maandag 21 mei 2012

'Deze verklaringen kunnen worden gebruikt voor het bewijs'

Een van de grootste vraagstukken in het liquidatieproces is wel de afwezigheid van deeldossier Boedha (onderzoek liquidatie Gerrie Bethlehem op 9 April 2002) Over de voeging van dit dossier betreffende de liquidatie van Gerrie Bethlehem, ook wel 'Vieze Gerrit' genoemd, of 'Gerrie Boedha' vanwege zijn voorliefde voor Boedha-beeldjes, is echt heel vaak gedebatteerd tijdens de behandeling van Passage. Maar liefst 5 getuigen zijn op zitting gehoord en 1 bij de rechter-commissaris over de gebeurtenissen rondom de moord op de destijds in Spanje woonachtige Nederlandse hasjhandelaar en alle vingers wezen steeds richting één dader. Niet Jesse Remmers, maar: kroongetuige Peter La Serpe zelf.

                     De in 2008 afgebrandde loods in IJselstein waar Gerrie Bethlehem
                     vermoedelijk is doodgeschoten en waar nu een lege plek resteert.


Volgens de verdediging, die buiten Jesse Remmers zelf met 5 van deze tegen-getuigen op kwam draven tijdens het liquidatieproces, had het dossiers Bethlehem zeker gevoegd moeten worden. Het zou aantonen dat La Serpe niet maar 1 voltooid levensdelict onder zijn naam heeft staan maar meerdere en dus zou de kroongetuige gelogen hebben, wat inhoudt dat La Serpe onbetrouwbaar is als kroongetuige en dat maakt dat de deal ongeldig verklaard zou moeten worden. En als de deal van tafel is, wat heeft het openbaar ministerie dan nog in handen om hun cliënten te kunnen veroordelen?

Er werd op de eerste dag van het requisitoir dan ook zeer lang ingegaan op de betrouwbaarheid van Peter La Serpe. In het vorige verslag zagen we al dat La Serpe terecht staat voor 3 liquidatie- zaken, waarvan 1 voltooide: De liquidatie van Kees Houtman.

Guiseppe 'Peter' La Serpe (11-10-1964)
Agenda (Kees Houtman) 
Moord

Oma (George van Dijk)
Poging uitlokking moord / sub. Medeplichtigheid poging uitlokking moord

Perugia (Thomas vd Bijl)
1. Poging moord (met Jesse R.)
2. Voorbereidingshandelingen moord

Deze 3 recentere zaken zullen nog aan bod komen aankomende dagen in de Bunker te Osdorp. Maandag a.s. één van de belang- rijkste, in elk geval één van de meest besproken dossiers tijdens Passage, de liquidatie van Kees Houtman. Dat is tevens de enige zaak waarbij La Serpe heeft toegegeven daadwerkelijk zelf de trekker te hebben overgehaald.

Zoals gezegd, dossier Bethlehem is een dossier waarvan de verdediging vindt dat het absoluut gevoegd had moeten worden. Het moet dan ook wel teleurstellend en frustrerend zijn voor de advocaten van de verdachten dat ondanks de vele getuigen die anders verklaren dan La Serpe dit hoofdpijndossier niet toegevoegd is aan Passage. Het OM verzocht afwijzing vanwege 'onderzoeksbelangen' zo betoogde men telkens. De rechtbank wees dit verzoek van het OM toe en wees voeging van de zaak Bethlehem af. Een wapen in handen van de verdediging lijkt zo vooralsnog onschadelijk voor de kroongetuige in het liquidatieproces te zijn gemaakt, in ieder geval tot dit stadium in Passage. Ik zeg 'lijkt', want hoe de rechters daar straks over denken na de pleidooien is echter nog koffiedik kijken. Tussentijdse waardeoordelen over de betrouwbaarheid van de getuigenissen van door de verdediging aangebrachte getuigen zijn bewust niet gegeven. Wat dat betreft houden de rechters de spanning er nogal in.

Het openbaar ministerie ging waarschijnlijk daarom relatief lang in op dit onderzoek tijdens de twee deelrequisitoiren over de betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe. (3A en 3B) Stuk voor stuk besprak Mr. Betty Wind de getuigen: F1 + F3, NN1-Hollowpoint (codenamen anonieme bedreigde getuigen), Peter 'Peerke' S. (2e keer op zitting ), Rob de W. ( 2e keer, 3e keer) en natuurlijk Jesse Remmers zelf. Naast de aanslag op Ariën Kaale sr., de gewurgde prostituee in foeteshouding, de Arsenaal-ontmoeting met Peter R. de Vries en Holleeder en de door La Serpe verloren ring ( 2e keer + 3e keer ) was de beschuldiging dat kroongetuige Peter La Serpe eigenhandig Gerrie Bethlehem zou hebben doodgeschoten (zie rompverklaringen F1 + F3) wel de meest serieuze aanval op de betrouwbaarheid van La Serpe zijn geweest.

