donderdag 24 september 2015

Gerechtshof gaat zussen Holleeder horen in Passage-proces

​Het gerechtshof Amsterdam heeft vanmorgen de beslissing bekend gemaakt dat de zussen van Willem Holleeder Sonja en Astrid Holleeder en zijn voormalige vriendin Sandra den Hartog, tevens de ex van de op 10 oktober 2000 geliquideerde Sam Klepper, als getuigen op de zitting zullen worden gehoord. Dit zal gebeuren in het liquidatieproces Passage dat plaasvindt in het Justitieel Complex Schiphol. De verhoren gaan plaatsvinden op 30 november (Astrid Holleeder 9:30) en 1 december 2015 (Sonja Holleeder 9:30 + Sandra den Hartog 13:00).

(vbno) Sonja Holleeder - Astrid Holleeder - Sandra den Hartog

Ook getuigenverhoor bij de rechtbank
De verklaringen die de vrouwen bij de politie hebben afgelegd, hebben veel publicitaire aandacht gekregen. Deze getuigen zullen in de strafzaak tegen Holleeder (zaak Vandros) die nu loopt bij de rechtbank Amsterdam uitgebreid worden gehoord. In eerste instantie zullen dit verhoren bij de rechter-commissaris zijn, in de periode december 2015 tot en met maart 2016. Deze verhoren zijn besloten.

Het onderzoek Passage wordt nu behandeld in hoger beroep door het hof. Ook voor dit onderzoek kunnen de verklaringen van de getuigen van belang zijn. Zij hebben gesproken over enkele verdachten die in het kader van Passage terechtstaan.

Getuigen op zitting gehoord
De raadslieden van enkele verdachten hadden het hof gevraagd om deze getuigen op de zitting te horen. De advocaat-generaal had zich hiertegen verzet. Hij wilde dat eerst het resultaat van de verhoren bij de rechter-commissaris zou worden afgewacht.

Het hof heeft alle belangen afgewogen en heeft de keuze gemaakt om de getuigen op betrekkelijk korte termijn ter zitting te horen. Daarbij heeft het hof zwaar laten wegen dat er tempo moet worden gehouden in de behandeling van Passage. Het onderzoek duurt reeds zeer lang. Als de verhoren bij de rechter-commissaris zouden worden afgewacht zou dit teveel vertraging opleveren.

De advocaat-generaal heeft gesteld dat, als de getuigen spoedig op de zitting zullen worden gehoord, hij zal vragen om de deuren voor het publiek te sluiten. Het hof wacht het nadere standpunt van het openbaar ministerie af.

Belasting van de getuigen
Het hof heeft ook oog gehad voor de belangen van de getuigen zelf. De verhoren zullen voor hen belastend zijn. Maar de onderwerpen waarover zij gehoord zullen worden in Passage zijn beperkt en overzichtelijk. Bovendien mag volgens het hof verwacht worden dat de belasting voor de getuigen minder zal zijn omdat zij niet in de zaak van hun broer dan wel ex-vriend verklaren, maar in een zaak waarin zij in een andere verhouding tot de verdachten staan.

Overlap met strafzaak tegen Holleeder
Tot slot heeft het hof ook nog stilgestaan bij het feit dat er overlap is tussen de zaak Vandros (Holleeder) bij de rechtbank en de zaak-Passage in hoger beroep. Die overlap is er, zegt het hof maar die moet ook niet worden overdreven. Dat heeft het hof al meermalen gezegd. Het hof ziet goede mogelijkheid om keuzes te maken inzake de voortgang zonder andere belangen te schaden, waaronder dat van het proces tegen Holleeder.

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Bondtehond