vrijdag 19 september 2014

'Het is bizar dat het OM met deze man een overeenkomst sluit, werkelijk onbegrijpelijk!'

Trouwe lezers van deze site hebben de laatste ontwikkelingen natuurlijk ook wel meegekregen in het het Hoger beroep van het liquidatieproces Passage en kennis genomen van de "nieuwe" kroongetuige Fred Ros. Toevallig was ik er op de dag van de bekendmaking niet. Zul je altijd zien. Ik besloot kort daarvoor om wegens persoonlijke omstandigheden iets minder zittingen bij te wonen. In elk geval te wachten tot de wat belangrijkere zittingen. Dergelijke zitting liet echter niet lang op zich wachten. Donderdag konden de verdachten en hun advocaten reageren op de ingebrachte verklaringen van Fred Ros. Zo'n zitting wil je dus ook niet missen...


Om nu maar niet teveel in herhaling te vallen met wat op bijna iedere nieuwssite en in ieder krant aan de orde is geweest, publiceer ik liever wat u tot nog toe nergens kon lezen: de in de rechtszaal van het JCS voorgedragen verklaringen van de twee meest besproken Passage-hoofdverdachten de afgelopen week, Dino Soerel en Ali Akgün.

De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen vroeg in de loop van de ochtend om een reactie van alle aanwezige verdachten op de verklaringen van Fred Ros. Dino Soerel en Ali Akgün deden dat middels een geschreven verklaring die Soerel zelf voorlas en Mr. Meijering die namens zijn in Turkije verblijvende cliënt Ali Akgün. Hieronder volgen de integrale teksten van deze verklaringen:

Dino Soerel: Voorzitter, ik richt mijn woord nu tot u, maar uiteraard ook tot de andere leden van het Hof: U vroeg mij afgelopen vrijdag om een reactie. Ik wilde het eerst even laten bezinken en ik wilde eerst lezen wat Fred Ros allemaal over mij verklaard heeft. En dat heb ik gedaan afgelopen weekend. Ik heb het hele weekend de verklaringen nagelezen en de uitspraken van Ros bekeken en neergelegd naast de kennis die ik al had en/of uit het dossier heb kunnen halen. Voorzitter, ik ben ervan geschrokken. Geschrokken dat het Openbaar Ministerie met deze aantoonbare leugenaar in zee is gegaan. Het is werkelijk ongelooflijk en dan heb ik het niet alleen over de verklaringen. Ik kan me voorstellen dat een "nieuwe" rechter-commissaris (nieuwe tussen aanhalingstekens) niet het hele dossier kent, maar feitelijk af is gegaan op uitspraken van anderen. Dit dossier is immers gigantisch. Maar het OM kent het dossier wel. zelfs beter dan mijen dat maakt het allemaal nog griezeliger. 

Wat wil Ros nu eigenlijk zeggen? Dat La Serpe, Alex de Boer, Saro, Habes en Pata gelogen hebben met hun uitspraken over hem? Uitspraken waar rechter al de waarheid van hebben ingeschat? Want dat is namelijk wat hij zegt. Dus als hij, Ros, de waarheid spreekt, hebben zij allemaal gelogen. Voorzitter, ik heb het dossier goed gelezen, het is precies andersom als wat Ros beweert. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik las wat hij over mij verklaard heeft. Wat Ros over mij zegt over opdrachtgeven, is niet waar. Wat hij zegt, wat betreft over afspraken met hem met betrekking tot liquidaties, is ook niet waar. Wat hij zegt over informatieverstrekking en prioriteit geven, is ook niet waar. Het zijn allemaal leugens en dan doe ik dat niet af met wellus/nietus, ik kan en zal het onderbouwen met feiten uit het dossier. Voorzitter, ik kan haast niet wachten. Maar dat het leugens zijn, dat had het OM ook al lang kunnen en ook moeten weten, omdat zij het dossier wel kennen. Ik heb Fred Ros nog nooit iets gevraagd of gegeven. Wat dan ook, nog nooit! 

