dinsdag 8 december 2009

'Zij zijn de liquidators. Ze werken de losse eindjes weg'

De derde telecompresenatie van het OM zag er weer gelikt uit. De 87 pagina's van de Powerpoint-presentatie lieten zien hoe de gebruikte telefoons en semafoons zich verplaatsten op de kaart van Nederland. Per dia zag je naast de kaart de laatste 4 cijfers van de telefoon- en semafoon-nummers en het tijdstip waarop ermee was gebeld en waarheen. Op de kaart waren de zendmasten aangegeven die steeds aangestraald werden door betreffende telefoon. Het OM en de rechtbank hadden afgesproken stellingen en/of bevindingen niet te noemen om zo'n onbeïnvloed mogelijk beeld te scheppen. Rechtbankvoorzitter Lauwaars complimenteerde het OM na afloop met de wijze waarop deze de presentatie hadden voorgedragen. Hoe de gegevens geïnterpreteerd worden zal later blijken, maar je hoeft geen professor te zijn om bepaalde bewegingen als verdacht te kunnen bestempelen. Zeker als de op de avond van de liquidatie gebruikte toestellen in bezit zijn van bepaalde personen op bepaalde plaatsen. Of het OM dat echter kan bewijzen, zullen we later pas weten. Een aantal verschillend gekleurde cirkels, behorende bij de verschillende toestellen, verdwenen rond het tijdstip van de liquidatie in de nacht van 8 op 9 Mei 1993 iig even van de Powerpoint-kaart en waren de telefoons op dat moment dus buiten bereik van de Nederlandse zendmasten.


Mr. Paul Waarts vroeg de rechtbank namens zijn client Jesse Remmers of deze in de gelegenheid gesteld kan worden op zijn laptop een eigen Powerpoint-presentatie te maken: Het is gemaakt met Powerpoint, een op zich vrij onschuldig programmaatje, overigens met alle respect voor het OM voor deze presentatie, maar mischien kan Jesse dat in zijn cel krijgen in de EBI, dan maakt hij zelf zo'n presentatie op zijn laptop.
Het OM maakte hiertegen geen bezwaar, maar heeft daar volgens hen geen invloed op. Dat is iets waar de leiding van de EBI in Vught over gaat, aldus officier van justitie Betty Wind.
Jesse Remmers wilde zelf ook wat vragen: Wat ik mevrouw de officier heb horen zeggen. Door de bebouwing is de actieradius of bereik beperkt. Is dat ook afhankelijk van hoe hoog de zendmast is geplaatst?
Ovj Wind: Tja.....uh.....(er viel een stilte)
Jesse doorbrak deze: Het is vrij eenvoudig. Ik weet wel wat het antwoord is. Het lijkt me logisch dat bebouwing radiogolven kunnen opvangen. Zijn er hogere gebouwen die de radiogolven opgevangen kunnen hebben?
Ovj Wind: Ik begrijp uw vraag, maar daar zal ik het met de telecom-experts over moeten hebben, en uw vraag aan hen voorleggen. Ik vraag u de vragen op schrift te stellen dan kunnen wij deze uitzetten. Dhr Rijnders van KPN kan deze vragen wel beantwoorden.
Een van de rechters had daarna een vraag een Moppie Rasnabe: Ik wil u een vraag stellen. Wilt u hierop reageren? Er was veel paars in beeld te zien, zal ik maar zo zeggen.... (paars was Moppie's kleur in de presentatie)
Moppie reageerde. Hij klonk boos: De politie moet 100% geweten hebben dat ik thuis was. Bij het IRT-onderzoek is er getapt. Die tapgesprekken zijn zogenaamd vernietigd. Als ze niet vernietigd hadden, had ik hier nu niet gezeten, want daarop is te horen dat ik gewoon op de Maisstraat was. Verder beroep ik mij op mijn zwijgrecht
Rechter: Maar u zou kunnen reageren op de stellingen van het OM.
Voor Moppie wat kon zeggen, viel Mr. Jan Hein Kuijpers zijn cliënt bij: Ik heb hem geadviseerd te zwijgen. Het is 16 jaar geleden. Om op stellingen en aannamen in te gaan zo lang na dato raad ik mijnheer Rasnabe af.
De rechter hield aan: U vertelde Verkaart niet te kennen?
Moppie luisterde naar zijn raadsman.
Moppie: Ik beroep mij verder op mijn zwijgrecht.

Na de koffiepauze kwam Peter La Serpe weer getuigen in de rechtszaal. Met zijn raadsman Mr Jan Peter van Schaik zat hij in het gepantserde en voor publiek afgedekte getuigenhokje.
Hier volgt een samenvatting van het getuigenverhoor.
Voorzitter Lauwaars: Het leek ons beter dat u niet aanwezig was bij de telecom-presentatie. U bent hier als getuige in de zaak 'Cobra'. Legt u de belofte af?
La Serpe: Dat beloof ik.
Lauwaars: U heeft al verklaard. Er zijn nog losse brokstukken. Wat herinnert u zich nog van deze zaak? Op het Wolvenplein is er over deze zaak gesproken. Ik ga daar niet meer over vragen hoe dat heeft plaatsgevonden, maar wat heeft u dan van Remmers gehoord?
La Serpe: Het is moeilijk onderscheid te maken tussen wat ik van Jesse heb gehoord en wat ik naderhand uit het dossier heb gelezen. Hij is niet de schutter geweest. Het waren negers. Ze zijn in het Hilton geweest. Moppie, Jesse en Verkaart.
Lauwaars: Hij heeft dus niet geschoten?
La serpe: Nee, hij heeft het georganiseerd, voor Henk Rommy. Zij waren de uitvoerders, Moppie en Jesse.
Lauwaars: Hij heeft dat specifiek zo benoemd?
La Serpe: Het was tegelijk.
Lauwaars: En Rasnabe?
La Serpe: Samen met Jesse waren ze uitvoerders.
Lauwaars: Kunt u dat beschrijven? Wat is uitvoerder?
La Serpe: Zij zijn de liquidators. Ze werken de losse eindjes weg.
Lauwaars: Liquidaties uivoeren dus?
La Serpe: Ja, ze deden dat voor Henk Rommy.
Lauwaars: Hoe zat dat met Antwerpen?
La Serpe: Jesse en Lesley Verkaart zaten naast me in het Wolvenplein. Ze zijn naar Antwerpen gereden. Daar zijn Shamel en de Witte doodgeschoten. De Witte was 'Collateral damage'.
Lauwaars: U heeft ook in het dossier gelezen van Jesse. U zegt steeds, Jesse vertelde mij ?
La Serpe: Ja, ik begon te zeggen dat wat ik heb gelezen ook met Jesse is besproken.

Lauwaars: En de rol van Rasnabe?
Ik kan mij geen moment herinneren dat Jesse mij vertelde dat Moppie erbij was. Mischien stond het in het dossier.
Lauwaars: U zegt, het staat me bij?
La Serpe: Ik heb de stellige overtuiging dat Moppie erbij was.
Lauwaars: U zegt ook ergens dat Stevens erbij was?
La Serpe: Dat weet ik niet precies.
Lauwaars: U zegt: ze spraken af in het Hilton. Had dat een reden?
La Serpe: Als Jesse en Moppie afspreken, is dat alleen bij het Okura of het Hilton. Dat is dan 'upstand'. Dan horen ze erbij. Dat vinden ze belangrijk.

Lauwaars: Wat was de beloning?
La Serpe: 150.000 gulden. Er staat me bij dat Jesse 65.000 opmaakte aan een maandje Okura in die tijd. Weet niet meer zeker of het bij die zaak was.
Lauwaars: Moest daar nog wat van naar Saez en Rampenburg?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Lauwaars: Dus u zegt dat Rasnabe medeorganisator was?
La Serpe: Ja.

Een van de vrouwelijke rechters nam het over van Lauwaars.
Rechter: U zat in Utrecht. Sprak u Verkaart ook wel alleen?
La Serpe: Nee, nooit.
Rechter: Weet u zijn aandeel?
La Serpe: Hij reed Jesse.
Rechter: Verkaart, was die ook bij het Hilton?
La Serpe: Ja, volgens mij wel.
Rechter: U heeft gezegd dat Verkaart erbij was voor het geven van informatie.
La Serpe: Als ik dat toen gezegd heb, zal dat wel.
Rechter: Die negers, kent u die ook?
La Serpe: Ja nu wel, maar toen niet.
Rechter: Hoeveel ontmoetingen waren er in het Hilton?
La Serpe: Eén.
Rechter: Wat weet u van het telefoongebruik?
La Serpe: Niks.
Rechter: U weet daar niets over te vertellen?
La Serpe: Ik weet het wel, maar dat is omdat ik het in het dossier heb doorgenomen.
Rechter: Het is niet omdat u de telefoonbevindingen hebt doorgenomen?
La Serpe: Nee, dat ging niet zo. Het waren losse gesprekken.

Officier van Justitie: Weet u nog hoe hij (Jesse) aan dat dossier kwam?
La Serpe: Nee, ik denk van Gerard Hamer.
Ovj: Zou dat van Lesley Verkaart geweest kunnen zijn?
La Serpe: Zou kunnen.
Ovj: U heeft in een verklaring gezegd, dat Jesse heeft gezegd als Lesley Verkaart zijn mond opendoet hij erbij zou zijn.
La Serpe: Dat weet ik niet.... als ik dat gezegd heb.
Ovj: Weet Lesley van de zaak?
La Serpe: Ik weet niet of Lesley van de hoed en de rand wist.
Ovj: Lesley zou info hebben verstrekt?
La Serpe: Ik neem aan van wel.
Ovj: Zou Lesley in Antwerpen hebben gewoond?
La Serpe: Weet ik niet.
Ovj: Wie regelde de wapens?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Ovj: Die negers, hadden zij de wapens geregeld?
La Serpe: Dat weet ik niet....

Hierna kwamen Mr. Paul Waarts en Mr Jan Hein Kuijpers aan de beurt La Serpe te ondervragen.
Later deze week een samenvatting van deze ondervragingen.

Door Bondtehond

maandag 7 december 2009

'Die schiet je gewoon voor je pot en dan kucht ie erbij'

De grote vraag die vandaag speelde in het grote liquidatieproces was wat er nou precies gebeurd is in de periode vlak voor en vlak na 8 Mei 1993, de dag waarop de liquidatie op Henie Shamel en diens vriendin Anne de Witte in Antwerpen plaatsvond. Van de verdachten Siegfried Saez, Jesse Remmers en Mohammed 'Moppie' Rasnabe moest men het vandaag kwa spraakzaamheid weer niet hebben. Deze beriepen zich grotendeels op hun zwijgrecht. Dit tot ongenoegen van de rechtbank. De rechters lieten dat vandaag een aantal malen duidelijk merken. Steeds benadrukten de rechters dat de verdachten niet verplicht zijn te antwoorden, echter het zou nou wel es handiger zijn als de verdachten dat toch zouden doen. Als zij zoals zij meerdere keren beweerden niets met de liquidatie te maken hebben, zouden zij op zijn minst kunnen reageren op sommige toch vrij sterke aanwijzingen en vertellen hoe het volgens hen dan wel zit. Het was vergeefse moeite. De verdachten bleven op enkele momenten na zwijgen.


