woensdag 20 april 2011

Peter La Serpe: 'In de bajes is dat alom aanwezig'

Een behoorlijk heftige zitting in de Bunker maandag. Vuurwerk met recht. Kroongetuige Peter La Serpe leek zijn zelfbeheersing meerdere keren te verliezen. Althans de beschuldigingen, echter zonder enige vorm van onderbouwing, 'losse flodders' genoemd door Mr. Nico Meijering, vlogen door de rechtszaal. Dit keer niet zomaar beschuldigingen richting zijn "medeverdachten" of getuige Rob de Wit, die in drie zittingen min of meer bevestigde wat de getuigen F1 en F3 al eerder hadden verklaard: "La Serpe weet meer van de dood van Bethlehem en de aanslag op Arjen Kaale dan hij iedereen wil doen geloven". Nee, dit keer kregen voor- namelijk de advocaten die hem aan een verhoor onderwierpen de wind een aantal malen flink van opzij, uit richting van het beschermde getuigenhokje.


Met name Mr. Nico Meijering werd grof beschuldigd, tussen de regels van het verhoor door, dat een groot gedeelte van de dag in beslag nam. 's Morgens had La Serpe verbaal al hevig om zich heen lopen trappen en beschuldige Mr. Meijering zowaar 'een boef te zijn, met zijn vazallen'. Hij doelde op Meijering zelf en diens kantoorgenoten. Het ging op dat moment over wat Rob de Wit had verteld op zitting, dat La Serpe Rob wilde leren wat La Serpe voorheen in de bajes had geleerd: hoe je het beste kon manipuleren.

De vraag was of La Serpe zich herkende in dit verhaal van Rob de Wit? Over het vertellen van een verhaal met kleine stukjes waarheid en de waarheid verdraaien, maar daarbij wel dicht bij de waarheid blijven. Dat is precies wat La Serpe nu steeds doet in zijn verklaringen, vertelde Rob. In de bajes is dat alom aanwezig. Iedereen doet dat. Het is zelfs zo dat je dat buiten weer af moet leren, aldus de kroongetuige. Maar nu Meijering er vragen over stelde, ontkende La Serpe.

(samenvatting verhoor door Mr. Nico Meijering)
Mr. Meijering: Rob verteld: "We rookten veel jointjes en dan vertelde La Serpe die dingen met veel bravoure." Herkent u daar iets in?
La Serpe: Bravoure, ik weet niet wat dat betekent.
Mr. Meijering: Dus u herkent er niets in?
La Serpe: Als ik niet weet wat het betekent, hoe kan ik mij er dan in herkennen?
Mr. Meijering: Wat verstaat u onder bravoure dan volgens u?
La Serpe: Ik weet niet wat ik daar onder moet verstaan.
Mr. Meijering: Dus u weet niet wat bravoure is?
La Serpe: Nee. Als u het mij verteld, dan kan ik zeggen of ik mij daar in herken.

Mr. Meijering: Ja, bravoure...  grootdoenerij.
La Serpe: Nee, daar herken ik mij niet in. Maar goed dat ik het vraag,hè?
Mr. Meijering: Ja. (Rob de Wit citerend) "Hij zat te vertellen hoe hij zijn tijd had doorgebracht in de gevangenis en hoe hij mensen dingen kon laten doen die indruiste tegen hun natuur". Heeft u dat aan Rob de Wit verteld?
La Serpe: Nee, daar kan ik relatief zeker over zijn. Nee. Ik vind het ook een beetje science fiction-gehalte.
Mr. Meijering: U herkent het niet. dat is duidelijk. Dan, zijn advies voor liegen was: Kleine stukjes waarheid. Of zo dicht mogelijk bij de waarheid. Herkent u zich daarin?
La Serpe: Helemaal niet.
Mr. Meijering: (Rob de Wit citerend): "En iets proberen verklaard te krijgen zodat het toch geloofwaardig is. Dat was een sport voor hem. Dat vond hij prachtig". Herkent u dit?
La Serpe: Nee, als ik eerlijk ben, begrijp ik het niet eens.
Mar Meijering: Nou ja, wat hij zegt, is dicht tegen de waarheid aanblijven, dat herkent u toch wel?
La Serpe: Nee. Ik herken de woorden als zijnde dat het Nederlandse taal is, maar niet als iets dat ik het uitvoer.
Mr. Meijering: Nou ja, en u heeft het er ook nooit met hem erover gehad?
La Serpe: Nee.

