donderdag 1 november 2007

'Ik ben ook een beetje simpel'

De echte boekhouder van Willem Holleeder de heer Rietbroek van Administratiekantoor Bergwerf en Partner bevestigde wat Marcel Kaatee en zijn Advocaat Mr. Arthur van der Biezen al hadden verklaard. Hij deed de boekhouding en niet Marcel Kaatee. Hij was aangeraden door Dhr Witzenhausen, de man van Holleeders zus, en zorgde voor de aangifte inkomstenbelasting. Zoveel hield dat boekhouden niet in voor de eenmanszaak 'Naris' van Holleeder, volgens de boekhouder.


Het was geen complexe zaak, en bracht maar zo'n 250 Euro per maand op. Alles werd altijd keurig aangeleverd, soms door Kaatee, soms ook door Gerard, maar meestal via de post. Advocaat van der Biezen vroeg: "Heeft u iets gemerkt van miljoenen?" Antwoord: "Nee, niets gemerkt."

Na ondervraagd te zijn door zowel het OM., de Rechter en de Advocaat was het voldoende en kon de nette boekhouder gaan. Dhr Rietbroek maakte wel van de gelegenheid gebruik nog een paar woorden tot de Rechter te richten: "Mag ik van de gelegenheid gebruik maken Dhr Holleeder beterschap toe te wensen, het blijft ondanks alles toch een mens."

De volgende getuige was de broer van Willem, Gerard Holleeder, die in het amusements-centrum van Marcel Kaatee werkt in de Molensteeg en ook de Buddy Buddy. Maar eerst richtten de Advocaten het woord nog tot de Rechter.

'Tactisch Shoppen' noemde Mr van der Biezen de manier waarop het OM omgaat met het Kolbak-dossier. Knippen en Plakken. Stukken uit het Enclave-onderzoek halen die van belang zijn voor het OM, maar andere stukken bewust weglaten. Mr. Jan Hein Kuijpers voegde daaraan toe "Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat onderzoeksstukken die bij de echte boekhouder in beslag zijn genomen niet in het Kolbak zit? Nogmaals: Hoe is dat in Godsnaam mogelijk?

Officier Plooy: "U suggereert nu dat we onvolledig zijn ??" Volgens hem is het Enclave-onderzoek een ander dossier en stukken die niet echt van belang zijn hoef je dus ook niet toe te voegen. "Niet van belang ?! Dus een intressante getuige is niet van belang ?!" vroeg Van der Biezen gepikeerd. "Dat doet het Landelijke Parket nou altijd. Ik weet niet wat er in dat andere dossier zit. U haalt alles uit Enclave wat belastend is, terwijl andere stukken niet zijn toegevoegd. Dit is absoluut geen nette gang van zaken, dat wil ik gezegd hebben."

Gerard Holleeder leek best veel op zijn oudere broer Willem. Iets forser gebouwd, maar je kon er wel de broer in herkennen. Gerard heeft een iets zachtere stem, en was iets minder vlotgebekt als Willem, maar dat kan ook komen omdat hij voor het eerst voor de Rechtbank stond. Hij wist wel alle vragen te beantwoorden, eerst die van Advocaat van der Biezen, degene die hem had opgeroepen.

Het duurde niet lang, en kwam erop neer dat Gerard soms wel es gebruik maakte van de computer en volgens modelletjes, gemaakt door Marcel Kaatee, wat factuurtjes en briefjes voor zijn broer maakte. Niets bijzonders, makkelijk werk. Niet dat hij zo goed was in administratieve handelingen, want af en toe moest Kaatee hem wel helpen.

Hooguit enkele tientallen keren had hij een factuurtje gemaakt. De boekhouding van Willem lag bij hun moeder thuis, en daar verzamelde hij zijn papieren, zoals bankafschriftjes. Vooral de simpele briefjes deed Gerard. "Ik ben ook een beetje simpel", grapte Gerard, waarop de zaal achter hem ook bij deze Holleeder in de lach schoot. Humor zit in de familie, waarschijnlijk.

Advocaat Staehle hoefte weinig in actie te komen, ook al kondigde hij aan waarschijnlijk vaak van het verschoningsrecht gebruik te willen maken.Gerard Holleeder kon zichzelf goed redden. De Rechter had voor aanvang van de zitting met zijn broer tegen Willem gezegd: "U bent niet aan het woord, u mag hier zijn, maar u bent hier niet." waarop Holleeder verder zweeg.

Toen het verhoor afgelopen was had hij echter wel een vraag die hij aan de heer Staehle wilde stellen, maar dat mocht niet van de Rechter. Later op de dag kwam de vraag op andere wijze toch aan de orde, echter toen was Mr Staehle al vertrokken. Dit was tijdens het verdere verhoor van Willem Holleeder. Morgen zal ik wat intressante stukken uit dat verhoor plaatsen. Dit ging over oa een Kristallen paard tot aan ' Zwarte Paak die zeiknat was geworden' , maar ook over DE 'Feestdag der Criminelen'
Morgen-avond meer dus.....

Door Bondtehond