Natuurlijk was Crimesite ook op de laatste dag van het Holleeder-proces in de Bunker aanwezig om de laatste woorden van zowel het OM , de raadsman en ook de verdachte Willem Holleeder te kunnen horen. De repliek van het Openbaar Ministerie duurde zo'n 2 uur, waarna Advocaat Jan Hein Kuijpers en zijn confrères zich terugtrokken om de dupliek voor te bereiden. De dupliek is de reactie op de repliek, met het laatste woord van de verdachte.


Officier Koos Plooy stak 's morgens als eerste van wal en weersprak bepaalde punten uit het pleidooi van de verdediging van Willem Holleeder. Kort gezegd, het OM meent nog steeds genoeg bewijskracht te hebben tegen Holleeder.
(de repliek komt een dezer dagen volledig op het Forum te staan)
Na het repliek werden er NOS opnames gemaakt in de Bunker.

Advocaat Jan Hein Kuijpers was zo vriendelijk de compilatie van het pleidooi ten behoeve van het NOS-Journaal ter beschikking van Crimesite te stellen.
Hier volgt de letterlijke weergave:

...........

"Voorzitter, edelachtbaar College"

"Al lang voordat de rechter tot een oordeel is gekomen, is Willem Holleeder geportretteerd als een schurk. Als vaststaand is aangenomen dat hij vastgoedmagnaten heeft afgeperst. Hij is neergezet als een bikkelharde leider van de onderwereld. In de publieke opinie, door de publieke autoriteiten, door vertegenwoordigers van politie en justitie, door volksvertegenwoordigers en door journalisten, is hij al veroordeeld. Een eerlijke kans, een eerlijk proces is daardoor in feite onmogelijk geworden.
Wie zal immers begrijpen dat Willem Holleeder moet worden vrijgesproken? Van de afpersing van Endstra, van de afpersing van Houtman, van de afpersing van Friedländer en van de afpersing van Wijsmuller. Bijna niemand zal dat begrijpen, omdat een beeld van een monster is gecreëerd. Maar Willem Holleeder is geen monster. Hij is een man die net als iedereen recht heeft op een eerlijk proces. En hij heeft er recht op dat ook in zijn zaak de waarheid boven tafel komt. Die waarheid is dat er geen overtuigend bewijs is voor de ten laste gelegde delicten. Het gaat om de feiten, niet om de beeldvorming.

Feit is dat het enige bewijs voor de vermeende afpersing van Endstra is hetgeen Endstra daar zelf over heeft gezegd. Alle andere getuigen zeggen slechts wat zij van Endstra hebben gehoord.
Feit is dat Endstra, ook volgens het openbaar ministerie, niet steeds naar waarheid heeft gesproken.
Feit is dat er geen enkele geldstroom is te traceren die naar Willem Holleeder leidt.

Feit is dat Houtman zelf niet heeft verklaard dat hij zou worden afgeperst. Juist niet. Toen in de pers verscheen dat Willem Holleeder zich daar aan schuldig zou hebben gemaakt kwam het circus van papagaaien op gang; men praat elkaar na; men praat de media na. Het staat toch in de krant, het is toch op TV, dus het zal wel waar zijn. Beeldvorming, niet de waarheid dicteert dan de uitkomst van het strafproces.

Willem Holleeder heeft de familie Friedländer gewaarschuwt voor de plannen van Mieremet & Klepper. Daarvoor hoeft hij geen lintje. Maar om hem daarvoor te vervolgen, om te zeggen dat hij medeverantwoordelijk is voor die vermeende afpersing, is het andere uiterste. Maar ja, het is een grote boef en ook zonder bewijs durven we wel te zeggen dat hij schuldig is.

De onbetrouwbaarheid van Willem Endstra blijkt bijvoorbeeld ook uit zijn mededelingen aan de CIE over de vermeende afpersing van Wijsmuller. Ook het openbaar ministerie is tot die conclusie gekomen en heeft voor dit feit vrijspraak gevorderd. Dat was voor het openbaar ministerie ook niet meer zo belangrijk. Het beeld was al afdoende neergezet.

Uw rechtbank heeft een keuze. U kunt zich laten leiden door de beeldvorming en Willem Holleeder veroordelen. Of u doet het werk waarvoor u bent aangesteld. Dan baseert u zich op de feiten. En dan, Voorzitter, wordt Willem Holleeder vrijgesproken."
..........

De beschrijving van de dupliek houd ik ook kort. Jan Hein Kuijpers ging nog één keer op een aantal al eerder behandelde punten in, en had daarna een slotwoord, vlak voordat Willem Holleeder zelf nog enkele zinnen uitsprak als laatste woord.
(ook de dupliek komt binnenkort op het forum te staan )

Kuijpers: 'We willen ze allemaal pakken.' Dat was de kop boven een interview met Harm Brouwer. (hoogste man van O.M - red.-Crimesite) Maar tussen droom en daad, zo werd ooit eens gedicht, staan de wetten en praktische bezwaren. En weemoedigheid, die des avonds komt, voordat men slapen gaat. Zonder bewijs kun je Willem Holleeder niet pakken. Dat is de wet, dat is het praktische bezwaar. Ik laat het aan de officier van Justitie over of zij dat willen beschouwen als een weemoedige overpeinzing voor het slapen gaan.

Als allerlaatste kwam Willem Holleeder aan het woord. Dit waren zijn laatste woorden. Zoals we gewend zijn van Holleeder begon hij met een grap:

Hoe laat gaan we eten, edelachtbare? Dan kan ik het alvast een beetje indelen, hehehe....(er klonk gelach op de tribune)

Ja, edelachtbare, ik wou beginnen de rechtbank te bedanken.
Ik ben blij dat ik heb kunnen praten hier en dat u heeft willen luisteren. Ook wil ik de heer Kuijpers, mevrouw Honig en de heer Franken bedanken voor hun inzet.
Maar....
De allerbeste verdediging is de waarheid te spreken.
Ik heb de waarheid gesproken en niets anders dan de waarheid. Waar u nog een vraag heeft, zou u hem gesteld hebben, dus heb ik alles gezegd. Ik zou niet zo goed weten wat ik verder moet zeggen. Ik heb de gelegenheid gekregen om vragen te beantwoorden en te praten.
Bedankt hiervoor.....

Rechter Rino Verpalen deed de mededeling dat op 7 December het onderzoek afgesloten wordt. Kuijpers wist nog te melden dat Holleeders arts morgen pas een medische verklaring aan de rechtbank kan geven.
Deze wordt nog toegevoegd zodat de Rechter de medische gesteldheid van Holleeder nog mee kan laten wegen.

Op 21 December wordt er uitspraak gedaan.
Bondtehond is daar natuurlijk bij voor Crimesite....

Willem Holleeder zwaaide nog even naar de mensen op de publieke tribune, waarna hij door parketwachten begeleid werd naar het cellenruimte in de kelder van de Bunker.
Door Bondtehond