maandag 12 oktober 2009

'Mijn bef hangt intussen bijna op mijn enkels'

Het Openbaar Ministerie reageerde vanmorgen in de persoon van officier van justitie Betty Wind op de verzoeken die advocaat Mr. Nico Meijering eerder deze maand deed voor de rechtbank in Osdorp. Er volgde een repliek waarbij elk verzoek afzonderlijk werd behandeld. Het zal u wellicht niet verbazen, maar het OM wees de meeste verzoeken af. Daar hadden zij ruim 10 dagen voor nodig om te motiveren. Een rechter heeft gelukkig dan wel weer het laatste woord, maar het is toch verbazingwekkend als je merkt hoe zeer het OM tegenwerkt de toch niet zo vreemde verzoeken in te willigen. Maar goed, dat hoort dan waarschijnlijk ook wel bij zo'n belangrijk proces om niet meteen al je kaarten open op tafel te gooien. Waar het de veiligheid van de kroongetuige Peter La Serpe betreft, kun je nog indenken dat men voorzichtigheid in acht neemt en niet allerlei verklaringen van a tot z aan de raadslieden overhandigd. Toch is het natuurlijk ook wel begrijpelijk dat Mr. Meijering weggelaten passages in tactische verhoren wil kunnen lezen. Zoals hijzelf al aangaf, dan mogen de zinnen die betrekking hebben op de veiligheid van de kroongetuige gerust weggelaten worden. Het is ook niet vreemd dat de verdediging wantrouwen heeft ten opzichte van het OM. Al neem je alleen hetgeen Mr. Betty Wind vandaag toegaf, dat ze 'waarschijnlijk' wel enige informatie heeft verstrekt aan kroongetuige Peter La Serpe.

 

Het is volgens haar 'dan wel niet zo dat ze herinnering heeft aan informatie-verstrekking die zij bewust zou hebben verstrekt', wat dat ook moge betekenen. Anders gezegd, is er zoiets als onbewust informatie verstrekken als zaaksofficier zijnde? Gelukkig erkent ze dan weer wel dat het niet handig is dat er info is verstekt. Ze had daar nog eens goed over nagedacht en kwam tot de slotsom dat ze waarschijnlijk informatie heeft verstrekt over de standplaats van de Combo-bestelwagen van Kees Houtman en de vindplaats van de hulzen op de liquidatieplek die uit de Kalashnikov kwamen. De term 'doodzonde' die Mr. Nico Meijering te pas en te onpas gebruikt zijn volgens Betty Wind echter nogal overdreven. 'Ik heb het boetekleed aangetrokken, omdat ik heb moeten constateren dat dit enigzins zo was', aldus Mr. Wind, maar dat ze leugenaar zou zijn, had ze als een forse belediging ervaren.

Dit leidde ze af aan bepaalde zaken die de raadsman had geïnsinueerd, zoals dat zij bepaalde dingen op zich nam om de wind uit de zeilen te halen van de verdediging die verdenkingen van sturing had geuit ten opzichte van bepaalde onderzoekers tijdens de zitting van 1 Oktober. Zij vulde aan: 'Ik heb dingen moeten vertellen wat niet leuk is om te moeten erkennen. Dat ik met sommige punten de fout ben ingegaan, is niet leuk....'

Het is volgens Mr. Meijering toch redelijk normaal dat als er argumenten zijn zoals bij deze, dat er hoge straffen in het verschiet liggen, dat je vragen kunt stellen. Zijn cliënt Ali Akgün wordt toch 5 al dan niet uitgevoerde liquidaties in de schoenen geschoven. Meijering vervolgens: 'En we zitten niet op die jive dat het allemaal viezerikken zijn bij de politie of het OM. Nee, maar we vertrouwen het niet meer. En daarom voorzitter, komen we bij u. Daar hebben wij u voor nodig. Help ons dit te onderzoeken. En dan moeten we niet luisteren naar het OM die toch weer aan het bagatelliseren zijn.'

Dat er bepaalde dingen toch anders op papier komen dan ze zijn gezegd of dat er aan informatie voorhanden is, omschreef Mr Meijering als: 'Dit is de donkere schaduw die over dit proces heen dreigt te hangen' Het OM hoeft echter niet bang te zijn en de raadsman ziet geen reden dat zij zich steeds blijven verzetten tegen al die onderzoeken. Het OM kan dan wel zeggen 'Sommige zaken dienen geen consequenties te hebben', maar daarop zeg ik: 'Ja hallo, ik vraag niet om niet-ontvankelijkheid, ik vraag om onderzoek..... Mijn bef hangt intussen bijna op mijn enkels.' 'Hangt u deze dan maar weer recht, mijnheer Meijering', antwoordde een van de vrouwelijke rechters glimlachend.

De rechtbank ziet aanleiding bepaalde verzoeken wel toe te wijzen. De directe ondervraging van Peter La Serpe, dus niet alleen via schriftelijke vragen wat het OM wil, daar moet de rechtbank nog wel over nadenken. Het toevoegen van eerder juist weggelaten passages, zoals toegestaan door het OM ivm de veiligheid van de kroongetuige, wordt ook toegestaan. Dat er geluidsdragers bij de rechter-commissaris in de kluis worden gelegd, zodat ze veilig liggen, wordt ook toegestaan. Tot slot staat de rechtbank ook toe dat 4 verbalisanten bij de rechter-commissaris worden gehoord.

Officier Betty Wind zal 'naar eer en geweten en naar beste kunnen' een en ander toelichten in een speciale zitting op 9 November, aangezien er toch vragen zijn ontstaan bij de rechtbank naar aanleiding van haar ontboezemingen vandaag.

Door Bondtehond