Mr. Meijering: Dus ook daar liegt De W. kennelijk over, toch?
La Serpe: Dat moet je aan De W. vragen. In ieder geval komt het niet overeen met mijn waarheid.
Mr. Meijering: Ja, maar goed, u heeft ook verschillende antwoorden gegeven. Van nou ja, ik weet absoluut dat iets niet is gebeurd. En u zegt soms ook, daar staat mij niets van bij. Dat zijn toch twee verschillende antwoorden. Nu zegt u, dit is iets wat absoluut niet ooit met hem is besproken, hoe je mensen kunt manipuleren en dicht bij de waarheid blijven, en iets absurds verklaard krijgen. Daarvan zegt u dat is gewoon absoluut niet waar.
La Serpe: Alles wat u nu zegt, kan ik met een grote stelligheid zeggen dat het niet klopt.
Mr. Meijering: Zou u kunnen bedenken waarom hij dit verteld heeft?
La Serpe: Ja natuurlijk.
Mr. Meijering: Zegt u het maar hoor.
La Serpe: Aahhhh..!. Hij is zeer goed bevriend met Jess, hij is zeer goed bevriend met Sjaak, hij is zeer goed bevriend met Jan Hein Kuijpers. Ik denk dat u ook wel regelmatig contact heeft gehad, of via via. Er zijn een hoop redenen die ik kan aanvoeren dat je zegt van ja... Ik kan het alleen niet bewijzen.
Mr. Meijering: Dat lijken conclusies, hè?
La Serpe: Ja, maar u vroeg erom.

Mr. Meijering: Jazeker. ik hoor het liefste feiten.
La Serpe: Ik weet dat het niet klopt. En daarom denk ik dan, hoe zou dat nou kunnen? Wie zou daar het meeste voor in aanmerking komen? Nou, dan heb ik een rijtje.
Mr. Meijering: Hmm...   Nou ja, misschien dat u nog een poging kunt wagen. Met name met feiten. De W. laat zich dan wel  behoorlijk gebruiken door 'die boef en zijn vazallen', vind u niet?
La Serpe: Eh ja, dat klopt, zoals ik in mijn verklaringen al geschreven heb, is dat goed voor zijn carrière. Die jongen, echt veel geld zal hij in zijn eentje niet verdienen. Wellicht dus dat hij er wat contacten aan over houdt. Ik ben natuurlijk een kroongetuige. Een kroongetuige omver proberen te gooien, dat is natuurlijk een sport op zich. Dat is bevordelijk voor je carrière. Er zijn vele antwoorden op mogelijk, mijnheer Meijering. Ik kan er alleen maar naar speculeren. Zekerheid kan ik niet geven, helaas.
Mr. Meijering: En De W. hè, u heeft drie jaar... hoe lang heeft u hem gekend?
La Serpe: Iets meer dan twee jaar.
Mr. Meijering: En heeft u vaker gezien dat hij tot dit soort dingen in staat was? Dat ie dus met anderen verklaringen in elkaar draait?
La Serpe: Zo goed ken ik Rob niet. Verder heb ik Rob de Wit nooit in de rechtszaal meegemaakt. Ik heb het wel van u meegemaakt.
Mr. Meijering verbaast: Wat zegt u?
La Serpe: Ik heb het wel van u meegemaakt dat u van een corrupte rechercheur een rapport kocht.
Mr. Meijering: Ah ja?
La Serpe: Dat u van een rapport kocht, daar heb ik bij gezeten.
Mr. Meijering droog: U zat erbij he?
La Serpe: Dat u het in de rechtbank aan de rechter gaf, ja. Daar zat ik bij.

