dinsdag 26 november 2013

'We weten nu hoe vaak cliënt per minuut ademhaalt'

Maandag vond in rechtbank Haarlem de tweede pro-formazitting plaats in de afpersingszaak 'Andes', waarin Danny Kuiters en Dick Vrij een hoofdrol vervullen. Drie top-strafpleiters probeerden namens hun cliënten onder meer aan te tonen dat het onderzoek wel eens heel lang zou kunnen gaan duren en dat alleen al om die reden het voorarrest opgeheven zou moeten worden. Mrs. Inez Weski en Jan Hein Kuijpers waren beiden aanwezig voor Danny Kuiters en Mr. Nico Meijering voor Dick Vrij. De hoofdverdachten waren, net als op de eerste pro-formazitting, niet naar de rechtbank gekomen.


Na een korte inleiding trapte het OM af door de stand van zaken door te nemen. De officieren van justitie /crimefighters Mrs. Koos Plooy en Willem Bos namen eerst de zaken van Kuiters en Vrij door en vertelden dat er sinds de vorige zitting het nodige is gebeurd. Ovj. Willem Bos deelde mede dat het volledige BOB-dossier is gevoegd, dat de zaakdossiers zijn aangevuld en er bij de rechter-commissaris reeds verschillende getuigen zijn gehoord in de zaak Andes. Ook vertelde Mr. Bos dat beide verdachten 5 november waren aangehouden in hun cel, maar dat de raadkamer had besloten dat de voorlopige hechtenis in die zaak met ingang van maandag 10:00 weer geschorst diende te worden.

Het gaat hierbij om de zaak Lampion II, de voorgenomen poging tot liquidatie van Satudarah-kopstuk Etous Belserang, die formeel losstaat van Andes. Veel bevindingen uit het onderzoek Andes, gevoegd bij onderzoeksbevindingen uit een onderzoek dat in 2011/2012 door politie Kennemerland is verricht, brachten volgens Ovj. Bos serieuze betrokkenheid van Kuiters en Vrij aan het licht. Echter met ingang van maandag zitten beide verdachten weer uit hoofde van onderzoek Andes gedetineerd.

Mr. Willem Bos zei daarover: 'Uw rechtbank kan zich dan ook gewoon en met inachtneming met de regels van Art.282 Sv. uitspreken over deze zaak. We zullen in het kort de ernstige bezwaren bespreken en wat er in de verschillende zaaksdossiers is gebeurd en nog moet gaan gebeuren. Het OM is in elk geval van oordeel dat uw rechtbank kan vaststellen dat de ernstige bezwaren die hebben geleid tot het bevel gevangenneming nog steeds bestaan en dat dit voortzetting van de voorlopige hechtenis rechtvaardigt'.

De rechtbank kan zich volgens Ovj. Bos dan ook gewoon uitspreken over de voorlopige hechtenis in deze zaak. Dat doet de rechtbank overigens uiterlijk op dinsdag 13:00. Na een korte update door het OM van de zaken waarvan Kuiters en Vrij worden verdacht worden, vertelde Ovj. Bos dat er inmiddels verhoren hebben plaatsgevonden, oa. over de mishandeling aan de Hogehillweg van oud-Hells Angel voorman Theo Huisman, die ook wel bekend is onder de bijnaam 'Tito'.

Verder zijn er de nodige ontwikkelingen geweest in de zaak 'Fotino'. De drugszaak heeft afgelopen week geleid tot de veroordeling van oa. Ferenc J. en diverse andere medeverdachten. Het ernstige vermoeden bestaat Dat Kuiters en Vrij meedelen met die drugslijn, waartoe de verdachten afspraken in Turkije zouden hebben gehad met iemand die motoren zou prepareren van asfalt-shreddermachines. Het onderzoek is echter nog niet voltooid. Het OM probeert het voor het einde van het jaar af te ronden. Men hoopt medio 2014 de zaak Andes inhoudelijk op zitting te kunnen gaan behandelen.

Ovj. Koos Plooy deelde mede dat het OM voornemens is om nog een zaak toe te voegen. Het betreft een zaak waarbij Patrick Kluivert, de ex-man van Angela van Hulten en de huidige vriendin van Kuiters, bedreigd zou zijn door Danny Kuiters. Iets wat Patrick Kluivert overigens zelf ontkent, maar wat gebleken zou zijn uit OVC-gesprekken (opname vertrouwelijke communicatie), aldus Plooy.