Na het oplezen van de beschuldigingen waarbij rechtbankvoorzitter Lauwaars opmerkte dat Cobra om verschillende reden een ingewikkeld dossier vormt, oa omdat het dossier is overgedragen door de Belgische aan de Utrechtse politie. Daar het een dossier betreft rond problemen met Henk Orlando Rommy, is het vanwege diens woonplaats verhuist naar Utrecht. Voor het gemak sprak Lauwaars van Cobra-oud en Cobra-nieuw. Er is ook een misverstand ontstaan doordat een relaas is toegevoegd aan ' Passage' uit het onderzoek 'Partanon' uit 1994 waarbij het Hof bewijs uit tapgesprekken onrechtmatig had verklaard aangezien deze opgevangen waren met een scanner. Deze waren niet door de rechter geautoriseerd en was er vanaf gezien deze tapgesprekken te gebruiken. Er bleven nadat de tapgesprekken gewit waren, van de 6 mappen nog zo'n 3 mappen over.

Er zijn verklaringen van diverse mensen. Enkele genoemde personen: Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Henk Rommy, Lonneke T. (een vriendin van Henk Rommy), Siegfried Saez, Kenny Rampenburg (overleden), Lesley Verkaart, de ouders van Verkaart, Stanley Kai Esser, Huib Noorlander, Robert Kouffeld, Estrella Verbaan (toenmalige vriendin Moppie Rasnabe), Pauline N.(toenmalige vriendin Jesse), Reginald Bosnie aka Jake Bosnie, Gerry van Hilten en June Allen. Peter La Serpe kon er vandaag niet bij zijn. Morgenochtend wordt hij wel gehoord. Door hem is het dossier opnieuw geopend op 2 April 2007. Met spreekt ook van het oude dossier en het nieuwe dossier. De oude dossiers bevatten onder anderen die van Siegfried Saez uit 1996, het ASA-onderzoek uit Rotterdam en het Antwerpse dossier. De nieuwe dossiers bevatten het nieuwe passage 2007/2008, tapgesprekken, OVC-gesprekken (opnamen vertrouwelijke communicatie), het verhoor Saez 2008 en de verhoren Remmers en Rasnabe. Henk Rommy zit in de VS en wilde niets verklaren. Verkaart is geseponeerd. Rampenburg is overleden.

De oudste vrouwelijke rechter hield de verdachten voor wat er die avond gebeurd was. 'Om 23:50 is er een schietpartij gemeldt. Dhr Henie Shamel en diens vriendin Anne de Witte zijn neergeschoten. Beide slachtoffers zijn door het hoofd geschoten. Anne de Witte is op 12 Mei overleden, Henie Shamel op 15 Mei. Er worden drie 9 mm hulzen aangetroffen op het plaats delict. Ook drie bierflesjes, echter DNA-tests zijn negatief. De hulzen zijn waarschijnlijk afkomstig uit een semiautomatisch pistool merk TEG, met een loop die vervangen is dmv een schroefdraad. Zo'n vier a vijf getuigen zien 2 negroïde mannen van maximaal 30 jaar weglopen, waarvan 1 ongeveer 1.90 lang was. Eén getuige heeft het over een lange neger '1.98 is niet overdreven'. Een andere spreekt over een geluidsdemper en hoort sissende geluiden. Ze zouden Duits hebben gesproken, en anders was het Nederlands met een vreemde tongval.'


De rechter las voor uit verklaringen: 'Henie Shamel kwam vaak in Café Italia '90, hij was daar een frequent bezoeker. Hij was een bekende figuur van de politie, ooit veroordeeld voor poging tot doodslag op Stanley Kai Esser. Ook zou hij ene Carlos hebben neergeschoten wegens een ruzie over een geripte partij Hasj. Stanley Kai Esser noemde deze Carlos. Henie Shamel deed zaken met Henk Rommy. Er zijn bij huiszoeking bescheiden aangetroffen met een reisroute naar het woonhuis van Rommy. Ook Geurt Roos komt voor in aantekeningen. Op 6 of 7 Mei zou Henie Shamel gebeld hebben met Huib Noorlander. Het gesprek zou gaan over een mislukte drugstransactie. Rommy had veel geld schuldig aan de heer Shamel. De kroongetuige spreekt over 1,3 miljoen gulden. Er zijn in die tijd een aantal kleine betalingen gedaan aan Shamel en Anne de Witte. Dit om 'van het gezeur af te zijn' De druk werd opgevoerd. De zoon van Shamel had ook al meerdere keren kleine bedragen opgehaald. Er was een keer 6000 gulden afgegeven door Molukkers en Surinamers bij de Belgische grens. Ook had Jesse Remmers een keer 10.000 gulden afgegeven in het Waldorf hotel. Dat was van zijn vader. Jesse, een Indisch ogende jongeman, is hierbij herkend. Dit was in 1991.'

Tussendoor vroeg de rechter of hetgeen ze oplas klopte, echter het antwoord was steeds weer: Ik beroep me op mijn zwijgrecht.
Ze ging verder: 'Dhr Huib Noorlander verklaarde dat er een partij hasj uit Libanon zou worden binnengebracht. Shamel organiseerde het transport en regelde Antwerpen daarvoor. Het ging om 2 miljoen. Het transport liep mis. Noorlander zou garant staan voor Rommy. Shamel zette Rommy daarna onder grote druk. Rommy was slecht van betalen en legde zijn zakenpartners liever om, om maar niet te hoeven betalen. 150.000 gaf hij daar dan voor.'

'Ene Robert Kouffeld verklaarde in 1994 dat Rommy hem wilde laten liquideren door Jesse Remmers. Volgens hem was het opvallend dat Rommy mensen, bij wie hij schuld zou hebben, omgelegd zouden worden. Rommy ontkent. Hij weet niets van een opdracht en weet verder van niets. Shamel kent ie wel. Die zit in de heroïne-handel en Rommy zou veroordeeld zijn voor iets dat Shamel gedaan zou hebben in België. Ene Kaale verklaarde dat ie van Rommy gehoord zou hebben dat Jesse klusjes voor hem regelde. Kijk maar uit met die Remmers, had hij gezegd, die heeft eens een klusje voor me gedaan in Antwerpen. Die schiet je gewoon voor je pot en dan kucht ie erbij...' Kaale: Dit is iets wat ik van Rommy zelf heb gehoord.

Siegfried Saez leek er niet echt bij te zijn met zijn hoofd en twee keer deze dag vroeg de rechter hem of hij nog wel wakker was. Hij zat met gesloten ogen. Voorzitter Lauwaars sprak hem op een gegeven moment weer toe: Mijnheer Saez, blijft u wel wakker? Vervolgens merkte de voorzitter op dat hij Saez niet kon dwingen te luisteren, maar dat het toch wel dringend gewenst is dat hij oplette wat er gezegd werd. Saez noemde iedereen die wat belastends over hem vertelde 'fantasten'. En belastende verklaringen waren er veel tegen hem. Bijna iedereen die iets wist te verklaren over de Antilliaan zette Saez neer als een gevaarlijke hitman, die meerdere moorden op zijn geweten heeft. Ene Coby Kroes (of Cruz) bv had in 1996 Jake Bosnie verteld over Saez, dat die was aangehouden in Duitsland met een hoop geld bij zich. Saez zou toen verteld hebben dat hij 2 Colombianen en die mensen in Antwerpen had doodgeschoten. Op de vraag hoe het toch kwam dat al die mensen zo over hem verklaren, had Siegfried wel een verklaring voor: Allemaal fantasten. Ik hoorde iemand in de gevangenis vertellen, die Siegfried Saez ken ik en is levensgevaarlijk, terwijl ik er notabene naast stond...

Als belangrijke verklaring wordt gezien de verklaring van Lesley Verkaart, die Jesse heeft weggebracht op de avond van de liquidatie. Verkaart verklaart samen met Jesse Remmers naar Antwerpen te zijn gereden. Later heeft hij Jesse om 23:45 weer ergens opgehaald in Antwerpen en is doorgereden naar het Hilton in Den Haag. Daar bleef Jesse een half uurtje binnen. Verkaart wachtte daar buiten op Jesse. Onderweg moet Jesse volgens de politie gebeld hebben. Verkaart verklaarde dat hij moest stoppen van Jesse die belde met een ATF (autotelefoon). Jesse kwam in Antwerpen met een blauwe Opel Vectra aan. Mogelijk zaten er donkere mensen in de auto. Donkerder dan Jesse. De politie trok dit na. Er is een blauwe Opel Astra gehuurd en het het contract is later door Rasnabe verlengd.

Moppie Rasnabe was ten tijde van de moord gewoon thuis in Den Haag, volgens hemzelf. Het OM had daar wel een vraag over: 'Mijnheer Rasnabe, als u zegt dat u thuis was in Den Haag, geldt dat dan voor de hele dag?' Moppie: Ik zeg helemaal niets tegen het OM. Geen enkele vraag. Het OM gaf niet op en probeerde later weer: Waar was dat thuis dan? Moppie: Dat was gewoon in Den Haag. Rechter: U sliep op de Maysstraat? U vertelde ook dat u wel is in de woning van Rommy was? Moppie: Zwijgrecht. Rechter: Die plak hasj, weet u nog, daar draaide Dhr. Rommy toen voor op? Moppie: Zwijgrecht. Mr Jan Hein Kuijpers: Ik adviseer hem te beroepen op zijn zwijgrecht. Hij heeft afdoende verklaard daarover.

Morgen verder met La Serpe en de telecompresentatie van het OM.

Bondtehond

zaterdag 5 december 2009

Poppelaars & de Jongh - 'Forensisch adviesbureau gat in markt'

In het statige kantoorpand van Kuijpers & Van der Biezen Advocaten aan de Havensingel in Den Bosch huisvest een ander kantoor, dat van Poppelaars & de Jongh - Forensic Consultancy, een forensisch adviesbureau. Bondtehond van Crimesite wordt verwacht: Ondanks de politiebewaking voor de deur, na recente bedreigingen richting advocaat Arthur van der Biezen, kan ik ongehinderd aanbellen. In de hal van het modern ingerichte kantoor neem ik plaats, krijg een kopje koffie en kondigt een aardige blonde dame mijn bezoek aan. De twee jonge Forensische onderzoekers waarmee ik een afspraak heb, dalen de grote centraal gelegen trap af en stellen zich aan mij voor. In een van de kantoren nemen we plaats. Het wordt een ongedwongen gesprek. Ruben Poppelaars en Ineke de Jongh zijn spontaan, en vertellen hoe zij betrokken raakten bij dossiers waarbij met sucses theorieën werden onderbouwd met DNA-onderzoek. We kennen allemaal het verhaal met de beruchte Raymond P., eerder verdachte van de liquidatie op Victor 't Hooft in Den Haag. Mr. Jan Hein Kuijpers wist de DNA-theorie van het OM onderuit te halen met een geheel andere theorie. Raymond P. werd vrijgesproken. Forensic Consultancy stond aan de wieg van deze uitspraak.


