dinsdag 28 juni 2011

'We houden het heel wel voor mogelijk dat u cliënt gaat vrijspreken'

Op de laatste zitting voor het zomerreces maakte de rechtbank de tussenbeslissing bekend in verband met de onderzoekswensen die de verdediging van Dino Soerel eerder had ingediend. Tevens deed de rechtbank uitspraak over de onderzoekswensen met betrekking tot de zaken Bethlehem en Kaale. Deze laatste waren ingediend door de verdediging van Remmers, Soerel, Akgün en Burger. (Lees beneden de integrale versies van deze tussenbeslissingen.)
Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars wilde na de tussenbeslissingen tijdens de zitting van vandaag eigenlijk ingaan op de Hollowpoint-patronen die door een vooralsnog geheim gehouden persoon zouden zijn geleverd aan Peter La Serpe. De kroongetuige zelf had echter afstand getekend en bleek met griepverschijnselen op bed te zijn gebleven. "Het lijkt om een licht griepje te gaan, maar zodanig dat ik liever niet met hem in de box zou willen zitten", aldus Mr. Jan Peter van Schaik, de raadsman van La Serpe die dit keer gewoon achter in de rechtszaal zat. Hij had het natuurlijk over de gepantserde getuige-cabine waar de raadsman normaliter in zit naast de kroongetuige.

Het zou allemaal wat lastig zijn voor de planning en daarom wilde de rechtbank dit thema toch het liefste voor het zomerreces behandeld zien. Mr. Lauwaars vroeg aan Jesse Remmers of deze dan niet toch zelf de naam bekend zou willen maken van de Hollowpoint-leverancier, aangezien Jesse eerder had aangegeven de naam wel te weten, maar deze niet op zitting wilde zeggen vóór Peter La Serpe de naam bekend had gemaakt. Hij reageerde toen ietwat geïrriteerd: "Ja, laat La Serpe even de naam noemen van wie hij de Hollowpoints heeft gekregen!" en "Ja halloo, La Serpe hoeft toch ook geen namen te noemen." Het gaat erom dat Jesse Remmers niet wil dat de F-getuigen bekend worden.

Jesse Remmers: Ik heb verteld dat de F-getuigen die persoon kennen. Als de anonimiteit gewaarborgd zou kunnen zijn is het geen probleem. Als er op toegezien kan worden dat de anonimiteit van de F-getuigen verzekerd is, wil ik de naam wel noemen. Deze persoon heeft ook meer dingen verteld. Die persoon heeft me verteld dat Bethlehem letterlijk in zijn broek had gescheten en ik figuurlijk. Ik zou bang zijn voor Bethlehem. Maar ik was juist bang voor La Serpe. Ik zie echter niet zo dat ik het zo snel in mijn broek zou doen, maar goed. Ikzelf denk dat ik de naam gewoon zou kunnen zeggen, maar ik wil er toch eerst even met mijn advocaten overleggen.

Mr. Lauwaars besloot een korte koffiepauze te houden voor een kort beraad. Na deze pauze maakte Jesse Remmers zelf bekend wat hij en zijn raadslieden Mrs. Janssen en Waarts besloten hadden.

Mr. Lauwaars: Mijnheer Remmers, u heeft erover nagedacht?
Jesse Remmers: Ik heb ervoor gekozen dat de naam bekend gaat worden. We willen echter niet dat de naam op een openbare zitting bekend gaat worden. We kiezen ervoor om hem niet op dit moment bekend te maken. Het verzoek zal zijn om het bij de rechter-commissaris neer te leggen om de persoon daar te horen.
Mr. Sander Janssen: U zou kunnen denken aan horen dat niet de personalia bekend gaan worden.
Mr. Lauwaars: Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik kijk maar even naar het OM.
Officier van justitie Mr. Betty Wind: Wel in aanwezigheid van procespartijen?
Mr. Janssen: Ja, ja, de procespartijen zullen erbij aanwezig mogen zijn.
Mr. Lauwaars: Ok, we zullen er even over beraden of wij het goed vinden dat het op die manier gebeurt.

Mr. Janssen: Even iets anders. Ik heb gehoord dat dhr. René Pouw is aangehouden. We zouden Pouw mogen horen. Wat ik gehoord heb, is dat hij is aangehouden. Om die reden persisteren we bij het verzoek om hem te mogen horen. Ik weet natuurlijk dat de zaak Kaale geen deel uitmaakt van het Passage-dossier. Ik zie echter wel grote belangen om hem te mogen horen. Één aanvullig: De heer Pouw zou niet gehoord moeten worden zonder audiovisuele vastlegging.

