© Copyrights ©

© Copyright (2007 - 2024) Bondtehond © Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze website (bondtehond.nl cq bondtehond.blogspot.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Bondtehond.nl (domeinhouder) of zijn gelicenceerd aan Bondtehond.nl.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is:
"© Copyright (2007-2024) Bondtehond ©", mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Bondtehond (freelancejournalist Eric de Bondt) voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

(Tenslotte: Ieder (eventueel) boek of artikel dat (mogelijk) zou kunnen verschijnen over de Passage-zaak wordt gescand met speciale copyright-software en vergeleken met de reeds vastgelegde tekst van de copyrighthouder Bondtehond. Mocht(en) er letterlijke tekst(en) (zonder -schriftelijke- toestemming van de domein- en copyrighthouder worden aangetroffen, wordt onverwijld actie ondernomen en volgt een plagiaat-zaak door een erkende gespecialiseerde advocaat. Deze website betreft nl. een weergave van een lopend digitaal boek. Geregistreerd is bij welke zitting(en) door welke journalist/ auteur/uitgever is bijgewoond. Dit is -inderdaad- een open bron, om lezers zo goed mogelijk "real-time" te informeren, echter niet bedoeld als basismateriaal voor (journalistieke) producties, anders dan van de (domein- en copyrighthouder.)

In beperkte mate citeren en (korte) quotes gebruiken in nieuwsartikelen mag, alleen na uitdrukkelijke toestemming van Bondtehond en alleen met bronvermelding.

ECHTER NIET
in (eventuele) boeken en/of artikelen en/of videoproducties (van personen die niet of nauwelijks aanwezig waren tijdens betreffende en/of andere zittingen). Misbruik wordt keihard aangepakt middels een advocaat en volgt een financiële eis tot schadevergoeding. Vermeend citaatrecht heb ik niets mee te maken en kan/mag geen vrijbrief zijn tekst te kopiëren waar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Bovenstaande geldt ook voor de foto-creaties (collages) die bij artikelen worden gepubliceerd. Deze zijn bedoeld om deze site (met afbeeldingen) een herkenbaar uiterlijk te geven. Ook deze mogen dus niet zonder toestemming gebruikt worden.
Disclaimer


In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
   De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
   De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
   Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
   Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  Nadere informatie
  Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met de redactie opnemen, via emailadres: bondtehond@xs4all.nl


  Wij/ik van Bondtehond behoud(en) ons/mij alle rechten voor / All Rights Reserved

  Geen opmerkingen :

  Een reactie posten