maandag 15 november 2010

'La Serpe zou er zelf iets over willen zeggen'

De verdediging kreeg vandaag gelegenheid Peter La Serpe te ondervragen. (morgen het verslag daarover) Op Ali Akgün na waren alle verdachten aanwezig. Akgün had er voor gekozen in de EBI te blijven. Dino Soerel was echter wel aanwezig met zijn raadsvrouw Mr. Bénédicte Ficq. Als reden voor Soerel's aanwezigheid gaf Ficq op dat zij en haar cliënt dit als bestudering zien van het algehele dossier. Rechtbankvoorzitter Lauwaars vroeg allereerst aan Mr. Jan Peter van Schaik, de advocaat van Peter La Serpe, hoe de stand van zaken nu is betreffende de ingetrokken verzoeken van zijn cliënt. De stukken zijn inderdaad ingetrokken..... vooralsnog, aldus Van Schaik. Dat woordje 'vooralsnog' verontrustte Lauwaars toch nog wel, maar vroeg meteen aan het OM wat zij hier over wilden zeggen. Betty Wind antwoordde dat de verzoeken inderdaad zijn ingetrokken.


Hier had de verdediging wel wat vragen over aan het OM en verzocht de rechtbank het OM anders op te dragen duidelijkheid te geven. Het proces zat kortgeleden nog muurvast. La Serpe wilde niet meer verklaren. Hij startte zelfs een civiele procedure tegen de staat. Kennelijk zijn La Serpe en de staat er samen toch weer uitgekomen.

Mr. Marnix van der Werf: La Serpe heeft enkele verzoeken ingetrokken. Het kan bijna niet anders of La Serpe is weer tevreden. Er moet iets wezenlijk veranderd zijn. Ik vind dat de verdachten er recht op hebben om te weten wat er dan zo wezenlijk veranderd is. We kunnen dan bekijken of er in het getuigentraject ontoelaatbare toezeggingen zijn gedaan. Ik vind dat er door het OM enigszins uitleg gegeven moet worden.
De andere raadslieden sloten zich aan bij Mr. van der Werf.
Mr. Nico Meijering: We willen minimaal weten of er sprake is van een financiële tegemoetkoming. Dit is van belang voor verdere te nemen beslissingen. Ik wil ook weten of de nieuwe medeverdachte Dhr. Soerel er mee te maken heeft. Of deze verdachte van enig kaliber van invloed is geweest?

Ook de andere raadslieden sloten zich aan bij dit verzoek. Iedereen wilde duidelijkheid.
Officier van justitie Betty Wind reageerde: Er wordt gesteld dat La Serpe er kennelijk uit is met het Team Getuigen Bescherming. Het enige wat we hebben gehoord op zitting is dat er gesprekken worden gevoerd. Er is geen enkele aanwijzing dat er sprake is van ontoelaatbare toezeggingen. Er is geen enkele verandering. De verdediging wil denk koste wat kost meer informatie over hetgeen toch al eerder gedetailleerd aan de orde is geweest. Het heeft niets met Soerel te maken. Al met al vinden wij dat er geen enkele reden is om in te gaan op de verzoeken van de verdediging. Laten we maar overgaan tot de orde van de zaak waar we hier voor zijn, het horen van La Serpe.

Mr. Nico Meijering: Ik hoor de officier zeggen: Dit is een herhaling van zetten. Dit is ook zo. La Serpe is er kennelijk weer uitgekomen, en dat is een herhaling. Zijn er alleen maar gesprekken gevoerd, of zijn er concrete toezeggingen gedaan? Het kan zijn dat het OM ook niet weet wat het TGB heeft toegezegd. Er wordt nu gezegd dat de verdediging, koste wat kost nog wel, wil weten wat de beschermingsmaatregelen en de financiële toezeggingen zijn. De beschermingsmaatregelen intresseren me helemaal niets, alleen het feit of er financiële toezeggingen gedaan zijn. Als het OM dat niet wil zeggen, willen we dat de rechtbank het OM uit laat zoeken of er financiële toezeggingen gedaan zijn.
Mr. Sander Janssen vulde aan: Of er ontoelaatbare financiële toezeggingen of anderzins ontoelaatbare toezeggingen gedaan zijn? Ik zou zelf als OM daar ook duidelijkheid in willen hebben.

Mr. Jan Peter van Schaik nam het woord: La Serpe zou er zelf iets over willen zeggen.
Lauwaars: OK.
Peter La Serpe: Ik hoor dat er gesuggereert wordt over met name ontoelaatbare financiële toezeggingen. Dat is niet ter sprake. Er zijn alleen gesprekken geweest en uit die gesprekken heb ik wat meer vertrouwen. Het ging niet over geld, alleen over veiligheid. Hoe dat vorm krijgt, dat kan ik uiteraard niet zeggen. Er is geen sprake van toezeggingen. Er zijn alleen gesprekken geweest. De pijnpunten zijn benoemd. In de krant stond dat er afspraken zijn gemaakt. Ik werd er zelf helemaal gelukkig van, maar er is he-le-maal niks van waar....
Officier Betty Wind: La Serpe bevestigt nu alleen maar wat wij al eerder hebben gezegd. Er moeten zwaarwegende omstandigheden zijn die nodig zijn om onderzoek in te stellen. We blijven dus bij afwijzing.

Mr. Nico Meijering: Als het OM zegt dat er geen financiële toezeggingen gedaan zijn, en dat op een briefje kan geven, want liever gaan wij toch niet alleen af op wat La Serpe zegt, dan wil ik daar in dit stadium genoegen mee nemen.
La Serpe: Voor de duidelijkheid, de discussie gaat helemaal niet over meer geld.
Betty Wind: Wat de heer Meijering wil, is toch info van het TGB, Wij vinden dat dat moet worden afgewezen.
Lauwaars: Mijnheer van der Werf?
Mr. Marvix van der Werf: Ik voel erg voor de visie van Meijering, maar als La Serpe en OM zeggen dat er geen financiële toezeggingen zijn gedaan, sluit ik mij aan bij de visie van Meijering.
Mr. Paul Waarts: Ja eh, ik vind het toch wat moeilijk te geloven. Ik vind het moeilijk aan te nemen dat er geen enkele toezegging is gedaan.
Peter La Serpe: Voorzitter, het is moeilijk over te brengen, maar er is geen enkele toezegging gedaan! (nu richting verdediging) Het is niet in mijn belang om de strafzaak kapot te maken. Dat is uw belang. Ik stel mij vandaag flexibel op, maar wat de toekomst brengt, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen....

Hier liet de rechtbank het bij. Men ging over tot het hoofdonderwerp van vandaag: De getuigen F1 en F3 die verklaringen hebben afgelegd.

Morgen een verslag over de vragen die de verdediging had aan La Serpe over de verklaringen van getuigen F1 en F3.

Er is morgen geen uitloopdag. De volgende zitting is op donderdag 25 November.

Bondtehond