Het is bizar dat het OM met deze man een overéénkomst sluit, werkelijk onbegrijpelijk! Moeten wij allen nu maanden of jaren wachten om deze leugenaar te ontmaskeren? Nou, dat heb ik de afgelopen weken al gedaan. Het zijn aantoonbare keiharde leugens, die je niet kunt wegschuiven met verschil in interpretaties zoals het OM beweert. Het is onthutsend! Nogmaals, het is bizar wat hier gebeurt. Hetgeen nu gebeurt, is hét voorbeeld hoe fout het kan gaan met getuigen die je strafvermindering en heel veel geld belooft. Dan roep je dit soort leugenaars op je af. U zult het ook zien en ik hoop dat deze liegende en bedriegende Fred Ros en de overéénkomst keihard afstraft. Voorzitter, ik hoop dat ik een eerlijk proces krijg, ondanks alle druk en dat u niet zult toegeven aan deze waanzin. Dat vertrouwen heb ik in u. Dank u.

Voorzitter: Dank u meneer Ros.
Dino Soerel: Soerel!
Voorzitter: Eh... meneer Soerel... meneer Ros zat nog in mijn hoofd...  (gelach in de zaal)
Dino Soerel: Bij mij ook!
Voorzitter: Dat had u dus wel goed overgebracht aan het Hof.... Het ligt mijlenver uit elkaar, ik hoor net de advocaat-generaal zeggen, dat het van wezenlijk belang voor de waarheidsvinding is, ik hoor u grote woorden gebruiken: 'bizar' en 'onbegrijpelijk' en 'grote leugens', nou ja, dat ligt heel ver uit elkaar, dus er ligt nog een hele taak voor het Hof om die waarheid te vinden. Het is van groot belang wat u daar zelf over te zeggen heeft. U zegt dat Ros alles bij elkaar gelogen heeft, maar zegt de heer Ros ook iets wat niet gelogen is? En wat we kunnen koppelen aan de beschuldigingen die er liggen?
Dino Soerel: Wat we kunnen koppelen aan de beschuldigingen?
Voorzitter: Ja, die aan uw adres zijn gemaakt. Heeft Ros iets gezegd dat wel waar zijn?
Dino Soerel: Eh... ja, bijvoorbeeld een etentje met de vriendinnen. Daar heeft-ie het bijvoorbeeld over gehad. Ja, dat is waar.
Voorzitter: Dus je als je leest in het dossier dat er uit uw hoek is betaald toen-ie vastzat....
Dino Soerel: Dat is niet waar. Dat is onzin.
Voorzitter: Dat is niet waar, dat is onzin...
Dino Soerel: Ik was zelf of hier, of tenminste niet hier. maar gedetineerd en anders was ik niet in de buurt en ik heb nooit contact gehad met wie dan ook daarover. Daar heb ik ook al over gezegd bij de rechtbank dat ik me dat verhaal helemaal niet herinner.
Voorzitter: Dus eigenlijk staat u bij alle kernpunten...  ja, daar tegenover?
Dino Soerel: Ik bedoel te zeggen: Ja, ik kan wel zeggen wellus en nietus bij wat hij wel of niet zegt, ik ken natuurlijk het dossier, daar heb ik me de afgelopen dagen in verdiept, want ik moet en wil het natuurlijk onderbouwen. Dat heb ik ook gevonden in het dossier en dat geeft mij natuurlijk de kennis en de kracht om het te zeggen zoals ik het gezegd heb.
Voorzitter: En kennelijk ook het vertrouwen.
Dino Soerel: Zeker! Alleen... wij moeten nu weer maanden en jaren gaan wachten, terwijl, nou ja, laat ik het tot deze kant beperken, degene die het dossier kent, die weten ook dat dit leugens zijn. Ik heb er echt intensief naar gezocht, de afgelopen week. En ik kan het ook volgende week voor u op tafel leggen, bij wijze van spreken, en dat wordt het wel duidelijk voor u, en allen. Nu zijn we afhankelijk van een...
Voorzitter: Alles wat u op tafel kunt leggen, doe dat vooral, want dat kan het proces versnellen.
Dino Soerel: Nou... dat zou ik graag willen.
Voorzitter: Dan kunnen we snel inzicht en overzicht krijgen van wat uw standpunten zijn.
Dino Soerel: Ik zal het overleggen met de heer Meijering en als we daar een weg voor kunnen vinden dan zou ik het proces graag willen versnellen, want anders zijn we weer jaren onderweg,
Voorzitter: Het kan ook omdat het OM uiteraard zegt: Het is in belang van de waarheidsvinding en dan kan het OM dat betrekken bij al het onderzoek wat nog gedaan moet worden.
Dino Soerel: Dat zou wel wat zijn, ja. Daarom heeft meneer Meijering ook gezegd: Ik ben ook bereid om te komen en te beantwoorden op de vragen.
Voorzitter: Hou dat vast en probeer ook onorthodox te zijn als het gaat om de manier waarop dat dan tot ons komt.
Dino Soerel: Ja, dat zal ik doen.
Voorzitter: Zijn er nog vragen van de collega's aan meneer Soerel?  (schudden nee)  Meneer Meijering, u wilde namens Akgün iets naar voren brengen? Hij is niet zelf verschenen, dus u krijgt gelegenheid om dat namens hem te doen. Mr. Meijering...