OvJ Mr. Wind: Volgens LaSerpe moet de rechtbank er serieus rekening mee houden dat Jesse zich verantwoordelijk voelt dat alles zo is misgelopen en zich verplicht voelen iets te doen om de zaak onderuit te halen en het probleem voor alle verdachten op te lossen en dat het criminele milieu waar het om gaat geen middel zal worden geschuwd en dat het een illusie s om te denken dat aangedragen getuigen naar waarheid verklaren. Getuigen die zelf actief zijn in het criminele milieu en die er aan zouden bijdragen dat de verdachten worden veroordeeld, zouden in dat criminele milieu geen cent meer kunnen verdienen.

Over de gewurgde prostituee die in foetushouding zou zijn begraven in een tas kon Mr. Wind kort zijn. Er is in Nederland geen zaak gevonden die past bij deze verklaring, het verhaal van Jesse kan niet kloppen volgens het OM.

Opvallend: Een indicatie dat het verhaal van Remmers niet zou kloppen ziet de officier van justitie mede in het feit dat Remmers foetus-houding verkeerd uitspreekt (voetus-houding) en La Serpe, die we hebben leren kennen als een welbespraakt persoon, spreekt het altijd goed uit, namelijk zoals het hoort: foetus-houding (veutus-houding). En als La Serpe dit verteld zou hebben aan Remmers, zou deze het woord dus vast ook goed hebben uitgesproken... Het is verder in het proces niet meer ter sprake geweest en hiermee sloot Mr. Wind dit onderwerp af.

De andere beschuldigingen werden uitvoeriger besproken. De beschuldigingen door Jesse Remmers, F1, F3, NN1, Rob de W. en Peter 'Peerke' S. passeerden opnieuw de revue. Gedetailleerd ontleedde de officier van justitie de getuigenverklaringen. Ik kan hier echter op dit moment niet al te gedetailleerd op ingaan wegens tijdgebrek. Daarnaast zijn deze getuigen voor een groot deel al uit en te na besproken in eerdere verslagen. Hoe de rechtbank straks naar de uitleg van het OM zal kijken, zal later blijken. We krijgen straks eerst nog de pleidooien en ook met de ongetwijfeld gigantische pleidooien zal ik me wat vaker moeten beperken tot de hoofdlijnen en de belangrijkste conclusies. Een van de andere redenen is dat ik besloten heb op sommige momenten wel wat uitgebreider verslag te doen en zal dus keuzes moet maken om het bijwonen van het liquidatieproces vol te kunnen houden tot het einde. Deze week zijn er 4 lange dagen en dan is het onmogelijk om ook nog 's avonds uren te zitten schrijven, hoe graag ik ook zou willen. Het leven naast het liquidatieproces gaat natuurlijk ook nog gewoon door.


Over deze getuigen gesproken. Ik vond het opmerkelijk afgelopen vrijdag te lezen dat het min of meer als een nieuwsfeit wordt gebracht op de voorpagina van de wakkerste krant van Nederland dat de onderwereld forse bedragen zou hebben betaald om de verklaringen van Peter La Serpe 'onderuit te halen'. Er staat dan nog wel bij dat het gesuggereerd wordt door de raadsman van La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik, echter als je de achtergronden kent, vraag je je af hoe ze dit verzinnen. Nou ja "verzinnen", dat is bij wijze van spreken, het staat ook maar mooi zwart op wit in het genoemde requisitoir. Anders zou je bijgod niet weten waar men ineens zulke "wijsheid" vandaan haalde. De advocaat van La Serpe komt daar nu mee, terwijl tot dusverre die suggestie alleen werd gedaan door cliënt La Serpe zelf. Tenminste, tijdens openbare zittingen waar ik bij was. En dat is wel een beetje logisch dat de kroongetuige daar mee komt. Het gaat immers om zijn geloofwaardigheid die aangevallen wordt. Wat kan hij anders zeggen?


Kennelijk is er tijdens de zittingen achter gesloten deuren met F1 en F3 besproken wat er dan wel gekocht zou zijn en voor hoeveel exact. Om precies te zijn, volgens het requisitoir van OM zou er '60 euro per uur betaald zijn aan F3 en 600 euro per dag aan F1. Die 600 euro kreeg F1 ook als het om een dagdeel of enkele uren ging'. Verder hebben beide getuigen 'niet eens bij benadering kunnen aangeven welke bedragen zij in totaal hebben ontvangen. En wie de kosten draagt, is geen antwoord op gekomen', aldus Mr. Betty Wind.

