donderdag 6 november 2014

'Voor mij is hij een vieze, smerige, onvoorstelbare leugenaar'

Een verloren ochtend, zo beschouwden vele aanwezige journalisten de onderbreking van de tweede inleidende verhoordag van kroongetuige Fred Ros door het OM om wederom te vorderen dat Ros niet zichtbaar zou zijn voor de aanwezige pers. Kort na aanvang van de zitting verzocht het OM het Hof het TV-scherm, waarop Ros dinsdag reeds de hele dag te zien was, voor niet-procesdeelnemers weer onzichtbaar te maken. Advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus ging daarbij zelfs zo ver dat hij suggereerde dat journalisten mogelijk toch zouden proberen de getuige heimelijk te fotograferen. Die suggestie viel niet in goede aarde en veroorzaakte vooral een hard hoongelach bij een aantal jour-nalisten. Het zal je ook maar gezegd worden. 'Een beetje vertrouwen mag er wel zijn', merkte Mr. Stijn Franken op.

Ontmoeting Ros, Greg Remmers en George van Dijk in Powerzone

Deze procesdag is dus voor de lunchpauze voorbij gegaan aan het debat hierover en het beraden door de raadsheren van het Hof. Na de lunchpauze en een hele ochtend nutteloos rondhangen in de wandelgang achter de zittingszaal, waar advocaten, journalisten en JCS-personeel zich tussen de zittingen door ophouden. Kan ook gezellig zijn, maar het was niet waar we voor kwamen. Persoonlijk zou ik eerder gekozen hebben voor eenzelfde oplossing als waar het hoofd-risicovolle zittingen in de Bunker te Osdorp altijd voor koos. Journalisten moesten bij zittingen met beschermde getuigen hun telefoons met camera in hun zak of tas houden. Alleen iPads mochten plat op tafel wel gebruikt worden. Daar werd dan door de parketwachten wat extra op gelet, dat dit ook werd nageleefd door iedere journalist aan de perstafels. Kennelijk speelde nu mee dat La Serpe ook nog gehoord gaat worden in het JCS en dat het OM, met name op verzoek van TGB, er op wees dat La Serpe nooit is getoond aan de media. Dat zou met Ros ook niet moeten, vindt het TGB, gaf AG Mr. Posthumus aan.


Het niet kunnen waarnemen van Ros' lichaamstaal, ook door de media, waar de advocaten juist wel een groot voorstander van zijn en wat Mr. Nico Meijering dus ook beargumenteerde, was voor het Hof geen reden om nu de vordering van het OM namens het TGB te negeren. Sterker nog, het Hof besloot na enkele uren van beraad dat de aanwezige pers niet meer in de zittingszaal mocht tijdens het verhoor van de kroongetuige(n). Deze beslissing moest kennelijk goed onderbouwd worden en heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor toekomstige zittingen waarbij Ros, La Serpe of andere anonieme bedreigde getuigen zullen moeten verschijnen in de extra beveiligde zittingszaal van het JCS. Het zal wel zo zijn redenen hebben, maar het voelt toch een beetje krom aan, mede omdat Fred Ros dinsdag de hele dag gewoon te zien was door de aanwezige media.

Het verhoor van Ros werd meteen na deze onderbreking, gevolgd door de lunchpauze, voortgezet. De raadsheren onderwierpen Ros opnieuw aan een kritisch verhoor, met name over de zaken Perugia (Thomas van der Bijl) en Nicht (Atilla Önder). Eind van de middag namen de advocaten het verhoor over. Veel tijd was er niet meer en de vermoeidheid sloeg ook toe.

