donderdag 4 februari 2010

'Ik was 100.000 procent bij die wedstrijd'

Alle raadslieden, of hun waarnemers, van alle verdachten waren vandaag aanwezig in de bunker voor de pro-forma zitting en om de nieuwe planning te horen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars liep een voor een alle verdachten na, waarvan alleen Fred Ros en Moppie Rasnabe aanwezig waren en meldde dat Alex de Boer eveneens afstand had getekend. Hij wilde niet aanwezig zijn. Zoals iedereen inmiddels wel vernomen heeft, liggen er verzoeken bij de rechter-commissaris getuigen F1 en F3 toe te laten als anonieme bedreigde getuigen. Hun getuigenis zou van belang kunnen zijn voor de betrouwbaarheid van de kroongetuige. Lauwaars raadde alle raadslieden aan naar de RC te gaan. Hierna werd overgegaan tot een gedetailleerde planning. Deze planning hangt natuurlijk af van wat er met getuigen F1, F3 en Q5 gaat gebeuren. Het rooster zoals dat er nu ligt, houdt rekening met een aantal uitloopdagen. Men is uitgegaan van de dagen die daar al waren ingepland. Op 18 Februari is zo'n uitloopdag voor alle deeldossiers. De rechtbank wil ook putten uit aanvullende dossiers en deze voor gaan houden.


Een van de andere rechters las de deeldossiers op en welke aanvulligen daar bij horen:  Perrugia ( 8e + 9e aanvulling), Agenda (8e, 9e en 10e), Neef 1+2 (4e), Nicht (6e en 7e), Opa (6e, 7e en 8e), Cobra (7e), Tanta (7e), Laundry (niet formeel, maar wel vertalingsstukken), Oma + Bilbao (geen aanvullingen), Indiana (moet nog behandeld worden). Er staan nog verhoren van het personeel van Het Arsenaal in Naarden-Vesting op het programma. De getuigen F1 + F3, waartoe er verzoeken liggen en getuige Q5 die inmiddels is toegewezen, worden15 Maart besproken. Onderzoekswensen wat betreft deze getuigen moeten bij de RC worden gedaan, maar het lijkt de rechter raadszaam als de raadslieden zich ook tot de rechtbank wenden.

Mr. Nico Meijering vulde aan: Het is niet uit te sluiten dat de politie nog onderzoek moet doen naar getuige Q5 en het is te voorzien dat de resultaten daarvan weer tijd nodig hebben.
De rechter ging verder: Op 11 maart worden telecomgegevens besproken, o.a. de tap op Peter La Serpe. Hij kan dan reageren. Ook mevrouw Pinny Song kan dan nog vragen stellen. Die dag wil men ook Freek Stevens en Alex de Boer zien op de zitting. Op 15 Maart worden alle verdachten verwacht. Op die dag speelt de kwestie rond de sturing van La Serpe en de verbatim tactische verhoren. Dan zijn er nog 2 dagen over. De rechtbank denkt dat dit wel een heldere indeling is. Mevrouw de rechter had nog 1 mededeling mbt de ondervraging van La Serpe: Alle raadslieden krijgen ieder 1 uur om La Serpe te horen. Dit ook in verband met het uithoudingsvermogen van La Serpe.  Dan staat er nog op het schema een verhoor van Gwenette Martha ivm Jesse Remmers, er ligt nog een verzoek van Jesse Remmers om Dwight Saro te horen en Mr.Jan Hein Kuijpers, advocaat van Moppie Rasnabe, wil getuige Sanny Lampie nog horen. Daar was nogal wat gedoe over geweest omdat het volgens de RC nogal moeilijk was diens telefoonnummer te achterhalen. Dit verhoor moet dus uitgesteld worden. De RC dacht ergens in April. Dit waren de mededelingen aangaande de nieuwe planning.