Mr. Meijering onverstoorbaar: U verplaatst de camera naar kluisverklaring 8. Nou komt die sowieso nog wel aan de orde. Die staat nog bij de restzaken, voorzitter, eventjes naar u kijkend. Maar, het is toch wel eventjes goed, want u haalt dit zo aan. En wat zei u ook weer? Die verklaring heb ik gekocht? Hoe zat dat ook alweer?
La Serpe: Uh, ik heb uh, Jesse toen met 50.000 gulden, was dat toen nog, heb ik Jesse bij u afgezet voor uw kantoor was dat toen nog. Jesse heeft toen later gezegd, dat was voor u. U was de advocaat van Greg Remmers toen geloof ik, om van een corrupte rechercheur een rapport te kopen dat Greg wel, of niet in Venezuela was geweest. De rechtszaak, toen die diende, dat was met Bénédicte Ficq, Leon van Kleef en U. Die waren daar, en jullie maakte daar een mooie drietrap van, dat was mooi om te zien moet ik zeggen. De ene sprak de integriteit van de officier aan, de rechtbank beschermde hem. En toen deed de tweede dat, en weer beschermde de rechtbank de officier, en toen kwam u als derde, en toen kwam u met dat rapport boven water. Toen werd de officier weggestuurd dat ie dat rapport moest halen. Want hij ontkende namelijk dat dat er was, dat onderzoek. Dus...
Mr. Meijering: Nee, dat klopt wel wat er in die zitting gebeurde. Wat u beschrijft.
La Serpe: Goed geheugen hè?
Mr. Meijering: Maar die 50.000, dat die is overgedragen...
La Serpe: Dat heb ik niet letterlijk gezien.
Mr. Meijering: Ooh... ok...
La Serpe: Jammer genoeg.

Mr. Meijering: Ja... dat is het inderdaad. Nou ja, we gaan er zeer zeker nog op terug komen. Daar zullen we dan nog mischien nog wel een zitting appart voor nodig hebben. Maar wat ik nog wel even van belang vind, er is toen een verklaring gekocht. Want u zegt er is 50.000 gulden aan mij gegeven, en die heb ik toen aan die politie-ambtenaar gegeven, om die verklaring te krijgen... Of, wat was het?
La Serpe: Een onderzoeks-rapport was dat. Of er wel of niet een onderzoek in Venezuela had plaatsgevonden.
Mr. Meijering: En dat heeft u gehoord van Jesse Remmers hè?
La Serpe: Dat hij die 50.000 gulden naar u moest toebrengen, ja.
Mr. Meijering: En dat dat rapport daarvoor is teruggekomen, heeft u ook van hem, toch?
La Serpe: Ja. Nou, dat dat rapport gekocht moest worden, dat heb ik ook van hem gehoord, dat hebben we verschillende keren besproken, en ik heb het gezien dat u het aan de rechtbank gaf.
Mr. Meijering: Ja, maar even dat die politie...
La Serpe: Ja, 1 en 1 is 2, toch?
Mr. Meijering droog: Oh ja, nee... Dat die politieambtenaar het heeft overgedragen, daar was u niet bij?
La Serpe: Nee, maar dat weet u. En ik snap het ook wel, u doet u eigen verdediging. U weet wat ze daar van zeggen hè?

Mr. Meijering: En nu even terug.Wat in het rapport stond, was dat nou waar of was dat niet waar?
La serpe: De rechtbank was boos, dus ik ga er van uit dat dat waar was.
Mr. Meijering: Nou ok, daar gaat het op dit moment om. Er zou een verschil kunnen zijn, even los van of het waar is wat u zegt en wat u al eerder heeft verklaard, er zal ongetwijfeld nog een gelegenheid komen. Daar valt nog wel wat meer over te vragen en te zeggen. Maar het verschil is in die zin van belang, dat wat er in die rapporten stond en wat er toen is overhandigd, was allemaal waar, en nu hier zegt u, ja pas op, hier is wat anders aan de hand, hier worden getuigen willens en wetens ertoe gebracht om dingen te gaan zeggen die bezijden de waarheid zijn. Dit ben ik niet. Ehm, en u zegt net, u legt dat verband hier hè, en mijn punt is nu, en we gaan zo langzamerhand ook naar de F1 en we hebben de F3, en nou hebben we meneer De W. Die hebben verklaringen afgelegd, en u zegt daar allemaal van, dat is 'die boef met die vazallen'....
(tot zover)