Ruben Poppelaars en Ineke de Jongh van Forensic Consultancy

Ruben Poppelaars benadrukt allereerst dat Forensic Consultancy een zelfstandig opererende onderneming is. 'Tijdens onze studie- en stageperiode kwamen we tot de ontdekking dat er eigenlijk te weinig kennis was bij de advocatuur over forensisch technisch onderzoek. Om de waarheidsvinding te ondersteunen is het belangrijk dat beide partijen kennis van zaken hebben. Daar willen wij de advocatuur in ondersteunen. We zijn daarom dit adviesbureau begonnen. Toen wij het hier op kantoor over hadden met Jan Hein Kuijpers en Arthur van der Biezen vonden zij het een goed plan en boden ons de mogelijkheid hier kantoor te houden. We zitten zo dicht bij 'het vuur'. Zo komen wij ook eerder in contact met andere advocaten en zullen wij eerder ingeschakeld worden bij strafzaken.'
Ineke de Jongh vult aan: 'We doen de studie Forensisch Onderzoek. Dit is een vrij nieuwe studierichting. We worden eigenlijk opgeleidt tot forensisch rechercheur of onderzoeker bij het NFI. We leren hoe we onderzoek op een plaats delict doen. Hoe sporen veiliggesteld moeten worden en hoe dit verder onderzocht wordt. Via docenten werden we erop geattendeerd dat er ook carrièremogelijkheden bij de advocatuur lagen.'
Hoe kwamen jullie hier eigenlijk terecht? Ruben gaat verder: 'Al zoekende naar een stageplaats kwam ik bij Kuijpers & van der Biezen terecht. Deze waren eigenlijk meteen enthousiast en hadden ook genoeg strafzaken in behandeling waarbij forensisch onderzoek wordt uitgevoerd.'
En jij Ineke? Ineke: 'Ik werkte voor Mr. Gert Jan Mooren in Goirle en heb veel strafzaken meegemaakt en heb onderzoek gedaan naar de waarde die gehecht werd aan de verklaringen van verdachten en het aangetroffen forensisch bewijs. Wij zitten bij elkaar op de opleiding. Ik ben via Ruben ook bij Kuijpers & van der Biezen terecht gekomen.
Jullie hebben dus duidelijk gekozen voor de advocatuur? Ruben: 'We bekijken de zaak van een andere kant, en werken echt alleen vanuit de advocatuur, dus niet vanuit de kant van het OM, om zo een breed mogelijke visie te creëren en te waarborgen. Vrijwel alle onderzoek wordt gedaan in opdracht van het OM. Wij zijn van mening dat het forensisch onderzoek soms gestuurd wordt door het OM. Het is dus van belang dat advocaten goed inzicht hebben in het forensische onderzoek dat gedaan is. Ons bedrijf draagt hier aan bij.
Jullie zijn dus een bedrijf? 'We zijn een eigen bedrijf. 'Part of the deal' is dat we veel zaken van Kuijpers en van der Biezen doen. We zijn ongeveer een maand of 6 bezig. Vooralsnog zijn we de enige in Nederland met dit concept. We vielen met onze neus in de boter door meteen aan de zaak met Victor 't Hooft te kunnen meewerken. De toekomst zal uitwijzen hoe het zich verder ontwikkeld. We denken dat we een gat in de markt opvullen. En hebben er vertrouwen in dat dit een groeiende bedrijstak kan zijn.'

Vertel eens, hoe ging dit in z'n werk?
'Jan Hein Kuijpers kwam naar me toe ivm Raymond P. Zijn cliënt had bepaalde theorieën. We probeerden dat te onderbouwen. Je kijkt eerst naar het verhaal. Daar ga je punten uithalen. Je hebt een scenario. Dan ga je kijken naar het sporenbeeld wat aangetroffen is. Dan kijken we of het is te onderbouwen en of er alternatieve scenario's mogelijk zijn. We beoordelen ook het onderzoek. Of er via de normen is gewerkt. Aan de hand van foto's bekijken we of sporen onderzocht zijn. Er moet een selectie gemaakt worden. Anders zou het NFI gek worden. De moeilijke onderzoeken worden bij het NFI onderzocht.'
Waar komt dit op neer? 'Alle processen-verbaal en deskundigenrapporten analyseren we. We kijken of er fouten zijn gemaakt en of bepaalde onderzoeksresultaten geïnterpreteerd kunnen worden in het voordeel van de verdediging. We controleren ook pleitnota's of dat goed onderbouwd is op forensisch technisch gebied, niet op juridisch gebied. We kijken of er verschillende interpretaties mogelijk zijn. Een advocaat kan dat bij ons laten controleren. Het gaat met name om de fase voor een advocaat zijn pleitnota opstelt. Wij spelen daarin een adviserende rol.'
Kun je een voorbeeld geven? 'Er is een DNA-profiel gevonden. Dat komt overeen met de DNA-kenmerken van de verdachte. De kans dat een willekeurig persoon dezelfde kenmerken heeft is kleiner dan 1 op een miljard. We zagen een advocaat in zijn pleitnota schrijven dat aangezien er 6 miljard mensen op aarde zijn er 5 mensen op aarde zijn die hetzelfde profiel hebben, dus de kans van 1 op 6 is dat iemand anders dezelfde DNA-kenmerken heeft. Dat is een foute interpretatie. De 'defense fallacy', 1 op 1 miljard met 1 op 6 vergelijken gaat natuurlijk niet op. Als advocaat maak je je volstrekt ongeloofwaardig als je met zo'n vergelijking komt.'
Jullie controleren dossiers, las ik op de website van Forensic Consultancy. Kun je daar wat over vertellen? 'Het gebeurt vaker dat punten blijven liggen dan dat ze verkeerd uitgewerkt zijn. Het is van belang dat alle punten meegenomen worden. Het is dus van belang dat we het dossier goed kennen. We krijgen dus een dossier. We nemen dat door en kijken hoe we resultaten van onderzochte sporen kunnen interpreteren. En kijken of er fouten zijn gemaakt in het technisch onderzoek en of er nog onderzoeken mogelijk zijn die van belang kunnen zijn voor de verdediging.'
Zit daarbij nog verschil in tijdsduur? 'Jawel, een moordzaak bijvoorbeeld neemt meestal langere tijd in beslag dan een verkrachting.'

Hebben jullie het al druk? 'Het begint aardig druk te worden. We hebben constant wat te doen. Op dit moment werken we met Arthur van der Biezen aan de zaak 'Marga Langendoen', ook wel bekend als de Udense kofferbakzaak. De doodsoorzaak is in deze zaak nog onbekend. We zijn, Arthur van der Biezen en ik, vorige week voor deze zaak naar 'de Bodyfarm' geweest in Amerika. Daar hebben we de onderzoekers een interpretatie laten doen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Dit bleek uiterst nuttig, aangezien hun interpretatie anders was dan de onderzoeken op het NFI. Dit kan van doorslaggevend belang zijn. Ik kan inhoudelijk nog niet op resultaten ingaan, aangezien deze zaak nog in hoger beroep is.'

Heb je er veel van opgestoken? Ja. We hebben met onze neus er bovenop gestaan hoe lichamen in ontbinding werden onderzocht, Dit soort onderzoek is in Europa theoretisch onderbouwd, echter er wordt vaak niet uitgebreidt praktisch onderzoek naar gedaan. Daarom is de Bodyfarm toch wel uniek te noemen.' Ik heb er veel geleerd.

Hoe was die ervaring om tussen lichamen in ontbinding te lopen?
'Het was een indrukwekkende, bijzondere ervaring. Ethisch gezien wordt dit niet geaccepteerd in Europa, maar het zou wel van belang kunnen zijn, gezien de andere milieu-omstandigheden. Ik bedoel, andere insecten, themperatuur en bodemgesteldheid. Het is daarom zeer wel mogelijk dat ook in Europa ooit een Bodyfarm opgericht zal worden.'
Wellicht ook een gat in de markt? 'Haha, inderdaad ja. Er zijn steeds meer forensische opsporingstechnieken voorhanden gekomen de laatste jaren. Om zo'n compleet mogelijk beeld en de beste ondezoeksresultaten te verkrijgen, is het van belang onderzoeken ook onder Europese milieu-omstandigheden uit te kunnen voeren. Maar wat ik al zei, ethisch gezien zijn ze hier in Europa nog niet helemaal klaar voor.'
Wat voor verschil viel je daar nog meer op, tot slot? 'In Amerika gebruikt men over het algemeen toch wat zwaardere kaliber wapens. Wat me bv opviel was dat medewerkers van de Bodyfarm voornamelijk spraken over 'Shotguns', wat in Europa veel minder voorkomt. Dit heeft te maken met het feit dat de wapenwetgeving toch verschillend is met Europa.

We zullen ongetwijfeld nog veel van Ruben Poppelaars en Ineke de Jongh horen. Wij van Crimesite houden Forensic Consultancy dan ook zeker in de gaten. Neemt u vooral ook eens een kijkje op de website van Forensic Consultancy.

Bekijk ook de video's op deze site over The Bodyfarm
Onderzoeksgebieden binnen de forensische wetenschap

Justitie-site: DNA - sporen

Door Bondtehond - Team Crimesite

De Telegraaf komt vandaag met een paginagroot artikel over The Bodyfarm:
'Laboratorium van de Dood' 
Daarin komt ook Advocaat Arthur van der Biezen aan het woord over de 'zaak Marga Langendoen'.

Artikel in De Telegraaf:
Bondtehond

vrijdag 20 november 2009

'Het OM leeft op een andere planeet'

Nadat officier van justitie Betty Wind haar betoog had gehouden, kreeg advocaat Mr. Nico Meijering gistermiddag gelegenheid op het OM te reageren. Deze reactie was wel niet zo uitgebreid als de van te voren in een tijdsbestek van 10-19 november voorbereidde reactie van Mr. Betty Wind, maar de boodschap van zijn betoog was duidelijk. 'Het OM leeft op een andere planeet.' Meijering: 'Allereerst lijkt het er op of het OM zelf al met de eindconclusie komt, alsof ik al een eindpleidooi heb gehouden. En dan zijn we pas begonnen. Het is ook een misverstand dat de verdediging gelijkwaardig is aan het OM met haar machtige middelen en rechercheurs. Ik had niet verwacht dat het OM overal op terug zou komen. Het is weer een keiharde nietus. Daarover zijn we op z'n minst verbijsterd. En excuses, ho maar. Het is hier misgegaan. Het OM komt ook niet zelf met constateringen. Dit mis ik, dat het OM er zelf mee komt. Keiharde constateringen van daderinformatie.'

 


Nog enkele samengevatte passages uit het betoog van Mr. Meijering:
'Het te laat of helemaal niet inbrengen van ontlastende zaken. We stellen vast dat bepaalde dingen helemaal niet in het dossier zijn gekomen. OM, waarom komen jullie daar zelf niet mee? De verdediging heeft diverse keren aangegeven dat er sprake zou zijn van het voeren van daderinformatie. Het zou te controleren zijn? Nee, het is niet te controleren. Het feit dat La Serpe zoveel conclusies trekt. Waarom geeft u dat niet gewoon toe? Het staat er zo duidelijk. De Kalashnikov en de klappen. Mag ik u herinneren aan het filmpje met de Kalashnikov? Heeft u dat geluid gehoord? Oorverdovend. En La Serpe wil ons nu doen geloven dat hij hoort Klink! Klink! Klink! Nee, hij is hier aan het draaien. Hij weet het niet. En later weer wel. Dan ben je toch gestuurd? Als Henkie nu vraagt: En heb je die auto geraakt? Dat is een flinke aanwijzing.
Als u nu zegt, dat is geen daderinfo?.... Andere planeet.'

'De Baja Beach Club-ontmoeting. Daar komt een beetje de aap uit de mouw. Het OM heeft gerefereerd aan de getuige. De getuige die zou kunnen hebben waarnemen de ontmoeting van Holleeder, Soerel en Akgün. Welke ontmoeting heeft men het hierover? Er is geen datum te prikken over wanneer er een ontmoeting is geweest. Welke ontmoeting? Er zijn er velen geweest. Hij heeft er zelfs zijn vrouw ontmoet. Welke dan? Die snelheidsoverteding. Is dat op die avond gebeurd? Welke dan? Eén ding is duidelijk. Hij is nooit aanwezig geweest bij welke moordopdracht dan ook. Cliënt is duidelijk. Holleeder kent ie niet. En hij bespreekt al helemaal niet zulke nare dingen die men cliënt in de schoenen wil schuiven.'