Mr. Nico Meijering: Ja, dit is verklaring van cliënt Akgün zoals overgenomen uit een bericht van 17 september jl.en ook dat zal ik zo dadelijk overhandigen aan de griffiers.

Ali Akgün: Geacht Hof, ik wil graag reageren op de nieuwe kroonleugenaar Fred Ros. Ik ga per zaak een verklaring afleggen waar meneer Ros mij van beschuldigt. Meneer Ros verklaart dat hij mij kent vanaf 2002. Dat is een grote leugen. Ik heb meneer Ros voor 2006 nog nooit gezien of ontmoet. Die paar keer dat ik meneer Ros heb ontmoet of ben tegengekomen, was in uitgaansgelegenheden in Rotterdam. Daar ben ik hem hooguit twee keer tegengekomen. Hij ging met een meisje om die ik kende, Lydia van der Hulst, een vriendin van Esther Scipio, dat was toen een vriendin van Dino. 
Verder heb ik hem een keer gezien op de begrafenis van de vader van Danny Kuiters. 

Ik heb nog nooit afspraken met hem gehad, zoals hij verklaart, in verband met opdrachten geven voor liquidaties en geven van informatie over personen. Fred Ros beweert dat ik hem plat belde. Als het goed is zijn er wel telefoon-taps, vanaf toen meneer Ros vrijkwam eind 2005, in het Passage-dossier en dan moet dat daarin terug te vinden zijn. Één ding weet ik zeker, dat het me onmogelijk is, want ik heb de beste man nooit gebeld, simpelweg omdat ik geen relatie met de man had. 

Ik wil nu terug komen per zaak waar Fred Ros me er in probeert te naaien. Deze getuige is eerst gaan afwachten wat er in het dossier terecht kwam. Na acht jaar dossierkennis komt de nieuwe kroonleugenaar uit de hoge hoed van het OM. Waarom nu opeens, vraagt iedereen zich af, na acht jaar? Als hij zoveel wist over liquidaties en opdrachtgeven, zoals het OM hem heeft gepresenteerd afgelopen week, dan hadden ze ook niet met die clown van een La Serpe in zee hoeven gaan. Waarom niet meteen een deal gemaakt met deze getuige in 2006? Het antwoord is simpel te geven: Omdat meneer helemaal niks kón zeggen over mij als opdrachtgever, simpelweg omdat ik nooit opdracht héb gegeven. De viezerik! Ik ben geen heilige, maar mensen vermoorden of laten doden, dat nooit!

Wat betreft de beschuldigingen van deze getuige in zaak 1, de heer Thomas van der Bijl, het volgende: Fred Ros verklaart dat hij van mij informatie heeft gekregen. Ik heb Ros, zoals ik al zei, nog nooit informatie gegeven over welke persoon dan ook. Fred Ros beweert dat hij mij rond 16 december 2005 heeft gezien bij 'Het Kalfje' (Restaurant bij Amstelveen) en hij zegt er ook bij, bij 'Ping' (Chinees restaurant). Ten eerste, die ontmoeting is er nooit geweest, maar zoals bekend is uit het dossier had La Serpe het ook over een dergelijke verzonnen ontmoeting. Maar ik heb toen al verklaard tegenover de rechtbank dat die ontmoeting, zoals La Serpe heeft verklaard, er nooit is geweest. Maar wat dacht onze nieuwe kroonleugenaar?: Ik ga La Serpe hier proberen te ondersteunen, want Ali Akgün heeft verklaard dat die ontmoeting er niet is geweest. Fred Ros zegt ook dat ik hem 80,000 euro in verband met het plegen van die liquidatie heb gegeven. Ik zou 40.000 euro een dag later hebben gegeven aan Jesse Remmers. Gek is dat, want Jesse zou toch in Marokko hebben gezeten toen? 