Kortom, iedereen liegt, behalve La Serpe, daar kwam het ongeveer op neer. De vraagstelling ging zo nog een tijdje voort. Nou zijn we wel wat gewend van de kroongetuige in het liquidatieproces, echter op een later moment leek zelfs La Serpe zich zelf te realiseren dat hij te ver was gegaan en middels zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik trok hij bepaalde woorden nadien terug. Hetgeen hij gezegd had zou iets te voorbarig zijn geweest, volgens Van Schaik, in de hoop dat de toehoorders er verder geen acht op zouden slaan. Echter dat was tevergeefs. De oren stonden bij iedereen al gespitst. 

Betty Wind reageerde nadien: Wij vinden het belangrijk genoeg het niet te laten rusten. La Serpe heeft gezegd het te laten rusten. Wij vinden wel dat er later duidelijkheid moet komen.


Waar ging het nu eigenlijk om? Naar eigen zeggen heeft de kroongetuige een klein onderzoekje gedaan naar wie de anonieme bedreigde F-getuigen zijn. Daar is hij nu achter, vertelde hij.

(samevatting)
La Serpe: Ik heb een klein onderzoekje laten doen naar wie de F-getuigen zijn. Ik ga nu de namen in ieder geval nog niet bekend maken. Omdat, ik ben niet wraakzuchtig. Ik zie in de F-verklaringen, tenminste niet genoeg, om hen te schaden op dit moment. Beiden hebben een baan. Meer nog omdat andere er anders bij betrokken raken. Op dit moment maak ik die keuze niet. Laat ik het zo zeggen. De F-verklaringen heb ik niet echt op gereageerd, behalve dan in de verklaringen die ik afgelegd heb, en ja eh, dat het karaktermoord is en gemeen spel. Maar meer nog, ik kan het niet bewijzen hoor, maar ik zal een paar kleine indicaties geven waarom ik u een boef noem. En of u dat bent, of mijnheer Janssen, of eh....
Mr. Nico Meijering: Ja, licht u dat dan eens toe...
La Serpe driftig: Mag ik even formuleren? Mag ik mijn antwoord formuleren, ik onderbreek u ook niet.
Mr. Meijering: Ja maar kom dan...
La Serpe: Mag ik mijn antwoord formuleren?
Meijering: Richt u maar op mij dan...
La Serpe venijnig: Ik richt mij op wie ik wil!...  Of het nu mijnheer Janssen is of mijnheer Kuijpers, dat weet ik allemaal niet, alleen als ik u vertel dat de twee F-getuigen in 2003 gepoogd hebben voor 50.000 euro mijn adres te verkopen, zodat ik geliquideerd kon worden.
Mr. Meijering: Daar zegt u nogal wat.

La Serpe: Ja, precies. Later is mij verteld dat er handgranaten naar binnen gegooit zouden worden. Dat verhaal staat in het dossier. Dat zijn deze twee F-getuigen geweest. Als ik u vertel dat deze F-getuigen elkaar heel erg goed kennen. Ik heb aanzienelijk materiaal om te vertellen hoe deze F-getuigen zijn, wat de rechter-commissaris niet weet. op dit moment kies ik ervoor om dat niet te doen. Op dit moment. Maar dat kan natuurlijk zomaar weer anders zijn. Maar ik denk over die betrouwbaarheid kennelijk iets anders dus, en over de inhoud al helemaal. Dat was mijn antwoord.
Mr. Meijering: nou, dat is eh... verrassend. Ik moet ook zeggen dat...
La Serpe: Nou het zal niet zo verrassend zijn dat ik te weten ben gekomen dat ik weet wie die F-getuigen zijn.