'Als een officier van justitie voorstelt dat advocaten of politie-officieren niet besproken mogen worden omdat ze dan bekend zouden worden. Onzin. Ze waren al lang en breed bekend. De daderinformatie zou keurig te controleren zijn? Het is niet te controleren. Henk en Carel zijn de laatste jaren intensief met elkaar omgegaan. Als men daar zo stellig in is, wat kun je daar dan nog mee? Zijn ze dan nog betrouwbaar? Het OM wil doen geloven dat het gewoon regulier recherchewerk was zoals altijd plaatsvindt? Ik weet het niet meer..... Nogmaals... van een andere planeet.'

'Die Doblo is niet aan komen rijden. Hij stond daar al een paar dagen. Toen kwam de officier van justitie met iets, ik viel zowat van mijn stoel. "Ik ben op het verkeerde been gezet. Ik heb voor verwarring gezorgd", zegt ze dan. Nee mevrouw de officier van justitie, u heeft niet voor verwarring gezorgd. U bent juist heel helder geweest. Ze zegt: "Ik heb geen daderinformatie verstrekt." Nou, ik geloof de officier van justitie op haar woord voor zover het haar eerste verklaring betreft. "Ik heb het zelf verstrekt."

'De verdediging maakt zich zorgen. Het is des te meer duidelijk dat het OM op essentiële punten niet correct gehandeld heeft. Het is geen toeval dat het OM nu kennelijk met een joker uit de mouw komt. Maandag gaf Parool-journalist Paul Vugts commentaar, een analyse: "Ze zullen wel echt met iets nieuws moeten komen, want als ze nou niet met iets nieuws komen, kan het wel iemand zijn die de zaak vanaf de tribune in de zaal volgde of de krant goed heeft gelezen." Ik vind dat de rechtbank daar niet in moet trappen. Ik vraag u nu met een krachtig signaal te komen door de voorlopige hechtenis van mijn cliënt op te heffen, althans voorlopig te schorsen. La Serpe is de hofleverancier van de bezwaren. We hebben er verschillende in stelling gebracht. We hebben het over een andere planeet. Daar hebben we de zes-trapsraket. Het staat nu vast dat hij daderinfo kreeg verstrekt. De omvang is niet meer te toetsen. Voorzitter, ik vraag u niet een eindoordeel te vellen. Ik ben niet zo'n niet-ontvankelijkheids-vrager. Echter, dit is toch wel heel erg veel. Zegt u nu eens: "Meijering, we gaan je cliënt nu vrijlaten." Er is echter nog geen eindoordeel te vellen, maar er is te veel twijfel'.....

Mr. Marnix van der Werf vroeg de hechtenis van Sjaak Burger op te heffen. De raadsman deed dit verzoek ook op 10 november. Een kanttekening over de nieuw ingebrachte getuige luidde: Ik zie de heer Oppe denken, dat gaat heel lang duren. Lange verhoor-sessies. Dat klopt. Dat denk ik ook. Of dat wat op gaat leveren? Dat denk ik niet. Wat heeft u dan? De art. 140 zaak. Ik acht de kans groot dat die verklaringen van La Serpe in uw eindoordeel minder gewicht in de schaal leggen. Ik persisteer bij het verzoek.

Mr. Brander, de advocaat van Pinny Song heeft ook een verzoek tot opheffing hechtenis gedaan. De raadsman wees erop dat de zaak van Song waarschijnlijk niet binnen de termijn afgehandeld kan worden: De omstandigheden die zo'n termijn kunnen verlengen, doen zich niet voor in de zaak van Pinny Song, aldus Mr. Brander. De ingewikkeldheid echter kan de termijn erg vertragen. De oorzaak is omdat de zaken van alle verdachten en medeverdachten tegelijk worden behandeld. De vertragingen die er zijn geweest, staan niet in verband met de zaak van Song. Daarom wordt de zaak van mevrouw Song gehinderd in het afhandelen binnen de normale termijn. Om deze reden, samen met de financiële toestand van zijn cliënt, deed de raadsman een verzoek tot opheffing hechtenis.

De verzoeken werden allen afgewezen. De rechtbank wil niet teveel vooruitlopen en is van mening dat er nog veel in onderzoek loopt waardoor het te voorbarig is verdachten nu al vrij te laten. De ernst van de delicten waarvan de verdachten worden beschuldigd spelen ook mee in deze beslissing. Het persoonlijke belang van de verdachten weegt niet op tegen het maatschappelijk belang.

Bondtehond

donderdag 19 november 2009

'Een Glock of een Uzi is toch Jesse's favoriet? La Serpe: Ja'

Officier van justitie Betty Wind reageerde vandaag op de verzoeken van 10 November tot opheffing/schorsing van voorlopige hechtenis van Ali Akgün en Sjaak Burger. Als rode draad in het betoog van advocaat Mr. Nico Meijering is volgens haar dat de raadsman vindt dat de rechtbank en de verdediging opzettelijk zijn misleid vanwege het onjuist en/of onvolledig uitwerken van proces-verbalen, het te laat toevoegen van stukken en het onjuist en/of onvolledig informeren op de zitting en bij de Rechter-commissaris tijdens verhoren van getuigen. Daarnaast zou er sturings- en daderinformatie zijn gegeven aan La Serpe door OvJ de Wind en/of anderen, en dat is volgens Mr. Meijering een 'doodzonde'. Mr. Marnix van der Werf heeft daar nog aan toegevoegd dat dit laatste punt niet meer te controleren is en dat de rechtbank er niet meer uit zal komen. Volgens Betty Wind strookt dit niet met de realiteit en treffen de verwijten geen doel. Sommige journaliste meenden zelfs te moeten melden dat het liquidatieproces op springen staat en het OM in zwaar weer verkeert. Wind: Dit is een volstrekt onjuist beeld.


Foto: BLAUW AT5

De twee hoofdthema's, misleiding en het weggeven van informatie, plus enkele lossen punten, werden behandeld. Allereerst deelde ze mede dat het zeer omvangrijke dossier Passage transparant van opzet is en de politie en OM nimmer de intentie hebben gehad relevante zaken bij de rechter weg te houden. Ze geeft toe dat enkele PV's laat zijn toegevoegd en in enkele gevallen pas nadat de verdediging of de rechtbank daartoe een verzoek had gedaan. Ook zijn enkele opsporingshandelingen pas laat verricht. Echter het OM heeft toegegeven dat dat fout zat en hebben ze alsnog toegevoegd of de onderzoeken alsnog uit laten voeren. Volgens Wind moet men zich echter realiseren dat het een zeer omvangrijk, 300 mappen tellend, dossier betreft en een omvang heeft die zijn weerga niet kent. Je zou dat moeten kunnen relativeren, zonder dat het daarmee wordt goedgepraat. In sommige gevallen zijn late toevoegingen volgens de officier ook in nadeel van het OM.

Meijering doet het soms voorkomen alsof de verdenkingen tegen Akgün alleen op La Serpe steunen. Wind: Dat is onjuist, en de rechtbank weet dat natuurlijk ook wel. Bijvoorbeeld in de zaak Houtman zijn er naast de verklaring van La Serpe ook die van mevr Houtman over de Baja Beach Club-ontmoeting, de verklaring van Teeven en de bevestiging (twee snelheidsovertredingen) dat Ali Akgün die nacht naar Rotterdam is gereden en terug, op tijdstippen die naadloos aansluiten op de verklaring van La Serpe. Waarom horen we Akgün niet over deze BBC-ontmoeting en wie hij daar ontmoet heeft? Daar komt binnenkort naar verwachting de relevante verklaring van een anonieme getuige bij.


Mr. Meijering stelt de zaken verkeerd voor als hij stelt dat de verdediging telkens weer moet bewijzen dat het OM zich niet aan de regels heeft gehouden. Het kan niet zo zijn dat elke ongefundeerde stelling, die vaak als beschuldigingen in scherpe bewoordingen wordt gebracht, maar uitgezocht moet worden, aldus Mr. Betty Wind. Als de raadsman meent dat een opsporingsmiddel ten onrechte niet of verkeerd is toegepast, kan hij dat aangeven en zal hij zijn stelling moeten onderbouwen.


Als de verdediging een gemotiveerde kwestie aanbrengt, dan gaat het OM aan de slag om e.e.a te verhelderen. Ze geeft als voorbeeld een verslaglegging m.b.t, de geheimhouders. Wind: Zeker, Mr Meijering had één geheimhoudersgesprek ontdekt in een aanvraagnota, en, laat dat helder zijn: dat is er één te veel, maar dan haalt het OM ook alles uit de kast om een transparant overzicht te presenteren. Dat getuigen Z034 en Z035 konden niet bij naam genoemd worden omdat dat hun functioneren in criminele milieus of vertrouwelijke trajecten kan schaden. Dus het woord misleiding is in die zin ongefundeerd en ongepast. Meijering heeft deze rechercheurs in een TV-optreden steevast Henkie en Careltje genoemd. Het is niet relevant, maar wel schadelijk voor betrokken recherecheurs in hun toekomstig werk, aldus Wind. Ten aanzien van Z036 zal wel een vordering ex art 190Sv (uit anonimiteit treden) worden ingediend omdat ten aanzien van deze getuige nog wel extra argumenten zijn aan te voeren. De conclusie van de verdediging dat het OM de rechtbank en de verdediging misleid, zijn volgens Wind onjuist en onterecht.


Mr. Meijering en Van der Werf hebben het beeld opgeworpen dat het dossier doorspekt is met ten onrechte aan La Serpe weggegeven informatie. Als voorbeelden noemden de raadslieden:

- de positie van de Doblo/Combo. (1) - het schieten/doorschoten in de Doblo/Combo. (2) - Kalashnikov-hulzen op de plaats delict en in de tas in de Amstel. (3) - de Uzi gebruikt bij Pels. (4) - de duur van de detentie van Atilla Önder. (5) - de auto waarin Atilla Önder reed. (6) - de ruzie in de Bulldog, zoals verklaard door Maria Houtman. (7)
Betty Wind: 'Ik zal deze onderwerpen kort bespreken'. (samengevat)
(1) La Serpe heeft hierover eerst volledig uit eigen koker verklaard. Er is later wel met CIE-ers (en niet met de officier) ter sprake gekomen. Maar niet in een situatie van ongeoorloofd info weggeven, maar in een normale situatie waar onderzoeksbevindingen worden voorgehouden aan het einde van het verhoor.

(2) La Serpe weet niet zo goed of ie op de Combo heeft geschoten. Hij twijfelt. Hij denkt van wel, door de klappen die hij hoorde. De redenatie van het OM is, dat als La Serpe gevoerd zou zijn met informatie hij hier wel stelliger over verklaard zou hebben, maar dat heeft hij juist niet. Z036 wordt hier nog over gehoord. Dan zal die wellicht kunnen vertellen hoe dit zit.

(3) (nr 3 letterlijk) Tussen het moment waarop La Serpe in zijn kluisverklaringen zegt dat ze de hulzen hebben laten liggen en zijn mededeling op 16 Mei 2007 dat hij zich herinnerde dat hij bij het instappen in de auto iets, mogelijk een aantal hulzen in zijn hand had die onderweg door Jesse uit het raam zijn gegooid, is in de verklaring over dit thema niets terug te vinden. Op 24 Mei 2007 zegt hij in zijn politieverhoor 'dat het hem verteld is' en, kort samengevat, dat hij sinds ongeveer anderhalve week aan het nadenken is over wat er met de hulzen is gebeurd. Wie hem dat verteld heeft, zegt hij in dat verhoor niet. Met betrekking tot het feit dat de hulzen ook niet in de tas zaten zegt La Serpe op 24 Mei 2007 dat hij niet meer zeker weet of hij het heeft gevraagd of dat hij zelf de conclusie heeft getrokken naar aanleiding van het feit dat de politie op zijn aanwijzing naar de hulzen is gaan zoeken. Vorige week ter zitting en ook al eerder heeft hij verklaard dat hij geen enkel moment herinnerd waarop aan hem informatie is gegeven. Het is de vraag of nog opgehelderd zal worden of dit aan La Serpe is verteld en door wie dan. Maar zoals ik al eerder heb betoogd: de gevolgen van het verkrijgen van deze informatie zijn voor alle procesdagen inzichtelijk en controleerbaar. En wel omdat La Serpe in zijn politieverhoor van 24 mei 2007 pagina's lang uitgebreid verslag doet van wat er op dit punt in zijn hoofd is omgegaan, anders gezegd, wat hij met dit hulzengegeven doet. In die zin is het resultaat niet anders dan wanneer aan La Serpe, zoals dat had gemoeten, het ontbreken van hulzen in een verhoor was voorgehouden. En ik roep ook nog maar eens in herinnering dat later op de plaats delict alsnog hulzen zijn gevonden door de verklaringen van La Serpe en de technische bevindingen bij elkaar te leggen..