Over die OVC-gesprekken was even wat te doen, aangezien de verdediging kortgeleden 2 terrabyte aan OVC-materiaal had ontvangen op kantoor van het OM. Dat zou volgens Mr. Meijering maanden gaan duren om die te beluisteren. En als hun cliënten die ook nog eens moesten gaan beluisteren in hun cel, dan wil Meijering er wel een goede fles om verwedden met de rechter dat we 2015 makkelijk halen. Later vertelde Ovj. Koos Plooy dat die externe harddisk wel de omvang/capaciteit heeft van 2 terrabyte, maar dat het om ongeveer 350 gigabyte aan opname-materiaal zou gaan. Maar dan nog, zo zei Meijering na een gesprekje hierover met Mr. Weski op de gang in de pauze, per GB zou je volgens Weski minimaal een dag nodig om deze goed te beluisteren. Dus dat kan nog wat worden straks, kwa tijdsduur... Reden te meer volgens de advocaten om goed te overwegen of de voorlopige hechtenis wel zo lang zou moeten duren.

De ernstige bezwaren zou je in veel gevallen behoorlijk kunnen nuanceren als je enkel naar de feiten kijkt. Media-kwalificaties in 'de wakkere krant' van maandag die Dick Vrij neerzetten als 'top-crimineel van de onderwereld', zag Meijering weer staan.

Mr. Meijering: Cliënt is tegen de 50 geloof ik en hij heeft nog nooit vastgezeten. Hij is niet zodanig met justitie in aanraking geweest dat je hem nu zou kunnen kwalificeren als top-crimineel. Waar haal je het vandaan? We moeten naar feiten kijken en niet naar media-kwalificaties!

Meijering vraagt de rechtbank per feit te bezien en te motiveren waarom cliënt dan in hechtenis zou moeten blijven in ogen van de rechtbank. Meijering: 'Ik hoop natuurlijk dat u anders beslist'.

Mr. Inez Weski droeg haar pleitnota voor in de zaak van haar cliënt Kuiters. Voornamelijk betreft dat het onderzoek 'Fotino', waar zij al aan werkte voor onderzoek Andes werd opgestart. Daarin treedt eveneens Mr. Jan Hein Kuijpers op als Kuiters' raadsman en werken zijn nu dus beide aan de verdediging van Danny Kuiters.

Volgens Mr. Weski is de zaak Andes voornamelijk gebaseerd op verdachtmakingen en suggesties. Sommige mensen worden als ABC-er gekenmerkt. Als je zo'n iemand bent en/of te boek staat, ermee bevriend bent, alleen mee in contact staat, of zelfs maar naar knipoogt, is men kennelijk al verdacht.

Mr. Weski noemt een hele reeks namen van onderzoeken. Zaken waarbij haar cliënt strafbare feiten worden toegedicht, zoals: Ludovica, Carniool, Doomer, Acroniem, Atlas, 13Chester, Klepel, 129Atlas, Briard, zaaksdossier 33 (naar bemoeienis bij het mishandelings-incident met Badr Hari bij Club Blinq), onderzoek Lampion II, de zaak Huisman, allemaal zaken waarbij haar cliënt in feite wordt opgevoerd als degene die de boel probeert te sussen of alleen maar aanhoort, maar het OM verkiest die vermeende constateringen in het parallel-universum van strafbaarheid te brengen. Andermans handelen of vermeend handelen wordt haar cliënt toegedicht, ongeacht de onderliggende werkelijkheid.

Mr. Weski: Een van de meest schrijnende voorbeelden komt voor in een onderzoek naar de dood van de heer Stanley Hillis, waar dan wordt geformuleerd: 'omdat rond die tijd cliënt ook in de stad was op het moment dat Hillis werd geliquideerd', of als de recherche vraagt aan getuigen: 'of ze ook niet denken dat cliënt achter de aanslag op één van de Belserangs zit?' Het dossier is analoog aan een constructie wanneer iemand struikelt op een grachtje, dan zal cliënt daar ook wel schuldig aan zijn of enigszins de hand in hebben gehad en zal dat wel een strafrechtelijke betekenis hebben...

'Men probeert de indruk te wekken dat er een sfeer van geweld bestaat. Zo wordt zelfs gesuggereerd dat cliënt de ex van zijn huidige partner, Patrick Kluivert, zou hebben bedreigd. Maar tegelijkertijd weiger het OM de daarop betrekking hebbende audio, die zonder meer dat beeld moeten betwisten, in het dossier te voegen. De illusie wordt wel gewekt, er komt nog iets, er komt nog iets heel ergs, we mogen het alleen niet zien, we mogen het niet toetsen, we mogen de heer Kluivert niet horen, sterker nog, we hebben de audio niet dat dit alles, ik zou zeggen, kunnen betwisten. En of het of de dagvaarding staat of niet, dat wordt u beloofd, dat weet u'.

later:
'We weten nu, en dat bedoel ik vooral cynisch, hoe vaak cliënt per minuut ademhaalt. De audiobestanden in de zaak Andes zijn op vrijdag verstrekt, dat was een heugelijke dag, maar de overige audiobestanden in de al andere zaken nog niet. We hebben dus nog geen begin kunnen maken van enige vorm van controle in de selectie en weergave van al die andere audio van jaren. De rechtmatigheid daarvan kan mede daardoor niet worden getoetst'.

