dinsdag 10 november 2009

'Dat hele verbaal van 12 oktober sloeg nergens op!'

Zowel boven- als onderwereld waren vandaag naar de Bunker in Osdorp gekomen om de verichtingen van de rechtbank gade te slaan en sommigen met de stille hoop het OM onderuit te zien gaan in het grote liquidatie-proces. Je kunt je als toeschouwer afvragen of je nou blij moet zijn, of dat je meewarig het hoofd moet schudden om de fouten die keer op keer gemaakt worden in belangrijke processen van de laatste jaren. Uit het oogpunt van de belastingbetaler neig je naar het tweede, maar je kunt je voorstellen dat familieleden van verdachten die keer op keer op de tribune zitten om hun man, vader, broer, zoon en zelfs een moeder te steunen, vandaag extra verwachtingsvol waren over mogelijke ontwikkelingen die zomaar weer konden volgen op een grove fout van het OM. Waar er afgelopen procesdagen bijna geen media of toeschouwers te bekennen waren, zat de bunker vandaag juist weer tot de nok toe vol.
Het was ook niet niets waar Officier van justitie Betty Wind van beschuldigd werd tijdens de zitting van 12 Oktober door advocaat mr. Nico Meijering. Had zij werkelijk daderkennis en andere informatie verstrekt aan kroongetuige Peter La Serpe? Was er echt sprake van sturing? Volgens Officier van justitie Wind zelf niet. Dit probeerde zij duidelijk te maken aan de hand van een betoog van enkele uren. De rechters en raadslieden kregen dat ook op schrift, de media en toeschouwers moesten het met haar stem doen die door de speakers klonk. Ook de rechtszaal zat natuurlijk bomvol vandaag. Alle verdachten waren aanwezig met hun raadslieden en allen hingen aan de lippen van zaaksofficier Wind. Vooraf merkte de officier op dat het niet uitmaakt dat zij als zaaksofficier of als getuige gehoord zou worden daar zij in beide gevallen de feitelijke waarheid zou geven.

Meteen daaropvolgend kwam zij met de mededeling dat iets nieuw licht op de zaak zou werpen. Haar was gisteren (jawel, ook op zondag werkte het OM) duidelijk geworden dat een passage niet juist is belicht: 'U heeft aangehaald dat ik op 12 oktober op basis van een aantal gegevens enkele gegevens aan La Serpe zou hebben verstrekt. Deze conclusie was in hoofdzaak gebaseerd op een passage uit een verhoor. Hij (La Serpe) maakt duidelijk dat hij in deze passage is gecorrigeerd. De schrijftolk heeft deze passage echter anders opgeschreven. Hij zegt nl 'CIE' (zie) in plaats van 'officier'. Dat maakt dat de banden zeer zorgvuldig opgeschreven en gecontroleerd moeten worden. Het uitwerken van de verhoren is heel veel werk, aldus Wind. Zo schoof officier Wind de zwarte piet dus door naar de CIEers die La Serpe hebben verhoord.

Officier Wind concludeerde eerder dat juist zij degene moet zijn geweest die La Serpe van die informatie had voorzien. Vandaag trok Wind die conclusie dus weer terug, dit tot verbijstering van de rechtbank. Rechtbankvoorzitter Lauwaars merkte dan ook op dat 'haar eerdere verstrekkende conclusie was gebouwd op drijfzand'. Later zei hij zelfs: 'Dat hele verbaal van 12 oktober sloeg nergens op!' Deze opmerking had een soort van hoongelach tot gevolg op de tribune. Mr Meijering zei na een kort verhoor van Betty Wind: We worden voor het lapje gehouden met z'n allen. Kort daarop vroeg hij de rechtbank gelegenheid een verzoek tot opheffing hechtenis van zijn cliënt Ali Akgün te kunnen doen. Dat mag dinsdag 10 November. Welke gevolgen deze kentering bij Betty Wind heeft op het verloop van dit proces kunnen we nu nog niet veel over zeggen. Bij de verdachten is hoop. Het stikte ook van familieleden dit keer. Vaders, broers, zonen, vrouwen, iedereen was er.
Wordt dus vervolgd...

Door Bondtehond