(4) La Serpe zegt eerst dat hij niet weet met wat voor wapen Pels is doodgeschoten. Hij antwoord op de vraag wat voor wapen Jesse zou gebruiken: Uh nee, maar als ik uh, als ik zou moeten gokken laat ik het zo zeggen, is het toch een Glock of een Uzi. Verbalissant: Dat is zijn favoriet he? La Serpe; Ja. In Utrecht zegt La Serpe dat hij van de CIE heeft gehoord dat Pels met een Uzi is neegeschoten. Of hij doelt op CIE Friesland in 2003 of op de passage hierboven, waarin overigens geen sprake is van zo'n mededeling, is niet duidelijk. Maar hoe het ook is, de NFI heeft niet kunnen vaststellen met wat voor wapen is geschoten. De CIE kan dus helemaal niet verteld hebben dat het om een Uzi ging.

(5) La Serpe zegt: Önder is geloof ik weer een week opgepakt geweest, of iets langer. Langer is ie opgepakt geweest. De suggestie dat het La Serpe wel eens ingefluisterd kan zijn wanneer Önder precies had vastgezeten, klopt niet. De raadsman laat weg dat La Serpe zichzelf corrigeert.

(6) Waarom La Serpe eerst over een Audi 80 spreekt en daarna over een Volvo 80 is niet duidelijk, het kan zijn dat hij of de RC zich heeft vergist. (7) Er is onduidelijkheid over wat zich precies en wanneer heeft afgespeeld. Het is ook drie jaar na dato dat daar herinneringen over opgeroepen moeten worden door CIE-ers. Mevrouw Houtman weet het ook niet precies wanneer er ruzie heeft plaatsgevonden in de Bulldog. Een referentiepunt, de dag waarop de gepantserde auto van Houtman na die ruzie overgedragen werd aan Önder kon Maria Houtman niet tot op de week nauwkeurig herinneren. Het wordt nl door de verdediging in twijfel getrokken of Soerel daar wel geweest kan zijn omdat hij daar al maanden, zelfs jaren niet meer kwam, dus daar niet in de zomer van 2005 geweest kan zijn bij de ruzie. De berekeningen van de verdediging zouden niet kloppen, volgens Wind. Een weggelaten passage die volgens de verdediging bewust is weggelaten omdat deze niet verstaanbaar zou zijn, klopt niet. Deze is toch verstaanbaar. Het gaat om een gesprek wat lopend op straat plaatsvind. Wind: Het uitwerken van zo'n verhoor is geen sinecure en daarbij, niemand is onfeilbaar.

De conclusie:
'Van misleiding door het OM zoals door de verdediging gesteld, is geen sprake. Van voeden van de kroongetuige met informatie als door de verdediging gesteld is evenmin sprake. Van het enkele onopgehelderde punt met betrekking tot de hulzen, zijn de effecten bij de kroongetuige volledig inzichtelijk. Dat uw rechtbank er niet meer uit zou komen is een onjuiste aanname. Van het voeden van andere getuigen is geen sprake. De ernstige bezwaren zijn nog onverkort aanwezig. De verzoeken tot opheffen of schorsen van voorlopige hechtenis van Akgün en Burger moeten opnieuw worden afgewezen.'

Aldus geschiedde. De rechtbank wees na een beraad van een uur de verzoeken af. De rechtbank vindt het prematuur om nu al te beslissen over opheffing hechtenis, omdat er nog te veel punten in onderzoek zijn.
Vanavond de reactie van de verdediging + het verzoek tot opheffing hechtenis van Pinny Song door haar raadsman Mr. Brander, wat overigens ook werd afgewezen.

Bondtehond

dinsdag 17 november 2009

'Dit was mijn persoonlijke hartekreet'

Fred Ros, Ali Akgün en Sjaak Burger hadden vandaag een dagje 'vrij' genomen. Alleen Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Pinny Song waren vandaag wel aanwezig. Veel inhoudelijks betreffende de zaken van eerstgenoemde drie werd er niet behandeld gedurende deze dag. Het was al aangekondigd, Dinsdag 17 november zou min of meer neerkomen op een tussentijdse inventarisatie van het passage-proces. Stuk voor stuk besprak voorzitter Lauwaars de punten die nog moeten gebeuren met het OM en de aanwezige raadslieden. We hebben enkele van de besproken punten op een rijtje gezet: Men wil Gwenette Martha horen in de zaak Nicht. Eerder was dit niet mogelijk omdat hij was ontvlucht. Mr. Nico Meijering verzocht hierbij aanwezig te kunnen zijn.


 - In de zaken Perugia en Agenda moet het alibi van Sjaak Burger onderzocht worden.
- In de zaak Laundry zijn er nog Turkse stukken die men vertaald wil zien. Het gaat om verhoren van een tactische getuige. - Verbalisanten Z34, Z35 en Z36 gaan nog gehoord worden.
- In de zaak Houtman loopt er nog een onderzoek naar de Glock- en Kalashnikov-munitie. Dit neemt nog wat tijd in beslag en duurt dus wat langer.

- In België zijn nog getuigen die vastzitten en daar nog gehoord moeten worden.
- Ook zijn er getuigen die in Spanje wonen en gehoord moeten worden.
- In de zaak Opa moeten de heren Wolde en Esser gehoord worden.
- In de zaak Tanta staat nog een onderzoek uit bij de NFI of de munitie wel gebruikt kan zijn door de door Raymond Verbaan genoemde wapens. De afdeling schotresten heeft dit in behandeling maar heeft nog tijd nodig.
- In de zaak Cobra zou dhr Noorlander nog gehoord moeten worden, maar de rechter-commissaris heeft hem proberen op te halen, echter dit is niet gelukt. Er moet een verzoek uitgaan dit alsnog te doen.
- Het horen van ene Rob de Wit is nog niet gelukt, dat moet nog gebeuren op een of andere manier.
- De rechtbank staat toe dat La Serpe mondeling gehoord mag worden ipv alleen schriftelijk.
- Nader horen van Dhr Haas is volgens de rechtbank overbodig. Er is niets gebleken van daderinformatie-verstekking.

Mr. Meijering had verzoeken n.a.v antwoorden uit een verhoor van Dhr. Gietema betreffende geheimhoudersgesprekken. Hij had daaruit begrepen dat deze gesprekken met een Israëlisch systeem niet vernietigd kunnen worden, maar alleen niet-benaderbaar/niet te raadplegen. Mr. Meijering verzocht de rechtbank het OM te vragen of deze gesprekken nou vernietigd worden of inderdaad alleen niet benaderbaar/niet te raadplegen. Ook vroeg de raadsman de rechtbank het OM te vragen proces-verbalen van vernietiging te overleggen.
Tevens wil hij weten of er al iets uit het onderzoek is gekomen naar de reisbewegingen van Ali Akgün, waartoe hij eerder verzoek had gedaan. Zijn de stempels en het reisvisum bv al onderzocht?

Meijering: 'Ik weet niet welke slimme manier het OM of politie daar voor heeft, maar is er, en zo ja, wat is er onderzocht? Wat voor onderzoek is er gedaan? Vind het niet aanvaardbaar dat een simpele vraag 2 weken duurt om te beantwoorden. Ik vraag de rechtbank het OM voor Donderdag te laten antwoorden omdat dit zeer relevant is voor Donderdag.' (Mr. Meijering gaat een verzoek tot opheffing hechtenis van Ali Akgün doen donderdag a.s)

Officier Betty Wind: Deze vraag is niet 1,2,3 te beantwoorden. Het is niet zo 1 druk op de knop en je hebt de antwoorden. Er zijn vele onderzoekjes voor nodig. Ik kan niet beloven dat het donderdag klaar is. Ga wel mijn best doen.

Wind: De gegevens uit geheimhoudersgesprekken zijn op geen enkele manier bij het OM of politie terecht gekomen.
Mr. Meijering: Wij hebben er geen gebruik van gemaakt, zegt u dit nu? Ze zijn nog wel aanwezig of benaderbaar, maar we gebruiken ze niet?
Officier Wind: We weten ook niet hoe dit in elkaar zit, technisch.
Mr. Meijering: Het speelt geen rol of het mogelijk nog ergens is. Dan ben ik dus snel klaar, want dan zegt u we willen er verder niets mee doen....
Voorzitter Lauwaars: Sluit u nu uit dat ze er nog zijn en gaat u het nu uitzoeken of zegt u nu dat ze er gewoon niet zijn?
Officier Wind kon kennelijk geen bevredigend antwoord op deze vraag geven aan Mr Meijering.
Mr. Meijering: Ik wil dit zeker en helder beantwoord hebben of ze nu vernietigd zijn of alleen niet benaderbaar. Ik wil dat het OM opgedragen krijgt dit helder te krijgen.
- De rechtbank wees dit verzoek toe. Er komt een controle of de gesprekken vernietigd zijn of alleen niet-benaderbaar.

De jongste vrouwelijke rechter had hierop een paar opmerkingen richting advocaat Nico Meijering. Volgens haar heeft de rechtbank een aantal incidentjes met de raadsman gehad. Volgens de rechter heeft Mr. Meijering bepaalde zaken toch net even wat anders weergeven dan ze in werkelijkheid lagen. Zo zou de raadsman opmerkingen hebben gemaakt over het 'selectief selecteren' van bepaalde uitlatingen van La Serpe mbt Altilla Önder en heeft hij eens gezegd dat het OM 'de schaar er maar weer eens in had gezet'. (knip- en plakwerk)
Rechter: De rechtbank wil hier verder geen kwalificaties aan verbinden. We zouden u echter wel willen mededelen dat de kwalificaties die u verbind aan sommige gebeurtenissen wel eens ver gaan. We zijn allen niet onfeilbaar. Dit is een wat persoonlijke hartekreet. Dat wou ik u toch even zeggen.

Mr. Meijering: We schrijven ook mee. We moeten het doen met wat we neerschrijven, de cliënt meeschrijft en wat we horen. Ik geloof dat de vergelijking die nu om mijn oren gewassen wordt niet helemaal op gaat. Je probeert het zo goed mogelijk te reproduceren.....
Op mijn netvlies staat wat de heer IJzendoorn zei. Als u nu zegt dat de heer dat niet gezegd heeft.....
Lauwaars onderbrak de raadsman: Mr. Meijering moet u luisteren. Er moet balans zijn. Je moet soms soepel kunnen zijn. Dat komt het evenwicht ten goede. U kunt dat toch gewoon toegeven? Kennelijk vertrouwd u ons ook niet?
Mr. Meijering: Neee, ik was nog niet klaar....
Lauwaars: Nee, nou was u nog niet klaar.
Mr. Meijering: Ik wilde daar ook mijn excuus voor aanbieden.
Lauwaars: Nou, daar leek het niet op.
Nadat Meijering zijn excuus min of meer had aangeboden ging de rechter verder: We hebben waardering voor uw inzet. Toch wou ik dit aansnijden zonder dat uw cliënt daar bij was. Mischien een klein beetje demping zou de gang van zaken ten goede komen. Dit was mijn persoonlijke hartekreet.

