dinsdag 29 september 2015

'Zoals ze het hadden opgeschreven klopte het niet en zou het niks meer waard zijn'

De verdediging van Dino Soerel, Mrs. Nico Meijering en Christan Flokstra, namen maandag een getuige mee naar het JCS, ene Rolf Stoop, die verklaarde dat kroongetuige Fred Ros hem ook zou hebben verteld dat hij op de rode motor zat tijdens de liquidatie van Cor van Hout. Deze 22-jarige jongen, bijgestaan door zijn advocaat Mr. Erik Thomas, had tegelijk met Ros in PI Ooyerhoek in Zutphen gezeten. Stoof is nu 29 jaar, toen hij met Ros in de bajes zat 22 jaar. De twee gedetineerden zaten destijds op dezelfde afdeling en waren een tijdje eet- en sportmaatjes. Ook kwam Stoop wel eens bij Ros op cel. Daar schijnt Ros hem eens stukken uit het dossier te hebben laten zien, waaronder een compositietekening die was gemaakt aan de hand van getuigen, aldus Stoop. Ros zou Stoop onder meer hebben verteld dat hij en de tweede persoon de motor links van het bruggetje in het water hadden gegooid en dat daar een vrouw met één of twee hondjes getuige van was. De tweede persoon wilde de vrouw daarop eigenlijk liquideren, maar daar zou Ros een stokje voor hebben gestoken: 'Nee, laat maar!'

Dubbele liquidatie: Cor van Hout en Robert ter Haak

Van belang hierbij is, aldus Meijering, dat getuige Stoop, reeds lang voordat bekend werd dat Fred Ros kroongetuige zou worden, al lang voor 2010, over het voorval had gesproken met zijn vriendin Keesje, zo verklaarde deze vriendin. Stoop heeft zich afgelopen zomer gemeld bij het kantoor van Nico Meijering omdat andere getuigen dat ook zo hadden gedaan, had hij begrepen uit internetpublicaties. Hij volgt bepaalde misdaadsites wel en omdat hij Ros kent met iets meer dan dan gemiddelde interesse. Erg soepel bleek deze getuige overigens niet uit zijn woorden te komen, eerder hortend en stotend, en hij noemde enkele namen verkeerd, bv. Siem Wulfse noemde hij Siem Willems en met Kees Houtman bedoelde hij eigenlijk oud-Heinekenontvoerder Cor van Hout, maar je kon merken dat hij zijn woorden zorgvuldig probeerde af te wegen. Je staat natuurlijk ook niet iedere dag voor het Hof met zoveel ogen op je gericht.

Verder was er afgelopen weken ook wel één en ander gebeurd dat je zou kunnen omschrijven als intimiderend gedrag van de politie en het OM, aldus Mr. Meijering. De raadsman van Soerel wees het Hof op de dingen die gebeurd zijn nadat bekend werd dat Stoop een verklaring wilde afleggen, met name op de wijze waarop het OM met potentiële getuigen van de verdediging omgaat, als blijkt dat deze iets kunnen verklaren over de kroongetuige(n) en wat een ander licht op hun getuigenis zou kunnen werpen. Het valt Meijering op dat dit telkens op zodanige wijze gedaan wordt, dat dit als intimidatie kan worden gezien. Meijering: 'En het zal in de toekomst meewegen in een niet-ontvankelijkheidsverweer dat wij t.z.t zullen voeren'.

Zo waren er bijvoorbeeld twee rechercheurs eerst met zijn tweeën gekomen en hadden een verklaring afgenomen van Stoop. Later hadden deze rechercheurs gebeld of ze langs konden komen met de uitgewerkte verklaring, zodat Stoop deze kon lezen en ondertekenen. Dat mocht, maar de politiemensen waren hierna met z'n vieren terug gekomen. Tijdens deze onaangekondigde actie werd zijn vriendin ook nog apart genomen. Daar was Rolf Stoop wel even ontstemd over geraakt en dat had hij naar eigen zeggen laten merken ook.