Twitter-verslagen van dit verhoor leest u hier:
Ter sprake kwam onder meer ook even de ontmoeting in de Powerzone in Amsterdam in 2002, waarbij Greg Remmers tegen George van Dijk gezegd zou hebben: 'Ga maar naar je vrouw en kinderen. Kom maar niet bij mij in de groep', in plaats van hem een plaatsje te geven in zijn organisatie (destijds) en wel een functie aan Ros zou hebben gegeven. Ros ontkende George van Dijk iets aan te hebben willen doen. Van Dijk is daar echter stellig over en ook La Serpe heeft verklaard dat Ros Van Dijk dood wilde hebben. Het was niet de eerste en ook niet de laatste tegenstrijdigheid in verklaringen van Ros en anderen, waaronder dus het beoogde doelwit George van Dijk en die andere kroongetuige, Peter la Serpe, verklaren dus iets heel anders.

Opmerkelijk (en eigenlijk ook weer niet zo opmerkelijk) waren de boze reacties van Dino Soerel, Jesse Remmers en Moppie Rasnabe, toen de voorzitter van het Hof vroeg of zij iets wilden opmerken over het verhoor van Ros deze procesdag. (Het geluid van Ros stond uit, hij kon dit niet horen.)

Jesse Remmers: Ik weet niet waar ik moet beginnen, ik ben ook een beetje vermoeid... Kijk, aan de ene kant zou ik een ontlastende verklaring over Fred Ros kunnen afleggen, want voor zover ik weet, is hij vals beschuldigd voor de opdracht geven van de moord op George van Dijk. En dan ken ik me het best wel voortstellen, even los van waar hij zich wel schuldig aan heeft gemaakt, dat eh... een hele nare ervaring is als je vals wordt beschuldigd en ook nog eens daarvoor wordt veroordeeld.
Dan is het verbijsterend, dat hoewel hij zoiets zelf heeft meegemaakt daarover, dat hij precies hetzelfde ook naar mij toe doet...  Daar eh... dat wou ik aan die kant eventjes vertellen.

(Jesse legt vervolgens uit hoe Ros hetzelfde doet als La Serpe, verzonnen verklaringen afleggen  met een overtuigingskracht waar je van staat te kijken, maar ook over de verklaringen van Alex de Boer, Saro en Habes.)

Jesse Remmers: De verklaring van Alex de Boer was 400 pagina's, zeer gedetailleerd en nu komt Ros met een heel andere verklaring. Wat hij zegt over De Boer, dat gaat echt gepaard met een enorm gebrek aan plausibiliteit... in die 400 pagina's is niet gesproken over een auto ophalen door De Boer. Er is verklaard over die heg en verhuiswagens enz, maar niet één keer over het ophalen van een auto, waarmee ik maar wil zeggen: Dat is compleet verzonnen! Ik vind dat hij dat heel erg knap doet, eigenlijk hetzelfde wat ik over La Serpe heb gezegd, eh... alle beweringen, dus ook waarvan je dus duidelijk kunt vaststellen, dat is een leugen, doet-ie met dezelfde overtuigingskracht. Je ziet vrij weinig contrast. Ehm... nou heb ik wel contrast bemerkt met wat-ie vertelt over eh... dat van George van Dijk, omdat ik dus ook weet, nou daar spreekt hij de waarheid, maar daar zie ik wel een contrast. Het is bijna komisch hoe hij dat over de De Boer daar uitlegd... En dan Saro en Habes, dat in Abcoude... Eerst verklaart hij dat met die psychische overmacht...  dat hij daar dus over liegt, nou heb ik de verklaring van Habes doorgelezen, zo'n 7,5 jaar geleden al, nu heb ik bij Habes helemaal niets kunnen ontdekken waarvan ik kan zeggen dat hij daar opzettelijk over heeft gelogen, enne...want inderdaad, zoals Habes heeft verteld, op die dag is daar helemaal niks besproken over een moord of wat dan ook. Dus wat Ros dan nu zegt, ook verteld over in die auto, ik begrijp dus dat ik daar wat heb gezegd, zelfs met het woord liquidatie erbij, dat is eh... nou dat is helemaal niet besproken, Ehm... nou ja, ik wil het hier effetjes bij laten. Dit zijn uw vragen...
Voorzitter: We noteren dit, dit zijn uw opmerkingen naar aanleiding van de vragen...
Meneer Soerel..