's Middags was alleen de raadsman van Jesse Remmers, Mr. Paul Waarts nog aanwezig. Mr. Brander en Pinny Song vertrokken uit de zaal toen bleek dat de pro-forma en het verzoek tot schorsing pas donderdag zou kunnen plaatsvinden.
Jesse zat wat te spelen op zijn laptop en Moppie hing wat verveeld in zijn stoel.

Het OM wil getuige Malika Nasri nog eens horen op de zitting.
Mr. Waarts is hierop tegen en zei: (samengevat) 'We vinden getuige Nasri volslagen onbetrouwbaar. We zijn niet ongelukkig met haar verklaring uit 1996. Op enige punten is ze consistent, maar op vele punten is ze inconsistent. Zie hoe ze het doet. Op cruciale onderdelen is ze juist onbetrouwbaar. U heeft aan den lijve ondervonden dat het verhoren van Nasri geen sinecure is. Ik kan zo 4 of 5 onderwerpen eruit halen waar destijds in 1996 anders is verklaard dan nu. Denk dat het niets uithaald haar opnieuw te horen. Zie ook geen enkele reden mevrouw Nasri nog eens te horen. Verzoek tot horen moet afgewezen worden. Het zou toch niet te repareren zijn'.

Beslissing rechtbank: Verzoek Openbaar Ministerie tot horen Nasri wordt toegewezen. Verzoek tot horen Dhr.Haas wordt afgewezen.
Tot slot was er de mededeling van de jongste rechter dat het hele passage-schema integraal omgegooid zal moeten worden vanwege de vele veranderingen in het tijdschema.
Donderdag dienen de verzoeken tot opheffing hechtenis van Ali Akgün en Sjaak Burger.

De nieuwe getuige die maandag aan het einde van een lange procesdag door Officier van justitie mevr Betty Wind na een aankondiging eerder op de dag is ingebracht en de status van anonieme bedreigde getuige meekreeg is natuurlijk onbekend. De speculaties zijn echter niet van de lucht. Zo niet in de bunker zelf. Daar leek het gisteren op een dag als alle andere. Wat opviel was dat er bijna geen pers aanwezig was, terwijl je anders zou verwachten. Toen Bondtehond de naam Dino Soerel dropte als op andere sites dan Crimesite genoemde mogelijke kandidaat, werd dit meteen naar het rijk der fabelen verwezen. De redenering/mening van Team-Crimesite dat Dino Soerel afviel, o.a omdat deze cliënt is van het welbekende "liquidatiekantoor", waarvan bekend is dat die geen kroongetuigen verdedigen, werd in de wandelgangen van de bunker gedeeld door een nog aanwezige advocaat.


Bondtehond

maandag 16 november 2009

'De inhoud van mijn professionele maag draaide zich daarop toch enigzins om'

Zoals eerder aangekondigd kon de raadsman van Fred Ros, Mr Peter Plasman zijn woord doen voor de rechtbank ivm bankafschriften die ingezien zijn door het OM. Dit is onrechtmatig en heeft de rechten van de verdachte Fred Ros op een grove wijze geschonden, om nog maar te zwijgen over de rechten van de raadsman zelf. Dit is bewust en opzettelijk geweest, aldus Mr. Plasman. Bankbescheiden vallen onder geheimhoudersinformatie. Al in een vroeg stadium gaf Plasman aan een verweer te willen doen wat wil leiden tot een sanctie. In sommige gevallen kan het OM wel eisen bankbescheiden in te zien, bijvoorbeeld als hierdoor een leven gered kan worden, maar zij dient daarvoor wel eerst de deken te informeren. Volgens Plasman is dit in eerste instantie niet gebeurd. Pas toen de raadsman er later achter kwam, heeft het OM alsnog proces-verbaal opgemaakt. De informatie is verkregen door doelbewust de deken te passeren. Dat er zo lang na dato toch proces verbaal is opgemaakt doet echter niets af aan de schending van het verschoningsrecht.
 
 


Mr. Plasman wilde hierover enkele vragen stellen voor de rechtbank, o.a : Heeft iemand ze ingezien? Door welke bank zijn ze verstrekt? Is er van buitenaf ingegrepen? Wie hadden er toegang tot de inhoud? Wie heeft kennis genomen van de inhoud? Waarom is er geen proces-verbaal opgemaakt? Daarnaast verzocht de raadsman enkele betrokkenen te horen. Op de vraag van voorzitter Lauwaars of hij de bescheiden intussen terug had, antwoordde Plasman bevestigend. Mr. Nico Meijering had enkele aanvullende punten, echter daarvoor kreeg de raadsman van Ali Akgün pas later gelegenheid. Eerst kon het OM reageren op Mr. Plasman. Volgens de Officier van justitie Oppe bevonden de bescheiden zich al geruime tijd in het dossier. Het artikel wat vorige week zaterdag verscheen in NRC had hen erg verbaasd en deed afbreuk aan de goede gang van zaken van het proces. De indruk zou kunnen ontstaan dat het OM lichtzinnig zou omgaan met financiële bescheiden. Dit is volgens hen niet zo.

De rekening van de Penitentiaire Inrichting waar Fred Ros zit, is onderzocht. Er waren enkele betalingen verricht. Substantiële bedragen zijn op de rekening gestort. Het was belangrijk te achterhalen wie de schutters van de liquidatie op Thomas van der Bijl betaalde. Juni 2007 is de envelope overgenomen en geopend. Uit informatie is verdenking gerezen dat een derde bedragen stort op de maatschap-rekening van Dhr Plasman om Fred Ros te betalen. Er was dus groot belang de rekening van Fred Ros te onderzoeken. Volgens het OM is vanaf het begin af aan de deken geïnformeerd. Nou komt het: 'Er is beslist de bankgegevens niet te gebruiken. Men heeft de envelope slechts geopend om te zien wat er in de envelope zat. Men heeft slechts gezien dat het bankafschriften waren. Men heeft transparant gehandeld. Er is zorgvuldig mee omgegaan'.
  
Meestal maak je een envelope open om te kunnen lezen wat er in de inhoud daarvan staat. Zo niet bij het OM. Daar openen ze envelopen om ze meteen weer dicht te doen en zo het risico te lopen dat een wakkere raadsman, in dit geval Mr. Peter Plasman van verdachte Fred Ros, daar vragen bij gaat stellen, sterker nog, het risico lopen dat dit een stevige sanctie opleverd. Maar goed, deze Officier van justitie kon al vlot de vragen van Mr. Plasman beantwoorden. Of iemand ze heeft ingezien?: In concreto heeft niemand ze ingezien. Ze zijn ongezien in de envelope teruggedaan en dus niet ingezien. Of er iemand heeft ingegrepen?: Dhr Mr. van Straalen heeft besloten de gegevens niet te gebruiken. Het doel was de betalingen te onderzoeken. Het is transparant gedaan door Dhr. van Straalen. Onzorgvuldigheid bestrijd ik. Wie er kennis van heeft genomen?: Niemand. Waarom is de envelope geopend?: Om te zien of er zich inderdaad bankafschriften in bevonden. Waarom geen proces-verbaal?: Omdat er geen nader onderzoek is geweest. Het horen van getuigen?: Dat is niet nodig want dat heeft geen enkel doel.....
  
Op de vraag door voorzitter Lauwaars aan advocaat Mr. Plasman of hij twijfelt en er dingen toch anders zijn gegaan, antwoordde de raadsman: Er zijn dingen toch anders gegaan, ja. Er is nl overleg geweest met de deken dat er van 'een' rekening gebruikt is gemaakt en niet van 'mijn' kantoor. Het kan niet betiteld worden dat het deken wel degelijk betrokken is. Ik wil de deken wel horen wat die daar van vinden. De stelling is dat er in het passage-onderzoek op grove wijze het verschoningsrecht is geschonden van cliënten. In mijn geval Dhr Ros.Het is niet eerder vertoond. Het is nuttig de deken te horen. Dhr van Straalen wist wat er in de envelope zat, waarom moest hij dan toch worden opengemaakt? Ik wil een paralel trekken met de geheimhoudersgesprekken. Er is mogelijk sturing gegeven aan het onderzoek. Er wordt nu gezegd: Vertrouwt u er maar op dat de informatie uit de envelope niet in gebruikt. Dat ligt toch iets anders. Ik wil dit onderzocht hebben. Ik vind het wezenlijke punten dat er toch uitgezocht moet worden hoe de gegevens gebruikt zijn. Het waren volkomen normale betalingen. Straks gaat het OM een volkomen normale betaling aan mijn cliënt gebruiken om met olifant-stappen door geheimhoudersinformatie te lopen.
  
Het was opvallend hoe weinig reactie of begrip Mr Plasman kreeg van de rechtbank. Op het nogmaals oplezen van de door Plasman gestelde punten na leek het erop of de rechters het punt er niet zo van inzagen. Mr.Plasman merkte dat op een gegeven moment dan ook op: 'Het verbaast me dat de rechtbank niet gelijk beseft wat ik dan bedoel. Het gaat om een schending die is gepleegd ivm diverse cliënten. Het onderzoeken van een detentie-rekening mag. Dat er later wel sturing is gegeven, dat had niet gemogen. Dat ik moet uitleggen in deze materie dat de rechtbank dit zou moeten onderzoeken, dat verbaast mij eerlijk gezegd.'
  
Vervolgens was het de beurt aan Mr Nico Meijering. Eerder had het OM juist aangegeven dat men vond dat Mr. Meijering zich er maar niet mee moest bemoeien omdat hij geen partij zou zijn. Het gaat alleen Mr. Plasman en zijn cliënt Fred Ros aan, beweerde officier Mr.Oppe. Het is geen zaakoverschijdend cq verdachtenoverschrijdend onderwerp. Dan moet je net Mr Meijering hebben. Zeg maar gerust, dit was 'tegen het zere been'. Alsof het OM op voorhand de bui al zag hangen. Meijering begon dan ook met: 'Ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat het OM mij al bij voorbaat wil laten zwijgen. Het heeft wel degelijk belang in de zaak van mijn cliënt. Het lijkt erop dat we op niet-ontvankelijkheid af koersen. Het OM heeft zich met regelmaat niet aan de wet gehouden. Dit kan gekoppeld worden aan diverse gebeurtenissen. Dhr Oppe hoorde ik zeggen dat er transparant gehandeld is. De inhoud van mijn professionele maag draaide zich daarop toch enigzins om. Ik kan het gemist hebben, maar in geen enkel verbaal heb ik teruggelezen dat de envelope was geopend. En men blijft glimlachen. Dit is stiekem. Men heeft erop gehoopt dat de rechtbank het niet heeft gezien. Dit is de truuk die men hier heeft gedaan. Men heeft er simpelweg op gehoopt dat het niet wordt gezien. Het wordt dan ergens weggemoffeld op 3 hoog achter, pagina 2001 ergens achterop. Ik wil uitgezocht hebben hoe dit zit. Ik heb het een beetje gehad met die vermeende transparantie. Er zal uitgezocht moeten worden waarom dit niet in een loopverbaal is opgenomen.'
  
Zo ging dat de hele ochtend en groot gedeelte van de middag nog door. De voor de raadsman van Ali Akgün kenmerkende felle bewoordingen werden kennelijk al verwacht en het lijkt dan ook op z'n minst een zwaktebod van het OM om op voorhand Mr.Nico Meijering de mond te willen snoeren. Maar goed, de verzoeken dienden volgens het OM allen te worden afgewezen en hoewel alle raadslieden zich achter Mr.Plasman en Mr. Meijering hadden geschaard, deed rechtbank dit toch na een beraad van 1,5 uur. De beslissing van de rechtbank: De verzoeken worden afgewezen. De rechtmatigheid daarvan kan de verdediging later pleiten.
  