Fred Ros heeft grote fantasie, dat is allemaal nooit gebeurd, hij liegt keihard. Hij wist natuurlijk dat het OM effe zo'n verklaring nodig had, want La Serpe had ook al over geld gelogen in de zaak Houtman. Ros zegt ook dat nadat het was gebeurd mij tegenkwam en dat ik vroeg: "Hebben jullie het gedaan?" Met andere woorden, meneer Ros verspreekt zich hier al.  Ali moet jou informatie geven vooraf de liquidatie en als het gebeurd is, moet-ie vragen: "Hebben jullie het gedaan?"  Waarom moet Ali dat dan vragen, als-ie Fred Ros informatie heeft gegeven vooraf over Thomas van der Bijl en Ali al wist dat Fred Ros bezig was met de liquidatie van de heer Van der Bijl? Dus Fred Ros zegt zelf al: Ali weet nergens vanaf. 

Laat één ding duidelijk zijn: Ik heb nog informatie gegeven of geld in verband met liquidatie-opdrachten, maar meneer Ros heeft heel goed het dossier gelezen en gezien welke leugens nodig waren om tot een deal te komen en wat het OM graag wilde horen. De van horen zeggen verklaringen van La Serpe hebben nooit tot de gewenste uitspraak geleid waar het OM en La Serpe op hadden gehoopt, dus dan trekken we toch een nieuw konijn Fred Ros uit de hoge hoed. Als het linksom niet gebeurt, dan maar rechtsom. Het maakt toch geen moer uit of deze opdrachtgever van de moord op de heer Van der Bijl moeders met de dood heeft bedreigd, en de zus van Saro met de dood heeft bedreigd, als ze Thomas van der Bijl niet zouden doodschieten. Het zijn niet mijn woorden, het zijn verklaringen die het OM zelf heeft ingebracht in de zaak Fred Ros (Perugia). Als je Ali en Dino maar aanwijst als opdrachtgever. 

Maakt niet uit of het de waarheid is, Ali en Dino moeten hangen. Laat ze maar onschuldig in de cel wegrotten, het gaat er alleen om dat het OM zijn succes heeft in de krant en of dat nou over de rug van onschuldigen gaat, maakt ze geen moer uit. Kort samengevat: Alles wat Fred Ros zegt in de zaak Thomas van der Bijl is een leugen en als het OM zo graag Fred Ros wil geloven, moeten ze met keihard bewijs komen. Hoe moet ik bewijzen dat die afspraken er niet geweest zijn? Ik hoef ook niks te bewijzen, maar deze kroonleugenaar moet het wel bewijzen, samen met zijn kompaan en het OM.

De heer Nedim Imaç: Fred Ros zegt dat ik hem de opdracht had gegeven om Nedim Imaç te liquideren en dat ik hem ook info gaf. Ik heb nooit opdracht of informatie gegeven om iemand te liquideren. Meneer Ros zegt in zijn verklaring: Er zijn sporen te vinden over de zaak Imaç en dan komt ie met iets dat natuurlijk helemaal nergens op slaat, hij zegt: Ga naar Theo Eggens, daar huurde Imaç auto's, hij waste geld wit en reed in een Bentley. Raar dat meneer Ros nooit die info heeft gedeeld met die andere kroonleugenaar La Serpe. Ze rijden wel samen naar Bir Bey, volgens Ros, maar Ros deelt niet de info waar Imaç elke week zat en hij zag hem ook en volgens La Serpe deden ze voorverkenningen. 


Of is dit verhaal in elkaar gezet om La Serpe z'n verhaal te ondersteunen na acht jaar? Dit voegt ook totaal niks toe aan de verklaring van Fred Ros. Hij zegt dat hij in 2006 op 6 januari had gezocht op internet waar Türkiyemspor voetbalde. Hij zoekt aansluiting bij La Serpe die had verklaart dat Fred Ros in de bosjes had gelegen bij een voetbalveld. Hij wist geen naam van een club te noemen. Waarom zocht Fred Ros informatie over Türkiyemspor op terwijl hij Imaç elke week tegenkwam bij Theo Eggens in zijn garage? Terwijl ik verder diegene was volgens Ros die info zou hebben gegeven over Nedim Imaç  aan Fred Ros. Het zou voor mij heel makkelijk zijn geweest als het waar zou zijn waar Fred Ros mij van beschuldigt, dat ik info aan hem doorgaf over Imaç, terwijl hij juist deze info zelf ging opzoeken. Nou het zou voor mij de makkelijkste info zijn geweest om door te geven aan Fred Ros, mijn broertje voetbalde namelijk bij Türkiyemspor. Al mijn vrienden waar ik mee samen mee had gevoetbald, voetbalden bij Türkiyemspor. Ik heb daar jarenlang gevoetbald en ging ook vaak kijken bij voetbal van het eerste van Türkiyemspor waar Nedim Imaç elke week was. Dus dan zou het toch een eitje zijn geweest om een seintje te geven dat de heer Imaç daar aanwezig was? 