Dino Soerel: Voorzitter, voor mij had het geluid wel aan gemogen, want dan kan hij precies horen hoe ik over hem denk. Dat heb ik ook al gezegd in mijn eerste reactie na het bekend worden van die verklaringen. Toen heb ik ook al aangegeven dat hij liegt over dat opdrachtgeven, ook over het informatie geven. Nu komt daar bij, over dat contact met hem en hoe dat ging, en dat gedoe met die piepers wel of niet geven, ik heb van hem nooit een semafoon- of telefoonnummer gehad, ik had geen contact met hem, op die manier dan, dat zal ik verder nog wel toelichten. Toen ik die verklaringen las, dacht ik al bij mezelf: hij liegt. En als ik hem er zo bij zie zitten, ik ken natuurlijk ook verklaringen van andere mensen, die ben ik ook gaan lezen, De Boer, Habes, Saro, en hoe die mensen bedreigd zijn, nu ben ik het gaan lezen vanuit een ander perspectief, en dan zit-ie daar met zijn gladgestreken kop, gewoon keihard te liegen. U vroeg aan hem of hij niet boos was, nou ik ben echt woest, ik zou....  dat kun je niet zeggen in een rechtbank, maar ik ben echt woest! Wat voor smerigheid hij hier uithaalt, volgens mij is hij echt een vieze smerige, onvoorstelbare leugenaar! En dat had-ie best mogen horen ook! Dat eh... ik wil het toch nog effe rustig afsluiten naar u toe, maar dat ze me echt heel diep, al een hele tijd.

Moppie Rasnabe: Ja, weet je wat het is meneer de voorzitter? Ik heb levenslang gehad, van horen zeggen. Er is één ding waar je je niet tegen kunt verdedigen, dat zijn die getuigen van het OM. Die roepen maar wat, ze hebben je gezien, ze hebben je gesproken, we hebben dit gehoord, we hebben dat gehoord, maar ik heb ze één keer in de Bunker uitgedaagd, dat ze moeten komen met een foto. Ik zag die Charley Chaplin-face bij die Harry W., toen heb ik ze uitgedaagd dat ze met een foto moeten komen... Tot op de dag van vandaag is niemand met een foto gekomen. En dan heb je nog Patrick de Maere, La Serpe....  (Emotioneel) Het is onmogelijk om je te verdedigen tegen zulke getuigen...
Voorzitter: Naar aanleiding van het fenomeen OM-getuigen, zegt u eigenlijk: Ik kan me hier niet tegen verdedigen? U ervaring is slecht...
Moppie: Ik noem ze koopgetuigen deze getuigenfantasten. Want hoe moet je je tegen-bewijzen, als iemand zegt: ik heb ze gezien, zeg maar in Volendam, ik weet van mezelf, in 2002 was ik niet eens in Europa, of in de winter op Ibiza, Patrick de Maere weer, ik was niet eens in Europa... ik hen gewoon levenslang gehad op valse verklaringen.
Voorzitter: Meneer Rasnabe u kunt het Hoger beroep gebruiken, om op een ander moment hier over door te spreken, als het gaat om de bezwaren die er tegen u liggen. Denkt u daaraan. Het is niet goed het nu af te raffelen....
Moppie: Dat is onmogelijk, je bent kansloos.
Voorzitter:...maar we komen daar uiteraard op terug
Moppie: Ja. Ik ben blij dat ik hier bij het Hof ben en dat ik een eerlijk proces krijg.
Voorzitter: Goed.

Hierna sloot het Hof de zitting af.

Op 15 december gaat het proces pas weer verder. Dan is de eerste van een reeks van vier regiezittingen.


