dinsdag 29 januari 2013

Uitspraak liquidatieproces Passage: 'Blijdschap naast groot verdriet'

Het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage is vandaag beëindigd met de langverwachte uitspraak. Gevangenisstraffen die variëren van een half jaartje voor Dino Soerel tot levenslang voor Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Siegfried Saez vielen deze verdachten dinsdagmiddag ten deel in de Bunker te Osdorp. De andere verdachten kregen celstraffen van dertig, twaalf, tien, acht, zes, drieënhalf en anderhalf jaar opgelegd. De rechtbank hield de spanning er nog behoorlijk lang in en laste voor het uitspreken van de straffen eerst een middagpauze in. Niemand had tijdens deze pauze nog enig idee welke richting het op zou gaan.


De rechters maakten ter inleiding de taakverdeling bekend bij aanvang van de zitting en lazen eerst wat feitelijkheden op, zoals: dat het proces ging over 8 moorden en 6 pogingen daartoe en dat het proces werd gevoerd met 5 officieren van justitie, 17 advocaten, 3 rechters, 1 reserve-rechter en 2 griffiers. Voorzitter Mr. Lauwaars bedankte de reserve-rechter Mr. R.H. Mulderije, omdat het wel erg veel van de rechter moet hebben gevergd om zo lang bij een proces te zitten zonder dat hij zich daadwerkelijk kon mengen in de rechtsgang terwijl hij wel duizenden pagina's dossier heeft moeten meelezen. Natuurlijk heeft het proces van iedere betrokkenen veel gevergd, maar dit wilde de voorzitter wel graag gezegd hebben.

Na de middagpauze gingen de rechters om de beurt in op de verschillende zaken en stelde de jongste rechter eerst drie vragen waar de rechtbank nader op in zou gaan, nl:

Valt de OM-deal binnen de grenzen van het recht?
Zijn de toezeggingen rechtmatig geweest?
Is het OM voldoende magistratelijk en transparant geweest?

(Hier kom ik ooit later nog uitgebreider op terug...)

Nu volsta ik met hetgeen mij het meeste opviel aan de motivering(en) van de rechtbank: In een aantal gevallen werden bovenstaande vragen ontkennend beantwoord, echter verbond de rechtbank hier lang niet in alle gevallen gevolgen aan die je dan zou verwachten....

Hier volgen nu de uitspraken.

Te beginnen met: De vrijspraken:

Dino Soerel: VRIJSPRAAK voor liquidaties / opdracht geven liquidaties
Dino Soerel werd vrijgesproken van de moorden op Thomas van der Bijl en Kees Houtman.
Wel krijgt hij een half jaar cel vanwege witwassen van 25.000 crimineel geld en het in bezit hebben van valse paspoorten. Die straf heeft hij echter al uitgezeten in zijn voorarrest. Vonnis Dino Soerel

Ali Akgün: VRIJSPRAAK voor liquidaties / opdracht geven liquidaties
De rechtbank sprak Ali Akgün vrij van de liquidaties van Thomas van der Bijl en Kees Houtman.
Akgün krijgt wel anderhalf jaar cel wegens gewoonte-witwassen, maar blijft op vrije voeten omdat hij zijn straf al heeft uitgezeten in voorarrest. Akgün leefde op grote voet van illegale inkomsten, aldus de rechtbank.

Levenslange gevangenisstraffen:

Jesse Remmers: LEVENSLANG 
Volgens de rechtbank is bewezen dat hij betrokken was bij zes moorden in crimineel verband, gepleegd tussen 1993 en 2006. Hij is tevens veroordeeld voor twee moordpogingen. Jesse Remmers pleegde de moorden alleen voor geld en aanzien in het criminele circuit. Jesse ontkent en lijkt onverbeterlijk. Mede ter bescherming van de maatschappij krijgt Jesse levenslang van de rechtbank.
VONNIS : BZ0293 op Rechtspraak.nl