Mr. Lauwaars: Wil het OM hier op reageren?
Ovj. Mr. Betty Wind: Het voorstel om de naam van die/dit/deze persoon anoniem te horen, verzetten we ons niet tegen. We zijn geneigt te schikken. De aanhouding van René Pouw, dat klopt. Hij is inderdaad aangehouden. Er loopt een EAB (Europees Aanhoudings Bevel) om hem naar Nederland te krijgen. Voor de advocaten van het Passage-proces zal dat vastgelegd worden.

Mr. Lauwaars: De meneer van de Hollowpoints zal gehoord mogen worden, aldus de verdediging. Hoe de RC hierop reageert, of het binnen de (juridische) kaders valt, daar moeten we nog maar zien wat er van komt.

Later, na een kort beraad, kwam Mr. Lauwaars met twee beslissingen over het voorgaande.
Mr. Lauwaars: Mijnheer Janssen, de rechtbank vindt het prima dat u zich tot de RC richt en die mijnheer hoort in aanwezigheid van de procespartijen. En dan maar zien wat hij over die Hollowpoints te zeggen heeft. Pouw dat houden we maar aan. Hij moet nog uitgeleverd worden. Dus... We houden de zaak aan tot dinsdag 6 september. We zeggen iedereen aan. La Serpe wordt ook opgeroepen als getuige.

*
Er zijn van die zittingsdagen dat zelf de doorgewinterde procesbezoekers de draad wel even kwijtraken. Ogenschijnlijk simpele verzoekjes door de verdediging of de afwijzing daarvan door het OM lijken de themperatuur ondanks de tropische themperatuur buiten soms te doen dalen tot het vriespunt binnen de Bunker-rechtszaal.Vandaag was weer zo'n dag. De sfeer tussen de advocaten en de leden van het openbaar ministerie is de laatste tijd toch al niet opperbest te noemen, maar je hebt van die momenten dan is de sfeer echt om te snijden.

Mr. Lauwaars vroeg opheldering over een brief tussen verdediging van Soerel en het openbaar ministerie. Het gaat erom dat de verdediging verzoekt Peter 'Peerke' S. te horen bij de rechtbank of bij de rechter-commissaris en om een Foslo-confrontatie met foto's waar Peter S. de foto van La Serpe tussenuit zou kunnen pikken. De raadslieden van Soerel gaven aan geen bezwaar te hebben dat Peter S. bij de recherche gehoord gaat worden, maar dan moet dat wel via de rechtbank. Mr. Meijering stelde voor dat Mr. Lauwaars middels een 170-bevoegdheid, indien de rechtbankvoorzitter die heeft, een opdracht uitzet tot het horen van Peter S. bij de recherche.

Het verzoek tot een Foslo-confrontatie stuitte niet op verzet bij de raadsman van Peter La Serpe, mits het volgens de regels gebeurt die er voor staan.Wel zou Mr. Van Schaik er bezwaar tegen hebben als de foto's in het openbaar terecht zouden komen, aangezien de verdediging had aangegeven over eigen foto's te beschikken van La Serpe.

Het OM echter was een ander verhaal. Elk verzoek stuitte op verzet uit de hoek van het OM. Na een kort overleg volgde op ieder verzoek een eensluidend antwoord: Nee!

Mr. Betty Wind voerde het woord (samgevat): Het antwoord is, nee. Het past in het onderzoek Bethlehem. We willen S. confronteren met de audio en tapgesprekken. Het is ook in belang van de getuige, zodat hij weet wat er aan tapgegevens is. Is het de bedoeling de resultaten schimmig te laten zijn?: Nee. Het is de bedoeling dat alles in beeld en geluid vastgelegd wordt, zodat de verdediging dit later terug kan zien. Is dat inefficiënt?: Nee. Het is vele malen inefficiënter als alles weer in aanwezigheid van de verdediging moet worden gedaan. De Cd-rom heeft de heer Meijering al gekregen. Het lijkt in het kader van werkverschaffing dat de verdediging dit ook nog van ons wil ontvangen.
Subsidiair: We zien niet dat de rechtbank dit zou moeten kunnen gelasten. We zien praktische problemen. De RC gaat een tijd op valantie. Het gaat dus heel lang duren.

De Foslo-confrontatie: Het antwoord is: Nee! Hoewel La Serpe en zijn verdediging aangeeft geen principiële bezwaren te hebben. Het probleem is dat Peter S. helemaal geen signalement heeft kunnen geven. De lengte was het enige. De kleur ogen of haar heeft hij niet kunnen geven. Hij gaf zelf al aan dat hij foto's van La Serpe heeft gezien. Hij volgde het in de media. Een Foslo-confrontatie heeft dan nul en generlei waarde. Het is een exercitie waar we überhaupt niet aan zouden moeten beginnen.