Ook Mr. Inez Weski vroeg de rechtbank haar cliënt Danny Kuiters in vrijheid te stellen, dan wel de voorlopige hechtenis te schorsen, eventueel onder voorwaarden. Mede omdat het onderzoek naar de audio-bestanden waar het onderzoek grotendeels op drijft ongetwijfeld nog zeer lang zal gaan duren.

Mr. Jan Hein Kuijpers idem. Beschuldigingen aan het adres van Kuiters dat hij op observatiefoto's zou staan (zaak Fotino) heeft Kuiters weerlegt. Volgens Mr. Kuijpers weet het OM heel goed dat het onderzoek Fotino stuk is. Cliënt Kuiters had gelijk, volgens de raadsman. Hij had gelijk dat in zijn plaats Harry de K. daar moet zijn geweest (in Turkije) en niet hij. Hij is niet degene die op de observatiefoto's zou staan, zegt Kuiters. Dat is bevestigd door De K, dat hij daar is geweest en dat Kuiters daar niet bij was. En S. van hetzelfde laken een pak. En de verdediging heeft al vanaf het begin verzocht Ferenc J., S. en De K te mogen horen hierover.

En het zegt Kuijpers geen sier dat de officieren van justitie, zoals zij aangaven tijdens het opsommen van de strafbare feiten waar Kuiters bij betrokken zou zijn, 3 minuten voor de zitting nog bevestiging kregen vanuit Turkije dat de observanten bij hun herkenning blijven. Het ligt nou eenmaal ook in s'lands eer, van Turkse observanten om bij hun bevindingen te blijven, omdat dat s'lands eigen is, maar dat wil niet zeggen dat zij zich niet kunnen vergissen, aldus de raadsman.

De losse gesprekken, waarmee volgens Kuijpers het OM aan het "fladderen" is geslagen, zoals Danny Kuiters het zelf noemt. Hij bedoeld daarmee 'flarden' uit tapgesprekken die het OM bij elkaar legt en aanvoert in het kader van onderbouwing in de Fotino-zaak en an sich als voldoende krachtig aanmerkt om dat verdovende middelen-traject op te baseren. Maar het wil nog niet zeggen, aldus Kuijpers, wanneer Ferenc J. in tapgesprekken wat loopt te bazelen en Danny geeft af en toe antwoord, van ja en nee of jaja, dat hij daar dan wat mee heeft te maken.

Kuijpers: Voorzitter, edelachtbaar college, het OM wist het al lang en weet het nu eens te meer, de verdenking stond al vanaf dag 1 op instorten en inmiddels stortte hij in. Nooit zal de inhoud van de stukken, enkel gebaseerd op OVC-gesprekken die lustig werden hineininterpretiert kunnen leiden tot welke veroordeling dan ook. Vandaar ons verzoek.

Kuijpers stelt aan het einde van zijn betoog dat de verdenkingen tegen Kuiters en Vrij volgens hem niet zwaarder zijn dan de gemiddelde andere zaak. Hij verzoekt de rechtbank het voorarrest van Kuiters op te heffen wegens het ontbreken van voldoende ernstige bezwaren/gronden. Mocht de rechtbank niet komen tot opheffing, dan verzoekt de raadsman de rechtbank de hechtenis van Danny Kuiters te schorsen onder voorwaarden, ingaande 28 november, de dag na de verhoren die ten kabinette van de RC zullen worden afgenomen.

De rechtbank gaf het OM gelegenheid te reageren op de verdediging en zoals te verwachten verzetten Ovj's Plooy en Bos zich tegen opheffing van voorlopige hechtenis.

De rechtbank gaf aan voor dinsdag 13:00 met een beslissing te komen op de verzoeken.

De beslissing van de rechtbank is als volgt:
Het voorarrest van Danny Kuiters en Dick Vrij is dinsdag met drie maanden verlengd, mede omdat het onderzoek van het Openbaar Ministerie in de zaak Andes voorlopig nog wel even bezig is. Een inhoudelijke behandeling wordt niet vóór medio 2014 verwacht.

Bondtehond

Aangepast zoeken