Mohammed 'Moppie' Rasnabe: LEVENSLANG
De rechtbank acht bewezen dat Rasnabe verantwoordelijk is voor vijf moorden (allen gepleegd in 1993) en een poging tot moord. De slachtoffers waren op één na allen bekenden van hem. Volgens de rechtbank heeft Rasnabe zijn leven gewijd aan het plegen van zware feiten. Hij werd gekenmerkt door de categorisch wijze van ontkennen en de respectloze houding richting de slachtoffers. Dat laatste rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Siegfried Saez: LEVENSLANG
De rechtbank acht bewezen dat hij Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen in 1993 heeft doodgeschoten samen met vriend Kenny Rampenburg. Hij nam volgens de rechtbank op de koop toe dat er een tweede slachtoffer viel, naast het beoogde doelwit Hennie Shamel. Het motief zou zijn dat Henk Rommy zijn schuld niet wilde aflossen die hij had aan Shamel. ("Liquideren is goedkoper dan betalen") Saez werd in 2009 reeds veroordeeld tot 17 jaar voor de liquidatie van Ukkie de Pool langs de A4. De rechtbank noemde Saez een onverbeterlijke zware crimineel.

Tijdelijke gevangenisstraffen:

Fred Ros: 30 JAAR
De rechtbank acht bewezen dat hij 2 liquidaties heeft proberen aan te sturen en achter 1 geslaagde liquidatie zit, de moord op Thomas van der Bijl. Het ging in alle gevallen om zakelijke criminele afrekeningen in het criminele milieu. De rechtbank noemde het erg laakbaar dat hij 1 onschuldige vriend en 2 andere relatief onbekende jongens in het milieu heeft willen aansturen en hen daarbij zwaar onder druk heeft gezet door hen te dreigen met grof geweld. Ros heeft de feiten categorisch ontkend en de rechtbank heeft er geen enkel vertrouwen in dat hij zich transformeert tot een nette burger.

Chay Pin Song: 12 JAAR
De enige vrouw in het gezelschap, Pinny Song, had als prostituee een relatie met de doodgeschoten Amsterdamse sportschoolhouder Tonny van Maurik in 1993. Na problemen in de relationele sfeer, zou zij uiteindelijk de opdracht hebben verstrekt Van Maurik dood te laten schieten. De rechtbank acht dat bewezen en legt haar 12 aar gevangenisstraf op. De rechtbank beveelde gevangenneming.

Nanpaul de B.: 10 JAAR
De rechtbank acht bewezen dat hij in 1993 betrokken was bij de moord op sportschoolhouder Tonny van Maurik. Daarvoor moet hij tien jaar de cel in. Het OM eiste 8 jaar, maar de rechtbank ging daar dus 2 jaar boven zitten met de opgelegde gevangenisstraf. In tegenstelling tot anderen, vindt de rechtbank het duidelijk dat De B. wel spijt heeft van zijn daad en daar hevig onder lijdt, in zoverre zelfs dat hij psychische klachten heeft overgehouden aan die moord waarbij hij één van de schutters moet zijn geweest. Er was DNA aangetroffen op een peuk bij de plaats-delict. De rechtbank beveelde gevangenneming.

Freek S. : 6 JAAR
Vanwege gebrek aan bewijs had het Openbaar Ministerie vrijspraak voor S. gevraagd, maar de rechter acht toch bewezen dat hij betrokken was bij de moord op de sportschoolhouder Tonny van Maurik in 1993. De rechtbank ziet bewijzen, o.a. in de telecomgegevens, dat S. chauffeur moet zijn geweest op de avond van de liquidatie. Freek S. moet daarvoor zes jaar de cel in. Men acht het onwaarschijnlijk dat S. zijn (destijds zeer zeldzame) mobiele telefoon had uitgeleend aan Remmers. De rechtbank beveelde gevangenneming.

Sjaak Burger: 3,5 JAAR
Sjaak Burger is vrijgesproken van betrokkenheid bij liquidaties. Wel zou hij de eigenaar zijn geweest van de partij wapens die werden aangetroffen in de villa van Katja Schuurman in Vinkeveen. De rechtbank achtte bewezen dat Sjaak Burger zich schuldig heeft gemaakt aan de voorbereiding tot wapenhandel. Rekening wordt gehouden met het feit dat Burger eerder is veroordeeld voor doodslag. Ook Sjaak heeft deze straf reeds uitgezeten in voorlopige hechtenis.