De journalist van het bewuste artikel, John van den Heuvel, zag ik maandag overigens een uurtje in de Bunker. Van den Heuvel is er eigenlijk nooit zo lang. Wellicht was hij er maandag om de requisitoiren op te halen bij persvoorlichter? De andere journalisten kregen die papieren pas uitgereikt nadat de officieren van justitie klaar waren met voordragen per deel-requisitoir. Maar goed, John is waarschijnlijk druk en 'das zijn goed recht' waarschijnlijk, zal ik maar zeggen. Als je contacten hebt bij politie en justitie/OM vanwege je oude baan... Daar is op zichzelf denk ik niet zoveel mis mee, maar voor de voorpagina van een van de meestgelezen kranten van Nederland zou ik persoonlijk oppassen met al te suggestieve mededelingen van nou net deze vooringenomen partij. Je weet toch hoe dat werkt. Voor je het weet is het ook weer "de waarheid en niets dan de waarheid" op de bouw en in kantoren van Nederland. Één troost voor die "onderwereld": geen chocoladeletters dit keer... Overigens denk ik wel dat er veel meer journalisten zijn die niet weten wat er allemaal heeft gespeeld rondom deze 5 getuigen.

Rectificatie: De persvoorlichter van het Arrondissementsparket te Amsterdam, Dhr. F.R. Wattimena, vertelde me dat ook John van den Heuvel de requisitoiren pas na de zitting kreeg uitgereikt. Mijn veronderstelling, dat Van den Heuvel de stukken wellicht eerder dan andere journalisten in zijn bezit had, was dus onterecht.


Maar ik was dus bij dat "kopstuk van de Amsterdamse onderwereld" die "koopgetuigen" zou hebben aangebracht gebleven. Volgens mij ligt het iets anders. Beter praat je dan zelf even met zo'n man die nou weer een veeg uit de pan krijgt. Sinds een jaar of twee heb ik zelf regelmatig telefonisch contact gehad met de vader van Jesse Remmers, Greg Remmers. Ik kan me nog goed herinneren dat Remmers me in een eerste gesprek met beleefde stem bedankte voor de uitgeprintte rechtbankverslagen die ik hem regelmatig stuurde naar zijn cel. Dat had iemand uit zijn directe omgeving mij ooit eens gevraagd, kort nadat hij vast kwam te zitten. Diegene: "Zo blijft de vader van Jesse ook nog in zijn cel zonder internet toch een beetje op de hoogte van gebeurtenissen met zijn zoon tijdens Passage. Hij leest altijd jouw verslagen". Een trouwe lezer had ik dus blijkbaar al vóór hij vast kwam te zitten.

Voor zijn arrestatie was de beruchte Greg Remmers zelf ook regelmatig te vinden op de tribune en tijdens een van die gelegenheden raakten we in gesprek. Het bleek dat we ooit in een ver verleden eens naast elkaar hadden gestaan in zo'n peperdure winkel binnen justitie-hotel "De Houten Lepel", om het zo maar even te noemen. (Een goede misdaadverslaggever heeft ooit zelf eens een poosje achter de tralies doorgebracht, zeg ik altijd maar... Hè Koen?...) Maar goed, ik vertelde Remmers toen tot in detail over de ontmoeting 23 jaar eerder. Die kon ik alleen weten als ik die dag ook daadwerkelijk op die plek aanwezig was. Dat was dus het "bewijs". Het was wel grappig om te kunnen vertellen hoe Greg Remmers bijna een kwart eeuw geleden die dag zijn haar droeg.

Er ontstonden in de jaren daarna enkele interessante, meestal telefonische gesprekken met de altijd even sympathieke Remmers, waar ik natuurlijk niet meer tot in detail op in zal/kan gaan op dit moment, maar één ding staat me nog vers in mijn geheugen en zal ik nu het actueel is wel benoemen. Het was kort na die dag bij de Bunker en vrij kort na zijn arrestatie in verband met Tamanaco, die Italiaanse coke-zaak waarin hij verdachte was. Enkele zittingen in verband met die zaak heb ik toendertijd ook vanwege het raakvlak 'verdachte zoon Jesse - vader Greg van de verdachte Jesse' een tijdje met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd en bezocht.

Vader Greg Remmers zei mij eens in zo'n gesprek dat hij het gevoel had dat er spelletjes werden gespeeld om hem van het toneel te doen laten verdwijnen. 'Ik ben kennelijk een "pain in the ass" voor justitie. Het is ook 'oud zeer' wat er nog zit en nu wordt er zo'n spelletje gespeeld. Men wil mij maar al te graag van het toneel hebben. Ik liep te vaak bij die Bunker hè...'.