Het OM weet dat natuurlijk al lang, maar dat schrijven ze niet op. Ze weten al lang dat ik nooit Nedim Imaç wat heb willen aandoen. Waarom zou ik? Ze weten al lang wie Imaç wel wat wilde aandoen, maar ze willen het dossier niet geven. Al jaren niet! En dan meneer Ros even uit de hoge hoed trekken... Meneer Ros liegt, de viezerik, en hij haakt ook aan bij La Serpe zijn verhaal over Bir Bey, dat La Serpe pas is gaan verklaren nadat hij in de krant had gelezen dat meneer Nedim Imaç was vermoord bij de Bir Bey. In geen kluisverklaring kwam La Serpe daar eerder mee, nee, toen Bir Bey in de krant stond en meneer Ros had had gelezen dat La Serpe had verklaard dat hij samen met Fred Ros naar Bir Bey was gaan rijden en naar camera's had gekeken, Precies dezelfde leugen als La Serpe had verklaard in verband met mij probeert Ros te ondersteunen met zijn eigen leugens, maar in zijn eigen zaak met George van Dijk, zegt hij dat La Serpe liegt. Nee, meneer Ros geeft geen opdracht, heeft hij ook nog nooit gedaan in zij leven en het OM roept dat hij betrouwbaar is. Hoe moet ik ooit dit OM vertrouwen als eerlijke officieren? Nou gaan ze ineens zeggen dat Ros te vertrouwen is, alleen maar omdat ze zo verschrikkelijk graag willen scoren. Maar dan moet ze zich wel aan de regels houden... 

Laat één ding duidelijk zijn, Ros is veroordeeld voor opdracht geven voor moord op Van der Bijl, George van Dijk en Atilla Önder door de rechtbank. En in de zaak van Atilla Önder zegt hij ook: "We reden toevallig langs",  en zei Ros tegen Alex de Boer: "Die kan ook doodvallen". Hij zei niet zoals Alex de Boer verklaart, dat hij zei: "Die moet ook dood, als Thomas goed gaat dan kan je deze ook doen". Alleen wat nog erger is, dat het OM zegt: "Er zijn kleine interpretatieverschillen in de verklaringen van Fred Ros, La Serpe en Alex de Boer"... gadverdamme!! Nee, het OM moet zeggen: "Er zijn  hele grote verschillen", ik snap niet dat ze zichzelf nog in de spiegel kunnen zien bij het OM. Kan het je dan echt niks schelen als iemand onschuldige levenslang wordt opgeborgen? Wie liegt er nou, La Serpe of Ros? Of liegen ze allebei, uit eigen belang, of voor het geld dat ze meekrijgen van het OM? Er zijn veel verschillen in de verklaringen van Fred Ros en La Serpe en is Ros zijn eigen stront van 30 jaar aan het schoonvegen. Vijftien jaar minder zitten en een pak geld meekrijgen, want meneer Ros vindt dat hij niks met Van Dijk heeft te maken en met Atilla Önder en nog even, dan ook niet meer met Van der Bijl. Met andere woorden: La Serpe is een grote leugenaar. Ik ben blij dat Ros dat zegt. 

