgeschreven. Er gebeurt wel wat meer mee. Met name de heer Holleeder heb ik genoemd, of er in Kolbak dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden? Klein kansje, mischien groot geluk...

De rechtbank trok zich terug voor een laatste beraad. Lauwaars deed uitspraak.
Op de verzoeken van La Serpe/van Schaik besliste de rechtbank: De opgevoerde reden zijn niet toereikend. Er zijn geen aanleidingen om het te herzien. Onze beslissing blijft in stand. Subsidiair: De schorsing om de civiele procedure af te wachten. Het is niet afhankelijk van de civiele rechter.

Op de verzoeken van Akgün/Meijering besliste de rechtbank: Men acht de beslissing van de rechter-commissaris genoegzaam. Dan rest me te zeggen de verrichtingen van de RC af te wachten. De RC moet beslissen.

Lauwaars: We verwachten eind September, begin Oktober, een zitting om La Serpe te kunnen horen. Tot eind September.

Bondtehond

zondag 22 augustus 2010

'Greg Remmers doet boekje open in de Panorama'

In weekblad de Panorama van aankomende week staat een uniek interview van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink met de 62-jarige Greg Remmers, peetvader van de Nederlandse onderwereld en vader van de veelbesproken Jesse, rechtstreeks vanuit de gevangenis. Voor het eerst in zijn leven praat Remmers met de pers. Remmers zit sinds juni dit jaar gevangen op verzoek van Italië.


Met heel veel bombarie kondigde de Italiaanse justitie aan dat Greg Remmers één van de hoofdrolspelers zou zijn in ‘Operatzione Tamanaco‘. Ondanks dat nu blijkt dat Remmers daar feitelijk niets mee te maken kan hebben, levert Nederland hem naar verwachting gewoon uit aan Italië.


Naar de bittere smaak van Remmers een onrechtvaardig smerig spel, waarbij hij verteld reeds eerder te maken te hebben gehad met de grove leugens en doortrapt bedrog van justitie. Kennelijk is de Nederlandse justitie er alles aan gelegen om Greg Remmers links of rechtsom te knevelen en voor een hele lange tijd buiten spel te zetten.  (Bron: Camilleri)

Bondtehond

donderdag 19 augustus 2010

'Kroongetuige Peter La Serpe pleegde meer moorden'

Na het zomerreces wordt op maandag 23 Augustus het liquidatieproces hervat. Natuurlijk ben ik daarbij om verslag te doen van de zittingen. NOS weet reeds te melden waar het maandag over zal gaan. Bij Bondtehond zijn de twee zg rompverklaringen online te lezen van de nieuw ingebrachtte getuigen F1 en F3, die nog vlak voor het zomerreces de status 'anonieme bedreigde getuigen' kregen toegewezen. Deze twee getuigen zijn opgespoord door de verdediging. Het had nogal wat om handen om deze getuigen tot het proces toegelaten te krijgen aangezien zij alleen anoniem, dus niet onder naam, wilden getuigen. Een lange procedure ging hieraan vooraf, waarbij de getuigen twee keer door de rechter-commissaris werden afgewezen. Uiteindelijk besliste de raadkamer op woensdag 14 Juli anders in hoger beroep. De twee getuigen, die onafhankelijk van elkaar kunnen verklaren dat Peter La Serpe bij meer dan een levensdelict is betrokken, werden alsnog toegewezen.


Dit tot genoegen van het advocatenteam, die met de getuigenis van deze F-getuigen kunnen aantonen dat La Serpe niet de waarheid heeft gesproken over zijn betrokkenheid bij liquidaties in bijzijn van zijn oude vriend Jesse Remmers, wiens betrokkenheid door La Serpe kennelijk zwaar overdreven is, terwijl hij zijn eigen rol juist minimaliseerde.

De getuigen komen uit de directe kennissenkring van Peter La Serpe. Tot zover is bekend over hen. Zij hebben La Serpe horen opscheppen over een moord die gepleegd zou zijn ergens in een loods. Volgens getuigen F1 en F3 ging het om een grote man. Ze noemen geen naam, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om de liquidatie uit 2002 van hasj-handelaar Gerrie Bethlehem, ook wel 'Boedha' genoemd.

Gerrie Bethlehem (foto) was een grote, mollige man die sinds 1995 voornamelijk in Malaga aan de Spaanse Costa del Sol woonde. Vlak voor zijn dood was Gerrie naar Nederland gekomen. Hij onderhield in het verleden wel contacten in het criminele milieu. Wat hij vlak voor zijn dood deed, is weinig over bekend. Volgens bepaalde bronnen zat Bethlehem echter nog in de hasj-handel. Gerrie werd op 9 April 2002 gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Loenen en Nigtevecht en ter hoogte van hectometer-paal 18. Vlakbij het lichaam dreef een blauw/groen dekzeil van 2 bij 3 meter. Vermoedelijk was hij in dat zeil gewikkeld, voordat hij in het water terecht kwam.

Getuigen F1 verklaard dat La Serpe hem (of haar?) in een neerslachtige bui het verhaal vertelde dat hij in bijzijn van Jesse een moord pleegde omdat Jesse niet dufde te schieten. Dit was in 2003 of 2004. Het ging om een liquidatie enkele jaren daarvoor.

F1 zegt: "De man die hij had neergeschoten, was een man die terugvocht, die er niet in één keer onder te krijgen was en die dus nog een keer beschoten moest worden. Een grote kerel, een beer van een vent in een loods. In ieder geval was er een conflictsituatie ontstaan in een loods waarin La Serpe op die man geschoten heeft. In ieder geval heeft La Serpe verteld dat er twee keer is geschoten."

Volgens F1 is La Serpe bij nog een liquidatie betrokken geweest: "Zo heeft hij ook verteld dat hij na een liquidatie waarbij de wapens in de gracht of in een kanaal zijn gegooid de fout heeft gemaakt zijn kleding en alles weg te gooien en dat zijn trouw- of verlovingsring met naam erop nog in zat. Dat was volgens mij een andere liquidatie."

Ook tegen getuige F3 heeft La Serpe verteld over de moord in de loods: "In mijn aanwezigheid heeft La Serpe verteld dat hij een man in een loods heeft doodgeschoten. La Serpe vertelde dat hij en Jesse Remmers de man hadden meegenomen naar die loods. Het was een grote vent. Hij stond weer op of kwam overeind of zo en wilde die loods uit naar buiten lopen of zoiets. Jesse Remmers kon of wilde hem niet neerschieten en toen heeft La Serpe het gedaan. Hij heeft de man toen doodgeschoten."

Intressante ontwikkelingen dus in het reeds zeer langdurige liquidatieproces, dat hierdoor ongetwijfeld weer vertraging op zal lopen. Of toch niet? Zou het proces juist zeer snel afgelopen kunnen zijn, nu de geloofwaardigheid van de voor het Openbaar Ministerie zo belangrijke getuige nu wel erg onder druk komt te staan. We gaan het allemaal zien aankomende tijd vanuit de extra beveiligde bunker-rechtbank te Osdorp.

Bondtehond