En over de anonieme getuigen: 'Weet je wat het is, Eric, Jesse is wel mijn kind hè, mijn eigen vlees en bloed waar we het over hebben. Je doet er toch alles aan wat je kunt doen om je kind te helpen? En niet alleen mijn kind hè, maar ook de anderen, die andere jongens net zo goed. Het is me nogal niet wat, dat die Peter zo slecht praat over Jesse, en dat van horen zeggen... Er klopt niks van. En wat ie nu bij mijn zoon doet, doet ie ook bij anderen. Dat kan toch niet... Ik mag mijn eigen kind toch helpen?... Maar wel binnen het recht he, geen gekochte getuigen, niks... Niks van dat, maar als ik een centje mee kan helpen, dan doe je dat toch als vader? Daar is helemaal niks geheims aan'.

En dat laatste klopt. Ondanks het feit dat iedereen weet dat telefoonlijnen vanuit de bajes natuurlijk zeker getapt worden, nam Greg Remmers volgens mij nooit een blad voor zijn mond en is er nooit een groot geheim van gemaakt dat hij als vader van Jesse Remmers persoonlijk eens getuigen naar het kantoor van advocaat Nico Meijering heeft gebracht, vervolgens weer weg is gegaan bij het kantoor en ze later weer heeft opgehaald om deze personen weer netjes thuis te brengen.

En dat Remmers wellicht ooit onkostenvergoedingen uit eigen zak zou hebben betaald, dat kan ook allemaal best zo zijn, daar blijf ik verder vanaf, simpelweg omdat ik het niet eens weet, maar al zou dat zo zijn, zijn die getuigen daarmee dan "met forse bedragen door de onderwereld gekochte getuigen" zoals nu beweerd wordt door Mr. Van Schaik in het bewuste artikel in De Telegraaf ? Mij lijkt dat schromelijk overdreven, zeker nu we weten wat La Serpe vangt. In het kader van 'equality of arms' lijkt mij dit zelfs gerechtvaardigd. Het roept op z'n minst vragen op. Is dit niet de omgekeerde wereld die Van Schaik nu schetst? Nu de verdediging z'n werk goed doet, heet het 'grenzen overschreden'? Gekochte verklaringen? Hadden we die niet eerder gehoord?

Terug naar het requisitoir.
OvJ Mr. Betty Wind besprak dus stuk voor stuk alle getuigen. De verklaringen van Jesse Remmers, voor zover hij zich niet heeft beroepen op zijn zwijgrecht, zijn al uit en te na besproken op zitting en daar wordt door het OM geen geloof aan gehecht. De analyse van de verklaringen van de 5 andere getuigen zou daar geen verandering in brengen en zijn evenmin geloofwaardig, aldus Mr. Wind.

Conclusie (aan einde requisitoir)
Mr. Betty Wind: Beweringen van de verdediging dat La Serpe zou hebben gelogen over de zaak Bethlehem en over andere zaken konden uiteindelijk niet hard gemaakt worden. Pogingen om La Serpe de moord op Bethlehem en de aanslag op Kaale in de schoenen te schuiven, hem als persoon te diskwalificeren en hem aldus weg te zetten als leugenachtige en onbetrouwbare getuige, zijn mislukt. Er is geen reden om aan te nemen dat La Serpe over die zaken niet naar waarheid heeft verklaard.
Naar ons oordeel zijn de verklaringen van La Serpe betrouwbaar gebleken. Deze verklaringen kunnen worden gebruikt voor het bewijs.
*
Wellicht ten overvloede: In mijn vorige verslag kondigde ik aan dat ik nog een verslag zou schrijven over de voorgedragen requisitoiren in de deeldossiers Tanta, Opa en Cobra. Dat gaat ook wel gebeuren, maar om diverse reden kwam ik daar echter voor en/of tijdens dit weekend niet meer aan toe. De dossiers zijn wel al uitgebreid besproken op zitting en terug te lezen op dit webblog. Onder meer om die reden stel ik het voorlopig even uit. Het zijn al erg lange, drukke dagen. Het kost me al vrij veel energie, wat op zich niet zo erg is, maar het moet wel gezond blijven, laat ik het zo maar even zeggen. Die houdt u tegoed. Wel mijn excuses, dat ik op mijn toezegging terug moet komen.

Ik loop dus achter. Vandaag was een belangrijke dag: Het requisitoir in de zaak Kees Houtman. Kom ik zeker op terug, maar alles op z'n tijd. Dank u voor uw begrip.

Morgen verder met o.a. het requisitoir in de zaak Thomas van der Bijl.

Dag 4: 22 mei 2012 Onderzoek Perugia: slachtoffer Thomas van der Bijl
Onderzoek Nicht: slachtoffer Atilla Önder
Onderzoek Neef 1: slachtoffer Leendert Bosnie
Onderzoek Neef 2: slachtoffer August Adjoeba


Bondtehond