Terugkomend op de verklaringen van Fred Ros, dat ik hem opdracht zou hebben gegeven om de heer Imaç te vermoorden: het is een grote leugen en dat ik info zou hebben gegeven is een grote leugen. Laar meneer Ros dat maar bewijzen, dat kan hij niet, omdat het niet is gebeurd, en dat geldt ook voor de zaak Atilla Önder. Ik heb nooit aan Ros doorgegeven en nooit een opdracht aan Fred Ros gegeven in verband met Atilla Önder. Ik ga me eigen niet laten afslachten door deze kroonleugenaars, ook al wil het OM dat heel graag. En dan nog die vuile leugen dat ik met Siem Wulfse betalingen zou hebben geregeld aan Ros. Wanneer dan viezerik? Ik heb nog nooit betalingen geregeld en nooit contact gehad met Wulfse. Wanneer dan? Toen het OM mij in de EBI 3,5 jaar liet wegrotten? Ik heb die Wulfse nooit gezien of contact mee gehad. Dit is een voorlopige reactie van mij op de leugens van Fred Ros. Als Fred Ros bij zijn verhaal blijft, nodig ik hem uit met feiten en bewijzen te komen. Ik wil uw Hof bedanken voor de tijd die u mij hebt gegeven om mijn verklaring door mijn advocaat voor te laten lezen.
 (einde)

Voorzitter Mr. Veldhuisen merkte op: Nou, allemaal materiaal wat het OM ook kan gebruiken in het belang van de waarheidsvinding en nader onderzoek.

Hierna kreeg Mr. Nico Meijering gelegenheid van het Hof om zijn pleitnota voor te dragen. De raadsman van Soerel en Akgün vindt dat het Hof de Passage-zaak in Hoger beroep zou moeten beëindigen, de vonnissen van de rechtbank inzake Soerel en Akgün zou moeten vernietigen en de behandeling van de zaken zou moeten (terug) verwijzen naar de Rechtbank Amsterdam, aldus zijn verzoek aan het Hof.

Zoals ik reeds vermoedde, zouden zijn cliënten deze move met een nieuwe kroongetuige in deze Hoger beroep-fase van het Passage-proces wellicht ook wel eens kunnen ervaren als een truc van het OM. Want je ontneemt hen als het ware de tweede termijn ter verdediging tegen de naar hun mening tevens leugenachtige verklaringen van deze tweede kroongetuige. Immers dit is reeds de fase van Hoger beroep, bij de tweede gerechtelijke instantie, hierna eindigt het in principe. Op een cassatieprocedure na zijn de veroordelingen mogelijk definitief. Meijering ziet deze zet van het OM dan ook als een processuele goocheltruc. De raadsman van Soerel en Akgün wil daarom dat het Hof bekijkt of deze deal met Fred Ros wel mag. Hij is van mening, zeker nu er levenslang op het spel staat, dat de verdachten recht hebben op twee rechtelijke instanties.

Mocht het Hof zijn verzoek tot verwijzing naar de rechtbank afwijzen, dan zal het OM volgens Meijering rekening moeten houden met een verdediging die rechtens tot het uiterste zal gaan om te bewerkstelligen dat in ieder geval in deze instantie bij het Hof zijn cliënten een eerlijk proces zullen krijgen. Mocht het OM menen zijn cliënten even vlug vlug twee maal levenslange gevangenisstraffen in te kunnen werken, zonder dat zij een eerlijk proces krijgen, vergist het OM zich mogelijk meer dan ooit, aldus Meijering.

Ook Mr. Sander Jansen, raadsman van Jesse Remmers, reageerde ‘s middags. Hij is van mening dat het Hof de verklaringen van Ros in zijn geheel niet zou moeten accepteren. Hij vindt dat het ontbreken van juridische bepalingen om het niet zo te mogen doen, dus het inbrengen van verklaringen van een nieuwe kroongetuige in de fase van Hoger beroep, zoals het OM 's ochtends beargumenteerde, nog niet wil zeggen dat het dan maar is toegestaan. Hetgeen wat nu allemaal gebeurt, zou de wetgever niet hebben voorzien bij het goedkeuren van de relatief nieuwe kroongetuigenregeling zoals die er nu ligt, aldus Mr. Jansen.

Andere raadslieden sloten zich aan bij Mrs. Meijering en Janssen.

30 September maakt het Hof de beslissing op de verzoeken van de verdediging bekend.


***

Deze week in Panorama: 
Holleeder en de liquidaties


Holleeder en de liquidaties: Cor van Hout (2003), Cees Houtman (2005), Thomas van der Bijl (2006). Gaat Holleeder voor de bijl? Moordmakelaar Fred Ros als nieuwe kroongetuige: dat zet het Passageproces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld op z’n kop. Ros wijst Dino S., Ali A. en Willem Holleeder aan als opdrachtgevers op onder andere Cor van Hout. Weet Ros genoeg om dit drietal hiervoor veroordeeld te krijgen? 


Bondtehond