***Iets anders dan Passage, maar met zeker een aantal raakvlakken, was de persbericht dat mij tijdens de zitting bereikte. Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen is gisteren in Beverwijk de 55-jarige sportschool-houder en oud freefighter Hans Nijman (R.I.P) geliquideerd bij de sportschool waarvan hij, samen met zijn goede vriend en compagnon Dick Vrij, eigenaar was. De Telegraaf opende vanmorgen met een groot voorpagina artikel: 'MAFFIAOORLOG LAAIT WEER OP', met als bijschrift: 'Gorilla van Dino Soerel doorzeef in Beverwijk'. Deze suggestieve kop viel kennelijk (en dat is ook wel een beetje begrijpelijk) niet in goede aarde bij het kantoor van Meijering, die de verdediging van zowel Dino Soerel als Dick Vrij doet. De laatste, verdachte in de Andes-zaak, heeft zich kortgeleden vrijwillig laten opsluiten omdat hij volgens de CIE op een dodenlijst zou staan. Of deze liquidatie te maken heeft met de (vermeende) doodsbedreiging aan het adres van Dick Vrij, althans dat is hetgeen de CIE hem mededeelde, is gissen. De suggestie dat Nijman voor Soerel zou optreden als geweldsman wordt door de raadslieden van Soerel met klem ontkent.

Lees hier het persbericht:

De Telegraaf   
t.a.v de heer J. van den Heuvel
Amsterdam, 6 november 2014
Inzake : Telegraaf 6 november 2014


Geachte heer,

In de Telegraaf van vandaag vult u de gehele voorpagina en het grootste gedeelte van de pagina’s 2 en 3 met berichtgeving rondom de dood van de heer Hans Nijman.

De eerste kop op de voorpagina luidt: “Gorilla van Dino Soerel doorzeefd in Beverwijk”. Die kop is suggestief, sfeerscheppend en misleidend. Met de kwalificatie “Gorilla” doelt u er kennelijk op dat de heer Nijman een of andere gewelddadige functie bekleed zou hebben in dienst van cliënt, hetgeen onjuist is. Terzijde merk ik daarbij op dat de manier waarop u over de zojuist overleden heer Nijman spreekt als doorzeefde gorilla en vechtmachine niet getuigt van veel inlevingsvermogen.

In het artikel stelt u voorts: “Nijman gold jaren als de geweldsman van een criminele organisatie die volgens justitie mede werd geleid door Dino Soerel, een van de hoofdverdachten in het Passageproces.” Ook die passage is onjuist en misleidend.

Client zit momenteel een gevangenisstraf uit voor een oude zaak, waarin hij inderdaad is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, maar in die organisatie en in het betreffende strafdossier komt de heer Nijman helemaal niet voor. Cliënt is nooit vervolgd voor deelname aan een organisatie waaraan Nijman ook zou deelnemen.

Ook in het Passageproces wordt cliënt niet vervolgd voor deelname aan een organisatie tezamen met Nijman. Nijman is geen verdachte in het Passageproces en wordt slechts een enkele keer zijdeling benoemd in het kader van de sportschool waarvan hij mede-eigenaar is.

Uw stelling dat ‘justitie’ meent dat Nijman een “geweldsman” was in een organisatie die door cliënt werd geleid is dus onjuist en niet gebaseerd op de verwijten die ‘justitie’ aan cliënt maakt of heeft gemaakt.

Voor de zoveelste keer zet u een verkeerd en uitermate negatief geladen beeld neer van cliënt. Aangezien u de strafzaken tegen cliënt kennelijk volgt weet u ook dat uw stellingen telkens weer onjuist en onterecht beschadigend zijn. Namens cliënt verzoek ik u dringend om zulke berichtgeving nu eens definitief te staken.

Op verzoek van cliënt – die allerminst moegestreden is, maar er gewoonweg op dit moment even geen zin in heeft om weer energie te verspillen om u te dwingen tot rectificatie - zal ik aan deze brief geen sommatie koppelen. Wel zal ik de brief verspreiden onder relevante partijen.

Hoogachtend,

M.E. van der Werf


Geen rectificatie dus, maar wel een stel advocaten van een boze Soerel die op z'n zachtst gezegd 'not amused' zijn door dergelijke berichtgeving.

Dus 15 december verder met een eerste regiezitting.

Bondtehond