Mr. Meijering: Nee, dat is in die zin niet verrassend, omdat u als geen ander kunt weten wie de waarheid heeft gesproken en wie niet.
La Serpe: Jaaahh, leuke ingang mijnheer Meijering.
Mr. Meijering: Daar heeft u volkomen gelijk in, maar toch zijn uw opmerkingen wel eh, zijn die verrassend en nieuw, en ik ga u zeggen ik ga hier eventjes goed over nadenken en ook even met mijn collega's, ehm, met mijn vazallen ga ik hier even overleg over hebben, want de vraag is of wat wij hier nu mee gaan doen nu?
La Serpe: Moet ik dat zeggen? U mag er mee doen wat u wilt.
Mr. Meijering: Dus daar, voorzitter, willen we ons, of ons, wil ik graag met mijn collega's nog even op beraden op dit antwoord. Interessant...

Betty Wind: En wij ook graag, mijnheer de voorzitter, over deze nieuwe ontwikkeling.
(stilte)
Lauwaars: U ziet, mijnheer La Serpe, dat eh, aan de kant van de advocaten ook enig beraad nodig is, zal ik maar zeggen. Dus wij houden ook even beraad, want er ligt natuurlijk in het kader van dit strafproces ligt er een betrouwbaarheidsoordeel van de RC dat we integraal hebben voorgedragen, omdat dat belangrijk is in dit proces. Als u zegt ik kan daar afbreuk aan doen omdat ik veel meer weet, dan zouden we heel graag hebben in zijn algemeenheid dat u dat onderbouwd, omdat in het kader van de waarheidsvinding van belang is. Anders wordt het straks een optelsom van 1 getuige die betrouwbaar is en nog een getuige die betrouwbaar is, en dan nog de verklaring van Dhr. Remmers, en dan uw verklaring. Kijk, u advocaat heeft u ongetwijfeld erop gewezen en voorgelicht dat we dan ook niet heel erg goed weten wat we daar nu mee moeten. Dus dan moeten we van die gegevens uitgaan. Dus als u zegt, ik kom ermee en u komt er niet mee dan vinden we dat hoogst onbevedigend. Want daar zijn we ontzettend nieuwsgierig naar.

Mr. Sander Janssen: Mag ik daar iets over zeggen? Mijnheer La Serpe is daar, of zou daar destijds ook over gehoord worden bij de rechter-commissaris in het kader van...  Of is dat nog niet gebeurd?
Betty Wind: Nee, dat zou op de zitting moeten plaatsvinden.
Lauwaars: Dat gebeurt hier. Dat doet de RC niet.
Mr. Janssen: Ik zou me zo kunnen voorstellen, ik leg het maar bij u neer, als mijnheer La Serpe hier dingen wil zeggen over de F-getuigen en over wie dat zouden zijn en wat ze gedaan zouden hebben, en waarom ze wel of niet betrouwbaar zijn, dat dat in eerste instantie binnen de opdracht van de rechter-commissaris zou liggen.
Lauwaars: Daar zegt u wat.
La Serpe: Mag ik hier op reageren? Voor u wellicht conclusies trekt of beslissingen neemt, hehehe...
Lauwaars: We nemen nog helemaal geen beslissingen. We richten voorlopig nog onze vragen tot u omdat we in gevaarlijk vaarwater zitten.
La Serpe: Dat begrijp ik. Uhh, ik heb nog maar kort zelf vernomen wie het zijn, er vanuit gaande dat het klopt. Uhh, op dit moment, ik moet het even voor mezelf plaatsen wat de consequenties kunnen gaan zijn. Kijk, dit proces is natuurlijk belangrijk, dat begrijp ik. Maar er zijn in mijn leven meerdere dingen belangrijk, mijn privé-leven bijvoorbeeld, is eh, ja voor mijzelf is dat zo'n beetje afgelopen hier in Nederland, maar voor andere mensen is dat nog wel belangrijk. Het is niet alleen in dit proces voelbaar. die zijn ook buiten dit proces voelbaar. In dat kader had ik het mischien nog niet moeten zeggen, maar pas als ik het bekend maakte zeg maar, anders zou ik zeggen, houdt u er nog maar geen rekening mee, dan hoort u wel wanneer ik het bekend maak...  of niet.
Lauwaars: Ja...