Mr. Kuijpers merkte hierbij nog wel op: Dhr. Lampie heeft een advocate. Hij woont op Ibiza en kan dus niet op korte termijn hier zijn. De RC meldde dit. Ik besloot, ik ga hem toch horen. De raadsman kon meteen verder gaan met het verzoek aan de rechtbank de voorlopige hechtenis van zijn cliënt Mohammed 'Moppie' Rasnabe op te heffen. Moppie zit nog steeds vast voor de babeque-moordzaak, deeldossier Tanta. Dat is ook het enige dossier wat nog speelt voor Rasnabe. Waar het bij deze zaak om gaat, is dat Mr. Kuijpers heeft vastgesteld dat getuige Malika Nasri al eerder is gehoord en dat die verklaringen niet kloppen met hetgeen op de zitting is besproken. Kuijpers: Gelukkig konden we reproduceren dat Moppie naar wedstrijden in de Kuip ging in Rotterdam en daarna naar sexclub Mayfair. Er zijn verklaringen dat Moppie bij die wedstrijd was. Het OM houdt de lijn vast van Nasri, dat hij na de wedstrijd gewoon naar Amsterdam is gereden en geschoten heeft.

Van mijnheer Rasnabe is bekend dat hij bordelen bezocht. Daarnaast kan getuige Lampie verklaren dat ze dat vaker deden. Op 1 April '93 wordt om 11:37 de semafoon aangestraald door de telefoon 9952 volgens historische printgegevens, om 11:39 wordt er contact gelegd met de 1810 (telefoon Jesse Remmers). Het ligt volgens het OM voor de hand dat Rasnabe voor die tijd naar Amsterdam is gereden en weer terug. Stel dat Rasnabe zijn semafoon wordt aangestraald, dat houdt in dat Rasnabe in Rotterdam was, is gebleven en dat hij daar weer is aangestraald. Moppie zegt: Ik was daar, ik bleef daar en was de volgende dag ook in Rotterdam. Hij zou hier voor Tanta helemaal niet hoeven zitten. Hij zou bij een gesprek geweest zijn wat zij heeft gehoord. Mevrouw Nasri mag gerust nog eens verklaren. Ze verklaart van alles. Ik vraag de rechtbank hier niet in mee te gaan. Ik vraag u de voorlopige hechtenis op te heffen. De pillenzaak waar hij al voor vastzat toen hij voor Tantra werd gearresteerd zou naadloos overgaan. Daarvoor moet Moppie nog een jaar zitten. Moppie komt dus niet meteen vrij. De beslissing van de rechtbank zou later volgen.

Het OM verzette zich tegen opheffing voorlopige hechtenis van Moppie Rasnabe: Wat hij gedaan zou kunnen hebben. Het tijdverloop was heel groot. Toen de wedstrijd niet 's avonds was maar 's middags heeft de rechtbank doorgevraagd wat hij deed toen. Dat is niet zo duidelijk geworden. Daarbij merkte de officier van justitie op dat, steeds wanneer men vroeg hoe het volgens Moppie dan wel zat, hij zich beriep op zijn zwijgrecht. Officier: Door de telecomgegevens kan de conclusie worden getrokken dat er een gat van 13 uur zit. In die tijd kun je verschillende keren heen en weer rijden, is ons gebleken. De verdenkingen zijn daarom nog erg groot. Het argument dat hij toch terugvalt in die XTC-zaak, daar hebben we het uitgebreid over gehad. De ernst van deze zaak prefaleerd boven de ernst van die zaak. We verzoeken tot afwijzing van dit verzoek.

Hierop reageerde Moppie: Ik ben in 2008 opgeroepen bij de rechter-commissaris. Ik heb gezegd dat ik bij de rechtbank zou verklaren omdat dan niet alles in de media zou terechtkomen. Ik was 100.000 procent bij die wedstrijd.
Kuijpers: De telecomgegevens zouden geen alibi geven? De semafoon wordt aangestraald door Jesse en de broer van Jesse. Waarom worden die contacten gezocht? Dat doe je als je niet weet waar Rasnabe was. Hij geeft aan dat die wedstrijd is gespeeld en dat hij in Rotterdam was.
Officier van justitie: Dus u zegt net dat de semafoon aan u cliënt toebehoorde?
Kuijpers: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar, het klopt niet de stelling dat hij is heen en weer gereden. Hij bleef in Rotterdam. Dat is harder dan de gedachte dat Rasnabe op en neer is gereden.
OM nu richting Moppie: Op de vraag of de semafoon van u was die bij u in gebruik was, gaat u daar dan op antwoorden?
Moppie: Ik beroep me op mijn zwijgrecht.

Na een kort beraad van de rechtbank volgde er uitspraak op het verzoek.
Lauwaars: We zien geen reden om Rasnabe uit hechtenis te ontslaan. We wachten Nasri af. U moet blijven zitten.
We gaan verder met 'Indiana' over een paar dagen, op de 11e.

Door Bondtehond