woensdag 25 augustus 2010

'Greg Remmers doet boekje open in de Panorama' II

Greg Remmers (62), ‘peetvader van de Nederlandse onderwereld’ en vader van de veelbesproken Jesse, staat op de nominatie te worden overgeleverd aan Italië wegens een grote cocaïnezaak. Ten onrechte, zegt hij. Voor het eerst in zijn leven werkte hij mee aan een publicatie in de pers. Panorama had telefonisch contact met hem. Uit het dossier blijkt dat er niet meer ‘bewijs’ tegen hem is dan het feit dat zijn naam in een in Italië getapt telefoongesprek is genoemd.


De Nederlandse justitie kan op grond van de richtlijnen van de Europese Unie zelf geen inhoudelijk onderzoek doen, maar er is alle reden vraagtekens te zetten bij de rechtmatigheid van deze overlevering. Zo trok de Italiaanse rechter die bij het oorspronkelijke onderzoek betrokken was, zich terug omdat hij zich niet meer bevoegd achtte en werd ook de aanklacht in die zaak ingetrokken. Daarnaast is bekend dat Italië zich lang niet altijd houdt aan de binnen de Europese Unie afgesproken richtlijnen met betrekking tot overlevering. De advocaten van Remmers en enkele medeverdachten (foto's) proberen deze zaak onder de aandacht te brengen van de politiek. Over een andere ‘overleveringszaak’ van Nederland met Italië waarbij het vertrouwensbeginsel ernstig geschonden zou zijn is een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie voor justitie.

Telefoontje van Greg Remmers vanuit P.I. Dordrecht:
RADIO 538 (Edwin Evers):  Fragment met Hendrik Jan Korterink over Greg Remmers


De betreffende brief:

Datum: 15 augustus 2010 17:07

Onderwerp: OW / EAB : Schending vertrouwensbeginsel EU

Aan: "cie.just" < cie.just@tweedekamer.nl >
Cc:
"J.Cohen" < j.cohen@tweedekamer.nl >
"F.Halsema" < F.Halsema@tweedekamer.nl  >
"A.Pechtold" < a.pechtold@tweedekamer.nl >
"E.Roemer" < e.roemer@tweedekamer.nl >
"A.Rouvoet" < a.rouvoet@tweedekamer.nl >
"M.Rutte" < m.rutte@tweedekamer.nl >
"C.vd Staaij" < C.vdStaaij@tweedekamer.nl >
"M.Verhagen" < m.verhagen@tweedekamer.nl >
"G.Wilders" < g.wilders@tweedekamer.nl >

Geachte heer Arib,

Ik verzoek u bij deze bijgaande stukken*  onder de aandacht te brengen bij *alle leden* (en plaatsvervangers) van de vaste commissie voor Justitie. Betreft hier bewijzen dat binnen het OW / EAB het vertrouwensbeginsel door een ander lid-staat dermate wordt geschaad, dat Nederland mogelijkerwijs inbreuk maakt op het EVRM. Ik verzoek u mij schriftelijk te informeren cq. te bevestigen dat u aan mijn verzoek gehoor heeft gegeven, zodat ik de nodige advocaten formeel kan laten weten dat ik deze stukken bij uw commissie heb ingediend. Een afschrift van dit document zal ik zelf sturen naar de fractievoorzitters.

Bijlagen: * PDF1  -  PDF2  -  PDF3

Aannemende u naar behoren te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

XXXXX
__________
Bondtehond