La Serpe: Het is al gezegd, wou u zeggen?
Lauwaars: Heer van Schaik, ik had toch graag dat u daar nu ook iets over zei.
Mr. Jan Peter van Schaik: Nou, ik ga er helemaal niks over zeggen omdat het iets is tussen raadsman en mijn cliënt. Hij heeft dat nu gezegd, en hij heeft een tweede opmerking gemaakt. Meer dan dat zeg ik er niet over.
Mr. Meijering: Voorzitter, mischien mag ik er toch nog even wat vragen over stellen, voordat wij ook ons nog even kunnen beraden?
Lauwaars: Ja, mijnheer La Serpe weet wat hij er mee wil. Gaat u gang.
Mr. Meijering: Ja, ik was best wel een beetje verrast. Maar voor de goede orde, waren er twee getuigen, of was het een van de twee getuigen die u voor 50.000 euro wilden gaan laten liquideren?
La Serpe: Ik eh, naar aanleiding van de commotie in de rechtbank wil ik er nu verder niet op ingaan. Ik wil eerst in ieder geval voor mezelf helder hebben. Ik zeg al, ik heb dit antwoord mischien wat te vroeg gegeven. Ik had het beter of wel, of niet kunnen doen. Maar die correctie maak ik nu.
Betty Wind: Mijnheer de voorzitter, mag het OM ook even wat zeggen?
Mr. Meijering: Ik wilde nog wat vragen stellen. Ik was nog niet klaar met vragen.
Betty Wind: Dat begrijp ik. Het is wel iets waar iedereen zijn vraagtekens bij krijgt.
Lauwaars: Ik geef het OM even de kans om wat spontane vragen te stellen. Dat hebben wij ook gedaan.

Betty Wind: Het is een nieuwe ontwikkeling die wel om een reactie vraagt. Even kort. Of de verrassing nou zo groot is dat mijnheer La Serpe weet wie die mensen zijn, dat is nog maar de vraag, want ik wil nog even in herinnering roepen dat de rechter-commissaris die de statusverlening van die F-getuigen heeft behandeld, dat verzoek juist heeft afgewezen met de vaststeling, dat als ik deze getuige moet gaan horen, en zodra er iets op papier staat, dan zou La Serpe weten om wie het gaat. Dat was destijds de reden om het verzoek niet te willen honoreren. En of het nou zo wenselijk is dat iedereen in Nederland weet om wie het gaat, en ze daarmee meteen gemeengoed zijn en publiekelijk bekend zijn, dat denk ik niet. Of dat wenselijk is en of er rechtens te respecteren belangen zijn, kan uw rechtbank niet beoordelen, dat kunnen wij ook niet, want wij weten niét wie het zijn. In dat licht is het voorstel dat mijnheer Janssen net spontaan op tafel gooide niet zo'n heel slecht idee. Ik sluit me wel aan bij de rechtbank. Op zich moet er duidelijkheid komen.

Blijkbaar kan hij dingen naar voren brengen, die van belang zijn voor de betrouwbaarheid van de F-getuigen. Als dat onbeantwoord blijft, is dat erg onbevedigend. Daar willen we ook duidelijkheid over. Maar dan onder de beschutting van het kabinet van de RC, zodat alle procespartijen kunnen lezen waarover het gaat en dan blijft in ieder geval de mogelijkheid bestaan dat eventuele stukken die behandeld worden op zitting, terwijl niet die namen an-publiek worden genoemd. Dat is ook in de zaak Kolbak wel eens voorgekomen. Dat vragen van procespartijen wel behandeld zullen worden, maar zonder daarbij namen te noemen. Dat zou ook hier kunnen spelen. Dus we willen ons ook graag nog verder beraden, voor hier allerlein informatie over tafel gaat en alle wegen op eventueel te respecteren belangen voor die F-getuigen worden afgesneden, zou het mischien goed zijn dit punt gelijk naar de RC te verwijzen. Dan zou het mischien goed zijn La Serpe daar nader te horen. Dan heeft hij intussen nog wat tijd om te overdenken wat hijzelf wijsheid vindt en kunnen we met wat meer informatie beter beoordelen of dat wel of niet op een openbare zitting thuishoort.