Dit moet ongetwijfeld een teleurstelling zijn voor het advocaten-team. Een opmerking uit de mond van officier Mr.Oppe die hij maakte deze ochtend moet daarbij extra wrang hebben geklonken in de oren van deze raadslieden: 'Omdat wij de geheimhouders-informatie bescherming hoog in het vaandel hebben staan'.....
  
Officier van justitie Betty Wind had tot slot nog een mededeling: Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe getuige tegen vijf van de elf verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces-Passage. Het OM heeft aan de rechter-commissaris gevraagd de getuige de status van anonieme, bedreigde getuige toe te kennen. Daarbij wilde ze het voor vandaag laten.

Bondtehond

dinsdag 10 november 2009

'Dat hele verbaal van 12 oktober sloeg nergens op!'

Zowel boven- als onderwereld waren vandaag naar de Bunker in Osdorp gekomen om de verichtingen van de rechtbank gade te slaan en sommigen met de stille hoop het OM onderuit te zien gaan in het grote liquidatie-proces. Je kunt je als toeschouwer afvragen of je nou blij moet zijn, of dat je meewarig het hoofd moet schudden om de fouten die keer op keer gemaakt worden in belangrijke processen van de laatste jaren. Uit het oogpunt van de belastingbetaler neig je naar het tweede, maar je kunt je voorstellen dat familieleden van verdachten die keer op keer op de tribune zitten om hun man, vader, broer, zoon en zelfs een moeder te steunen, vandaag extra verwachtingsvol waren over mogelijke ontwikkelingen die zomaar weer konden volgen op een grove fout van het OM. Waar er afgelopen procesdagen bijna geen media of toeschouwers te bekennen waren, zat de bunker vandaag juist weer tot de nok toe vol.
Het was ook niet niets waar Officier van justitie Betty Wind van beschuldigd werd tijdens de zitting van 12 Oktober door advocaat mr. Nico Meijering. Had zij werkelijk daderkennis en andere informatie verstrekt aan kroongetuige Peter La Serpe? Was er echt sprake van sturing? Volgens Officier van justitie Wind zelf niet. Dit probeerde zij duidelijk te maken aan de hand van een betoog van enkele uren. De rechters en raadslieden kregen dat ook op schrift, de media en toeschouwers moesten het met haar stem doen die door de speakers klonk. Ook de rechtszaal zat natuurlijk bomvol vandaag. Alle verdachten waren aanwezig met hun raadslieden en allen hingen aan de lippen van zaaksofficier Wind. Vooraf merkte de officier op dat het niet uitmaakt dat zij als zaaksofficier of als getuige gehoord zou worden daar zij in beide gevallen de feitelijke waarheid zou geven.

Meteen daaropvolgend kwam zij met de mededeling dat iets nieuw licht op de zaak zou werpen. Haar was gisteren (jawel, ook op zondag werkte het OM) duidelijk geworden dat een passage niet juist is belicht: 'U heeft aangehaald dat ik op 12 oktober op basis van een aantal gegevens enkele gegevens aan La Serpe zou hebben verstrekt. Deze conclusie was in hoofdzaak gebaseerd op een passage uit een verhoor. Hij (La Serpe) maakt duidelijk dat hij in deze passage is gecorrigeerd. De schrijftolk heeft deze passage echter anders opgeschreven. Hij zegt nl 'CIE' (zie) in plaats van 'officier'. Dat maakt dat de banden zeer zorgvuldig opgeschreven en gecontroleerd moeten worden. Het uitwerken van de verhoren is heel veel werk, aldus Wind. Zo schoof officier Wind de zwarte piet dus door naar de CIEers die La Serpe hebben verhoord.

Officier Wind concludeerde eerder dat juist zij degene moet zijn geweest die La Serpe van die informatie had voorzien. Vandaag trok Wind die conclusie dus weer terug, dit tot verbijstering van de rechtbank. Rechtbankvoorzitter Lauwaars merkte dan ook op dat 'haar eerdere verstrekkende conclusie was gebouwd op drijfzand'. Later zei hij zelfs: 'Dat hele verbaal van 12 oktober sloeg nergens op!' Deze opmerking had een soort van hoongelach tot gevolg op de tribune. Mr Meijering zei na een kort verhoor van Betty Wind: We worden voor het lapje gehouden met z'n allen. Kort daarop vroeg hij de rechtbank gelegenheid een verzoek tot opheffing hechtenis van zijn cliënt Ali Akgün te kunnen doen. Dat mag dinsdag 10 November. Welke gevolgen deze kentering bij Betty Wind heeft op het verloop van dit proces kunnen we nu nog niet veel over zeggen. Bij de verdachten is hoop. Het stikte ook van familieleden dit keer. Vaders, broers, zonen, vrouwen, iedereen was er.
Wordt dus vervolgd...

Door Bondtehond

maandag 12 oktober 2009

'Mijn bef hangt intussen bijna op mijn enkels'

Het Openbaar Ministerie reageerde vanmorgen in de persoon van officier van justitie Betty Wind op de verzoeken die advocaat Mr. Nico Meijering eerder deze maand deed voor de rechtbank in Osdorp. Er volgde een repliek waarbij elk verzoek afzonderlijk werd behandeld. Het zal u wellicht niet verbazen, maar het OM wees de meeste verzoeken af. Daar hadden zij ruim 10 dagen voor nodig om te motiveren. Een rechter heeft gelukkig dan wel weer het laatste woord, maar het is toch verbazingwekkend als je merkt hoe zeer het OM tegenwerkt de toch niet zo vreemde verzoeken in te willigen. Maar goed, dat hoort dan waarschijnlijk ook wel bij zo'n belangrijk proces om niet meteen al je kaarten open op tafel te gooien. Waar het de veiligheid van de kroongetuige Peter La Serpe betreft, kun je nog indenken dat men voorzichtigheid in acht neemt en niet allerlei verklaringen van a tot z aan de raadslieden overhandigd. Toch is het natuurlijk ook wel begrijpelijk dat Mr. Meijering weggelaten passages in tactische verhoren wil kunnen lezen. Zoals hijzelf al aangaf, dan mogen de zinnen die betrekking hebben op de veiligheid van de kroongetuige gerust weggelaten worden. Het is ook niet vreemd dat de verdediging wantrouwen heeft ten opzichte van het OM. Al neem je alleen hetgeen Mr. Betty Wind vandaag toegaf, dat ze 'waarschijnlijk' wel enige informatie heeft verstrekt aan kroongetuige Peter La Serpe.

 

Het is volgens haar 'dan wel niet zo dat ze herinnering heeft aan informatie-verstrekking die zij bewust zou hebben verstrekt', wat dat ook moge betekenen. Anders gezegd, is er zoiets als onbewust informatie verstrekken als zaaksofficier zijnde? Gelukkig erkent ze dan weer wel dat het niet handig is dat er info is verstekt. Ze had daar nog eens goed over nagedacht en kwam tot de slotsom dat ze waarschijnlijk informatie heeft verstrekt over de standplaats van de Combo-bestelwagen van Kees Houtman en de vindplaats van de hulzen op de liquidatieplek die uit de Kalashnikov kwamen. De term 'doodzonde' die Mr. Nico Meijering te pas en te onpas gebruikt zijn volgens Betty Wind echter nogal overdreven. 'Ik heb het boetekleed aangetrokken, omdat ik heb moeten constateren dat dit enigzins zo was', aldus Mr. Wind, maar dat ze leugenaar zou zijn, had ze als een forse belediging ervaren.

Dit leidde ze af aan bepaalde zaken die de raadsman had geïnsinueerd, zoals dat zij bepaalde dingen op zich nam om de wind uit de zeilen te halen van de verdediging die verdenkingen van sturing had geuit ten opzichte van bepaalde onderzoekers tijdens de zitting van 1 Oktober. Zij vulde aan: 'Ik heb dingen moeten vertellen wat niet leuk is om te moeten erkennen. Dat ik met sommige punten de fout ben ingegaan, is niet leuk....'

Het is volgens Mr. Meijering toch redelijk normaal dat als er argumenten zijn zoals bij deze, dat er hoge straffen in het verschiet liggen, dat je vragen kunt stellen. Zijn cliënt Ali Akgün wordt toch 5 al dan niet uitgevoerde liquidaties in de schoenen geschoven. Meijering vervolgens: 'En we zitten niet op die jive dat het allemaal viezerikken zijn bij de politie of het OM. Nee, maar we vertrouwen het niet meer. En daarom voorzitter, komen we bij u. Daar hebben wij u voor nodig. Help ons dit te onderzoeken. En dan moeten we niet luisteren naar het OM die toch weer aan het bagatelliseren zijn.'

Dat er bepaalde dingen toch anders op papier komen dan ze zijn gezegd of dat er aan informatie voorhanden is, omschreef Mr Meijering als: 'Dit is de donkere schaduw die over dit proces heen dreigt te hangen' Het OM hoeft echter niet bang te zijn en de raadsman ziet geen reden dat zij zich steeds blijven verzetten tegen al die onderzoeken. Het OM kan dan wel zeggen 'Sommige zaken dienen geen consequenties te hebben', maar daarop zeg ik: 'Ja hallo, ik vraag niet om niet-ontvankelijkheid, ik vraag om onderzoek..... Mijn bef hangt intussen bijna op mijn enkels.' 'Hangt u deze dan maar weer recht, mijnheer Meijering', antwoordde een van de vrouwelijke rechters glimlachend.

De rechtbank ziet aanleiding bepaalde verzoeken wel toe te wijzen. De directe ondervraging van Peter La Serpe, dus niet alleen via schriftelijke vragen wat het OM wil, daar moet de rechtbank nog wel over nadenken. Het toevoegen van eerder juist weggelaten passages, zoals toegestaan door het OM ivm de veiligheid van de kroongetuige, wordt ook toegestaan. Dat er geluidsdragers bij de rechter-commissaris in de kluis worden gelegd, zodat ze veilig liggen, wordt ook toegestaan. Tot slot staat de rechtbank ook toe dat 4 verbalisanten bij de rechter-commissaris worden gehoord.

Officier Betty Wind zal 'naar eer en geweten en naar beste kunnen' een en ander toelichten in een speciale zitting op 9 November, aangezien er toch vragen zijn ontstaan bij de rechtbank naar aanleiding van haar ontboezemingen vandaag.

Door Bondtehond

vrijdag 9 oktober 2009

'Daarna kunt u maar eens reageren, mijnheer Ros.'

Fred Ros was spraakzaam dit keer. Eerder hield de vermeende moordmakelaar zijn kaken stijf op elkaar tijdens voorgaande zittingen in de bunker te Osdorp. Op aansporing van de rechter, maar ook vanwege zijn eigen voornemen om nooit met de politie of OM te praten, dus alleen met rechters, besloot Fred gisteren wel vragen te beantwoorden. Om het geheugen wat op te frissen las een van de rechters enkele hoofdpunten voor uit het dossier. 'Daarna kunt u maar eens reageren, mijnheer Ros.', ging ze verder. 'We hebben een telefoontap waarin aan de orde lijkt te zijn een gesprek met Fred Ros. U bent gelicht waarna de CIE verteld heeft dat er plannen waren om Dhr. George van Dijk te liquideren. Er zijn taps en sms-verkeer. Er zijn verklaringen van George van Dijk. Hij verklaart waarom u mogelijk een conflict met hem zou hebben. Hij wordt naar het leven gestaan. Dan volgen er vier mogelijke redenen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat u een plaats innam in de groep-Remmers die eigenlijk bestemd was voor George van Dijk. Een andere zou zijn dat u wilde dat George de wapenvondst in Vinkeveen op zich nam, wat hij weigerde. U zou nijdig zijn geweest.'