(Kroongetuige)
Peter La Serpe: 8 JAAR

De kroongetuige in het liquidatieproces krijgt acht jaar celstraf. De rechtbank volgt hiermee de eis van het Openbaar Ministerie. La Serpe legde belastende verklaringen af in ruil voor een lagere straf.
Hij zocht zijn bestaan volgens de rechtbank in het criminele milieu. Daarin was La Serpe nietsontziend. Hij pleegde overvallen en werd daarvoor vastgezet in de bajes. Daar leerde hij Jesse Remmers kennen. Dat leidde tot samenwerking met Jesse Remmers waarbij Kees Houtman uiteindelijk werd vermoord en er pogingen werden gedaan anderen te liquideren.

*

Niet mis dus de straffen die gevallen zijn vandaag. Waren ze te verwachten? Nee. Dat zou al te makkelijk zijn om dat nu te zeggen. Degene die dat zeggen of zeiden waren niet of nauwelijks aanwezig bij zittingen, viel me op vandaag. Er werd me vanmiddag door een journaliste gevraagd: "Jij hebt wel zo'n beetje de meeste zittingen meegemaakt van alle journalisten hier, dus aan jou kan ik waarschijnlijk wel het beste vragen: Wat denk jij eigenlijk, zullen er veroordelingen vallen vandaag?"

Ik moest ontkennend antwoorden. Ik wist het gewoon niet. In sommige gevallen had ik natuurlijk wel een voorgevoel, maar wellicht dat ik juist door het bijwonen van zoveel zittingen door de bomen het bos niet goed meer kon zien. Uiteraard heb ik net als zoveel mensen enkele veroordelingen wel zien aankomen, maar ik hield daarnaast ook wel degelijk rekening met de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wanneer de deal met La Serpe wellicht van tafel zou worden geveegd door de rechtbank.

Welke veroordeling mij het meeste verbaast, is die van de enige vrouwelijke verdachte: Pinny Song. Persoonlijk verwachtte ik vrijspraak voor deze verdachte, die ik heb leren kennen als een zeer sympathieke dame. Ook haar zoons en man, die vaak aanwezig waren bij zittingen en waarmee ik regelmatig sprak tijdens pauzes, waren overtuigd van de goede afloop. Voor hen moet het dubbel hard zijn aangekomen, nu hun moeder/vrouw toch is veroordeeld, ondanks het feit dat notabene kroongetuige La Serpe op zitting Henk Rommy aanwees als mogelijke opdrachtgever en er ook andere berichten (geruchten of niet?) zijn, bijvoorbeeld dat Joegoslaven achter een aantal liquidaties zouden zitten, onder andere die van Tonny van Maurik. Dit laatste verhaal doet namelijk al lang de rondte in het milieu. Dus eigenlijk had ik ook niet zo heel veel twijfel. Ze was ook vrijgelaten uit voorarrest. Kennelijk was er niet zoveel tegen Song. En dan wordt nu juist zo'n verdachte ter zitting weer gevangen genomen... Het roept dan wel meteen een vraag op bij mij: Wat is er inmiddels gebeurd dat de rechtbank intussen toch anders heeft doen beslissen?

De vrijspraak van Dino Soerel en Ali Akgün heb ik min of meer wel zien aankomen. Niet in de laatste plaats door de gigantische pleidooien van Mr. Nico Meijering, waarmee de raadsman echt wel hout leek te snijden. Beter gezegd: hoe hij de ernstige beschuldigingen tegen zijn cliënten fileerde en ontdeed van het kleinste graatjes, om het maar even in beeldspraak te houden. Nee, ik vond de beschuldigingen van La Serpe al vanaf dag 1 vrij magertjes klinken. Maar goed, om nou maar niet meteen alle verdachten na te gaan lopen, zal ik het maar bij deze drie verdachten houden.

In de wachtkamer merkte iemand tijdens de momenten vlak na de zitting treffend op: "Het is wel een heel vreemde gewaarwording. Al die blijde en dankbare gezichten van familieleden wiens geliefde is vrijgesproken naast juist diep bedroefde gezichten van familieleden die hun geliefde lange tijd zullen moeten gaan missen...."

Al met al een zeer spannend einde van een zeer spannend proces, waar het laatste woord zeker nog niet over is gesproken. Dat geef ik u op een briefje.

----------------------------------------------------------------------------------

Alle uitspraken in 1e aanleg staan: HIER   (29 januari 2013)

----------------------------------------------------------------------------------

Bondtehond