Lauwaars vroeg vervolgens om een reactie van de verdediging. Mr. Nico Meijering gaf deze.
Mr. Meijering (samengevat): Ik begin hier zo moe van te worden. Eigenlijk zou S. bij u moeten worden gehoord. Hij is al twee maal gehoord op zitting. Dit is zooo Passage. Dit is niet meer alleen Bethlehem. U heeft al beslist dat dossier Bethlehem moet worden toegevoegd. We zijn toch altijd transparant en duidelijk geweest?

Waar is het OM toch bang voor? Er wordt extra moeite gedaan om een nieuw speelveld klaar te krijgen. Het OM begrijpt er niets van! Het afluisteren van die DVD's is ongelofelijk veel werk. We hebben zo'n stapel DVD's. (ik kon helaas niet zien hoe groot de raadsman de stapel duidde aan de rechtbank, maar het was groot, zo klonk het) Je kunt niet snel van hoofdstuk naar hoofdstuk bladeren, aldus Meijering, dat kan de recherche wél. Wij kunnen dat niet. Je wordt horendol van al die losse delen.

Geen OVC-gesprekken. Laten we niet op dit niveau gaan. Kennelijk heeft men gesprekken die strijdig zijn met wat de heer Schoofs op zitting vertelde. Ik wordt er wel een beetje flauw van hoor: Oh jee, de RC gaat met vakantie... Niemand zal er moeite mee hebben als dat gewoon bij de recherche zal plaatsvinden.

Het Foslo-onderzoek. Er worden weer allerlein obstakels opgeworpen om maar zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Schoofs heeft alleen gebalkte foto's gezien. Hij heeft gezegd: Ik zou hem in een vol stadion herkennen. Wat is er op tegen om dat dan na te gaan? Het V-woord wensen wij niet steeds mee te worden geconfronteerd. (V-woord = in het kader van 'veiligheid' - red.)

Mr. Betty Wind: Kort samengevat kan het verhoor niet bij de politie plaasvinden. Het zijn maar kleine verhoorkamertjes.

Mr. Meijering: Overigens is het geen enkel probleem om enkel alleen op audio op te nemen. Als ik mij niet vergis, is geen enkel verhoor in Passage visueel vastgelegd.

De rechtbank besliste uiteindelijk als volgt:
Mr. Lauwaars: Foslo wijst de rechtbank af. Als dit niet volgens de juridische regels kan, heeft dat toch geen zin. Audio-visuele opnames wijst men in eerste instantie ook (nog) af.

*
De tussenbeslissing m.b.t. de onderzoekswensen inzake Dino Soerel leest u HIER.

De tussenbeslissing m.b.t. de onderzoekswensen inzake Bethlehem en Kaale leest u HIER.

*
Mr. Nico Meijering vroeg de voorlopige hechtenis van Dino Soerel voor Passage op te heffen, zodat de hechtenis voor 'Zuil', de zaak van Soerel waarin hij reeds is veroordeeld en die momenteel in Hoger Beroep verkeerd, in werking treed.
Mr. Meijering: We zouden willen dat de voorlopige hechtenis voor Zuil nu in werking gaat. Dat zouden we willen, omdat: Waarom zouden we dit bevel in stand houden terwijl juist daar veel op af te dingen valt? Ik vraag de rechtbank de voorlopige hechtenis te schorsen. Tot aan het bevel van het Hof niet meer van kracht zal zijn.

Mr. Betty Wind: Het antwoord is alweer: Nee. Dat gaan we niet doen. Er waren goede argumenten om het zo te doen. We gaan er dus niet in mee. Bij Saez is dit verzoek eerder gedaan. De beslissing van het Hof was dat dat niet mocht.  (met andere woorden:  dan heeft het bij Soerel ook geen zin)

Mr.Wind: Wat is nu het belang om dit zo snel behandeld te krijgen? Het lijkt ons veel beter de tijd te benutten aan andere dingen.

Mr. Nico Meijering: Ik zal het wel uitleggen. We houden het heel wel voor mogelijk dat u cliënt gaat vrijspreken. Als het in die andere zaak wel tot een veroordeling gaat komen, kan cliënt alvast aftellen in die zaak. Anders niet. Ik zou ruzie met mijn cliënt krijgen als ik dit niet zou vragen.

Mr. Wind: De toezegging willen we wel doen, dat er een verrekening zal plaatsvinden.

Mr. Meijering: Dat snap ik. Ik zal het er nog even met mijn cliënt over hebben.

*
De rechtbank heeft zich afgelopen tijd gebogen over een nieuw zittingsschema.

De inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel staat nu gepland voor 22 september. De uitspraak wordt verwacht voor de zomer van 2012.

Morgen komt de rechtbank met het nieuw rooster.
Lauwaars merkte op: En we hopen dat we ons hier aan kunnen houden.

6 September, na het zomerreces, gaat het liquidatieproces verder.

Bondtehond