 

Nog een reden. Er moesten sieraden opgehaald worden bij Irene L. Er was een Rolex-horloge bij, die zou naar u moeten gaan. Hij hield toen alles waarover u kwaad was. Tot slot: Piet Schneider zou 600.000 euro schuld hebben aan de groep-Remmers en George van Dijk zou die hebben moeten incasseren. Van Dijk verklaard dat dit de mogelijke motieven zijn hem te laten liquideren.

Rechter: Er is een brief aan Greg Remmers waarin Van Dijk u een informant noemt. Dan is er een brief waarin staat: Piet Schneider moet aan ons 600 betalen. Hij woont in Voorburg, adres volgt. Het zou gaan om een huis in Puerto Banus-Spanje (haven van Marbella - csred.) en sieraden. Er komen dus dingen in voor die George van Dijk ook noemt. U zegt echter dat Piet Schneider bij u op bezoek kwam en er niets aan de hand was. Er was een bijeenkomst in de Powerzone aan de Spaklerweg te Amsterdam waar Greg Remmers tegen George van Dijk gezegd zou hebben: 'Ga maar naar je vrouw en kinderen. Kom maar niet bij mij in de groep. Dan wil ik u nog voorhouden een brief van Greg Remmers. Daarin staat dat George van Dijk gezegd zou hebben: 'Ik wacht op alle homo's die me dood willen hebben. Ik heb een videoband liggen bij de notaris. Na mijn dood wordt die vrijgegeven. Rechter: Wilt u hier op reageren?

Fred Ros wilde wel reageren. (samengevat)
Ros: 'Ik zat gedetineerd in Scheveningen. Op enig moment kwamen Reggie en D. Remmers bij me op bezoek. Er wou iemand op bezoek komen. Ik hoorde niets van Jesse wilde dit of dat. Heb hem (La Serpe - cs-red) aangemeld. In Scheveningen hoefte je je niet te melden van te voren. Er zijn vaste bezoekuren. Hij komt binnen. Ik had al bezoek dus hij fluisterde met zijn hand aan mijn oor: 'Heb je nog vuurwapens liggen?' In verband met het vuurwapen-verhaal in Vinkeveen vond ik dat een vreemde gewaarwording. Wist niet wat ik ermee moest. Ik zei, bel me later, dan geef ik je een nummer. Ik had mijn boekje in mijn cel liggen en vroeg hem daarom nog een keer terug te komen. Ik hoorde niets van Reggie, D. of Greg Remmers. Ze kwamen zelf bij mij op bezoek. Ik vond het vreemd. Zat er geen opzetje achter om mij te linken aan dat vuurwapenverhaal in Vinkeveen? Ik wist er niets van. Vervolgens is hij geweest. Er zaten feestdagen tussen, dus iedereen was of weg, of druk. Ali S., die woonde bij mij in de buurt in Leidschendam had Albanese vrienden. Die kwamen bij mij op bezoek. Ik vroeg of ze contact met mij wilden opnemen. Heb La serpe gebeld of dat hij langs kon komen. Op 2 februari is hij geweest. Heb hem een papiertje gegeven met het nummer van Andreas Pata, waar hij twee handvuurwapens kon krijgen. Dat is alles. Meer stond er niet op. Mijn ex-vrouw was erbij. Die zei: 'Goh, wat heb ik nou gehoord met die George van Dijk?' Ik zei: 'Dat is gewoon een dorpsgek. Aan de hand van die 126 pagina's kon je zien dat het leugenaars waren.' Meer is er niet gezegd. Ik heb nooit rancune tegen Dhr. Van Dijk gehad. Ik heb nooit een plaats in een groep gehad. Ben gewoon bevriend geraakt met Greg Remmers. Dit is in vogelvlucht mijn verhaal. Ik ben gelicht en er is gezegd dat ik een liquidatie zou arrangeren. Toen is ook de naam genoemd'

Rechter: Zij (CIE - cs-red) kwamen met dat u iemand wou liquideren. Er is geen naam genoemd. Dus het is zoals u zegt, helemaal uit eigen initiatief?
Ros: Ik weet niets van een liquidatie. Het ging over wapens. Ik wist van niks. Ik vind het raar. Pata wilde ook wel eens wat verdienen. Klaar. Ik heb wel gesproken over wapens. Ten eerste heb ik ook gewoon het adres van Van Dijk. Dat had ik zelf kunnen geven. Dit is een eigen leven gaan leiden.
Rechter: Waarom heeft u dit nooit aan de politie verteld?
Ros: Dit is mijn standpunt. Ik praat liever bij u.

Rechter: Mijnheer La Serpe, wilt u reageren?
La Serpe: Ik kan het niet volgen. Fred ontkent. Hij liegt. Waarom zou Pata dan naar de politie gaan?

Rechter tot Ros: Dat wilde ik u ook voorhouden.
Ros: Ik denk dat het komt omdat hij afgeserveerd was bij de CIE.
Rechter: Hoe zit het dan?
Ros: Als ik had gewild, had ik Pata zelf laten komen. Ik had rechtstreeks contact. Op dat moment is een contact geweest tussen Pata en La Serpe. Ik vroeg of hij 2 vuurwapens kon leveren.
Rechter: U begrijpt dus niet waarom Pata naar de CIE liep?
Ros: Pata vertrouwde hem gewoon niet. Ik hoorde van de broer van Pata dat hij La Serpe niet vertrouwde.
Rechter: Waarom wou Pata niet bij u op bezoek komen? Pata zegt dat hij niet bij u op bezoek wilde komen.
Deze vraag werd middels een retorische vraag beantwoord door Mr. Plasman: Waarom zou Pata die een kort lijntje heeft met Ros eerst de politie informeren en dan niet meer op bezoek willen komen?

Ros vervolgens: La Serpe zat aan de grond. Hij dacht dan kan ik iets met Ros doen.
Rechter: Waarom zou hij dat bij u willen?
Ros: Ik weet het niet. La Serpe wil maar 1 ding, en dat is er zelf beter van worden. Het was bij andere niet gelukt, dan mij maar.

Mr. van Schaik, de raadsman van Peter La Serpe nam het woord en reageerde op Ros: Ik zou dan een scenario verzinnen dat ik bij een onbekende op bezoek zou gaan, om een onbekende dood te schieten, en dan een onbekende benaderen om dat te doen. Dat klinkt erg fantastisch. Dat is wat ik wou zeggen......

Verder in het verhoor:
Rechter: Waarom liet u La Serpe op bezoek komen?
Ros: Ik heb nooit bericht gekregen dat hij oké zou zijn. Ik hoorde dat het een vriend van Jesse was, dan is het goed. Het was even belangrijk dat hij kwam.
Rechter: Heeft u later contact met Jesse gehad over het bezoek van La Serpe?
Ros: Nee, ik zat op dat moment vast en probeer u uit te leggen dat ik van niets wist. Hij had zelf voorgesteld dat het belangrijk was. Hij had 2 vuurwapens nodig. Ik heb hem toen maar laten komen.
Rechter: U heeft het er toen over gehad, later?
Ros: Ongetwijfeld, ik schreef ook met Greg Remmers.
Rechter: Heb je nooit contact gehad en verteld, wat voor rare vogel stuur je nu op me af?
Ros: Nee, want ik wist toch niks...
Men wou mij opzetten tegen Dhr. van Dijk. Men heeft rondgestrooid met dossiers, uit 'dossier Zeeslag' .
Rechter: U denkt dat La Serpe bij Francis K. dat dossier heeft zien liggen, en naar aanleiding daarvan naar de CIE is gestapt?
Mr. Plasman: La Serpe zegt het zelf al. Er zit een schijf tussen. Hoe kan ik dat dan rijmen met dat hij rechtstreeks naar Pata is gegaan?

Weer verder:
Rechter: Benny Sopacua zou dood moeten, wat weet u daarover?
Ros: Niets, ik heb het wel gelezen, maar weet van niets.
Mr. Plasman: Die Benny Sopacua zegt in een verklaring: Ik heb Ros nooit horen zeggen dat hij George van Dijk dood wou....

Rechter: En dat andere? Dat Van Dijk boos zou zijn omdat u een plaats had ingenomen?
Ros: Nee, dat is niet zo. Ik heb nooit in een groep gezeten, of zo.
Rechter: Uit de aantekeningen: Piet Schneider moet aan ons 600.000 betalen.
Ros: Daar wil ik niets over zeggen.
Rechter: Gaat dat over een huis in Puerto Banus, een huis in Limmen en sieraden?
Ros: Wil daar verder niets over zeggen.
Rechter: 'Adres volgt' , zou dat om het adres van Piet Schneider gaan?
Ros: Wil daar niets over zeggen.
OM merkt op: Piet Schneider is op bezoek geweest. Je zou zeggen dat het adres bij Ros bekend is.
Mr. Plasman: Van Dijk woont op 500 meter afstand van Piet Schneider.... Het staat erbij dat adres.

Het verhoor werd vlak voor de pauze afgesloten. Na de pauze kon zoals aangekondigd George van Dijk zijn slachtofferverklaring voordragen. Deze had hij opgeschreven en las het voor.

Samengevat:
Geachte Rechtbank,
Vandaag is de dag waar ik jaren naar toe heb geleefd. De confrontatie met Ros en La Serpe is een overwinning. Want ik leef nog. Ik ben niet voor een levenslange straf, maar soms is het gerechtvaardigd. Opdracht geven voor een moord onder toezicht van mijn vrouw en drie kinderen heeft ongekende woede bij me losgemaakt. De opdracht tot mijn liquidatie heeft mijn leven zwaar op de proef gesteld. Nooit ben ik informant geweest. Dat staat hoog bij mij in het vaandel. Heb ook alles gedaan dit te voorkomen. Echter, het heeft mijn leven kapot gemaakt. Hierbij merk ik ook op dat mijn dood nog steeds dichtbij is. Ik vraag u dan ook als mij of mijn kinderen de kogels om de oren vliegen Dhr. Ros hiervoor verantwoordelijk te houden. 'Mijn dood ligt in zíjn handen. Als het gebeurt weet u dat u hem verantwoordelijk kunt houden.

Rechter: Mijnheer La Serpe, wilt u reageren?
Peter La Serpe: Nee.
Rechter: Mijnheer Ros, wilt u reageren?
Fred Ros: Nee.

George van Dijk ging verder: La Serpe heeft een opdracht gekregen voor mijn liquidatie. Volgens mij heeft La Serpe al eerder een poging gedaan. Een buitenlands uitziende man met een bek vol rotte tanden. Ik wist toen nog niet dat Peter La Serpe 'Viestand' werd genoemd....
De rechter onderbrak George van Dijk: Dit gaat buiten het dossier, mijnheer van Dijk.
George van Dijk: Oh ja...
Rechter: U zegt net in de brief dat u leven kapot is gemaakt.
Van Dijk: Mijn vrouw heeft besloten te scheiden van mij. Ik ben uit huis weggegaan. Ze kon de dreiging van het gevaar niet aan. Ik zit nu ook gedetineerd wegens schieten op mensen. De bom barstte. Dit was het gevolg van de spanningen die opliepen. Ben om die reden weg uit mijn gezin. Neem dat de verdachten erg kwalijk. La Serpe ook.

Met deze verklaring van George 'Sjors' van Dijk als laatste woorden sloot de Rechtbankvoorzitter de zitting af.
12 Oktober reageert het OM op Mr. Nico Meijering.

Bondtehond
Aangepast zoeken