Lauwaars: Op zich is de rechtbank het met u eens dat aannemelijk was dat La Serpe wel zou weten om wie het gaat. Daarom vroeg ik aan mijnheer Van Schaik, wat nu verder?
Mr. Van Schaik: Wij willen ons graag eerst even beraden.

Lauwaars besluit dit onderwerp te laten rusten. Mr. Janssen gaat verder.

Mr. Sander Janssen: Heeft u de naam Frank van Arkel wel eens gebruikt in emails?
La Serpe: Eh, ja.
Mr. Janssen: Kunt u aangeven waar dat over ging?
La Serpe: Hahaha, wat grappig joh.... Frank van Arkel? Nee, die ken ik niet, wel Frans van Arkel.
Mr. Janssen: Oh, mischien zeg ik het verkeerd.
La Serpe: Dat is de pseudoniem van Klaas Bruinsma. Ja, dat hele verhaal, dan weet ik nu waar u het over heeft natuurlijk. Dat is met die journalist, dat zal geweest zijn...  hoe heet ie ook weer die man die pas zo ter discussie stond hier? Met Rob de Wit, dat ie de bron zou zijn.
Lauwaars: Korterink.
La Serpe: Korterink ja! Ik weet niet helemaal meer zeker, maar het zou Korterink kunnen zijn. Daar heb ik ooit een afspraak mee gehad in Leeuwaarden. In relatie tot het vertellen over liquidaties.
Mr. Janssen: Om het maar even helder te krijgen, was dit in dezelfde periode dat u ook contact had met mijnheer Van den Heuvel, dat u uw verhaal ten gelde wilde maken?
La Serpe: Nee.
Mr. Janssen: Wanneer was dat dan?
La Serpe: Dit was rond de eerste tijd dat ik met de CIE contact had. Ik weet het niet meer helemaal zeker hoor. Ik had sterk de behoefte om mij te uiten. Een van de manieren was, en ik heb geen geld aan hem gevraagd, om dat maar even meteen kort te sluiten, een van de manieren was om via de media gewoon openheid van zaken te geven.
Mr. Janssen: Ja, en heeft u nog andere manieren gebruikt, om u te uiten?
La Serpe: Dat staat me zo niet bij, maar komt u er met nog een, zal ik het zo bevestigen.
Mr. Janssen: Bij een notaris?
La Serpe: Dat is geheim hè. Als ik bij een notaris wat gezegd zou hebben, is dat geheim.

Het bleef een behoorlijk touwtrekken. La Serpe schijnt wat beter overweg te kunnen met advocaat Sander Janssen dan met zijn plaaggeest Mr. Nico Meijering. Er werd zo nu en dan zelfs wat gelachen. Na de notaris bleek dat La Serpe een document in drievoud heeft opgesteld, en op evenzoveel plekken bij bekenden van hem had neergelegd, waarin hij diverse liquidaties had benoemd. Als een soort zekerheidje voor zijn gemoedsrust. Hij had Jesse gedreigd deze openbaar te maken.

Dit verhaal was nieuw voor Mr. Janssen. Dit verhaal gaat dus ongetwijfeld nog een vervolg krijgen. De raadsman kon zich niet heugen dat er eerder is gesproken over documenten m.b.t. liquidaties die La Serpe zou hebben neergelegd bij kennissen.

Tot slot. Fred Ros heeft een brief aan de rechtbank gestuurd waarin hij zijn vertrouwen heeft opgezegd. Hij wil niet meer verschijnen in de rechtszaal. Zie hier wat Crimesite daarover schrijft.

Andere bezoekers in de Bunker, oa Camilleri, schenen een glimp te hebben opgevangen van de kroongetuige. Zie hier. Persoonlijk heb ik alleen een kladblok gezien op het bewuste moment.

9 Mei gaat het proces verder.

Bondtehond