De verklaring had hij maar niet ondertekend omdat zijn woorden niet goed waren opgeschreven. Zo stond in de uitwerking van zijn verklaring dat hij uit de mond van een getuige had gehoord dat Ros de motor had gereden, maar hij had toch echt verklaard dat hij het zelf was die dat uit de mond van Fred Ros had gehoord. De rechercheur had gezegd: 'Oh, ja ja, nou dan passen we dat nog wel even aan', maar Stoop tekende daarom op dat moment dus nog even niks. Stoop heeft daarover vervolgens contact gezocht met Mr. Meijering. De raadsman had hem gezegd dat Stoop indien hij het met de inhoud eens was wel kon tekenen, maar ook goed op het hart gedrukt de verklaring eerst nauwkeurig door te lezen, alvorens te ondertekenen. De rechercheurs waren later wel teruggekomen om hem de verklaring te laten lezen, maar er was alleen maar een zinnetje onderaan bijgezet met: zus en zo heeft Stoop het bedoelt. Dus daarom had Stoop de verklaring maar weer niet ondertekend, Stoop: 'Zoals ze het hadden opgeschreven klopte het niet en zou het niks meer waard zijn'. Hij benadrukte het verhaal met de rode motor toch echt uit de mond van Ros zelf te hebben gehoord.

Voor de middagpauze kon ook het OM vragen stellen. AG Mr. Posthumus vroeg op een gegeven moment: 'Waarom kwam u eigenlijk niet in 2008 met de informatie waar u nu in 2015 pas mee komt?' Rolf Stoop antwoordde dat het destijds niet bij hem opkwam om daar over te verklaren, dat was eigenlijk pas toen de 'kroongetuigenschap' van Ros bekend werd. Hij had er wel in familie- en vriendenkring over gesproken. Er zou ook over gesproken zijn of het verklaren geen risico vormde, maar Stoop dacht zelf van niet. Hij dacht dat het wel los zou lopen. Hij beaamde dat het rechtsgevoel toch wel overheerste, toen een van de raadsheren daarnaar vroeg of dat zo was. De raadsheren vroegen wel even door over wat nu het motief was van Stoop om te gaan verklaren over zijn wetenschap. Voorzitter Mr. Veldhuisen vroeg: Zag hij dan geen gevaar in een zaak waar de kogels betrokken regelmatig om de oren vlogen, soms zelfs met dodelijke afloop? Het antwoord was dat Stoop dacht dat Ros momenteel niet meer op veel plekken meer kan aankloppen, dus echt gevaar ziet hij zelf niet.

Hierna stelde AG Mr. Cynthia de Jong enkele vragen over de schoon-vader van Stoop, Bart Spijkers. Ze begon deze vragensessie na een vrij lange inleidende vragensessie door Mr. Posthumus richting het punt waar het de AG's kennelijk om te doen was. Althans, er klonk wel een bepaalde suggestie door in de vraagstelling, zo kregen sommige toeschouwers die ik naderhand sprak de indruk. Uiteindelijk begon AG Mr. De Jong nl. over de schoonvader van Rolf Stoop. De tijdens die detentie voor speedhandel veroordeelde Stoop kreeg na zijn detentie een relatie met Keesje, zijn huidige vriendin. Haar vader, die Bart Spijkers heet, leerde hij ongeveer een week later kennen. Wat later heeft Stoop een jaartje bij zijn vriendin ingewoond, niet echt op papier, maar hij sliep wel vaak bij haar thuis. Aan de keukentafel werd wel eens over zaken als Passage gesproken. Zijn vriendin interesseerde dat op zich niet zoveel.

AG De Jong vroeg of Stoop op de hoogte is dat zijn schoonvader een bepaalde reputatie heeft in het milieu. Daar werd nu over doorgevraagd. Stoop antwoordde dat zijn schoonvader Bart Spijkers in de autohandel en de paarden zit. Stoop kent echter geen vrienden van zijn schoonvader. Hij heeft ook geen zaken gedaan met hem. De AG vroeg of Stoop op de hoogte is of zijn schoonvader criminele zaken deed? Daar wist Stoop niets van. En of zijn schoonvader Danny Kuiters kent? Dat wist Stoop wel, maar er staat hem niet bij dat hij Kuiters ooit heeft gezien bij zijn schoonvader thuis.

AG De Jong: En Dick Vrij, weet u wie dat is?
Stoop: Ik weet wel wie dat is.
AG De Jong: Is Dick Vrij een contact van uw schoonvader?
Stoop: Dat denk ik wel, maar ik denk dat we nou een beetje... eh, het gaat nu wel allemaal over mijn schoonvader, maar...
AG De Jong: Ik heb net aangegeven wat de relevatie is van mijn vragen, in verband met onderliggende verbanden die ik zie in het Passage-dossier, dus ik wil toch wel graag dat u die vraag beantwoordt.
Voorzitter: Deze vraag is toch al beantwoord? De vraag was gericht op het contact tussen de schoonvader en Dick Vrij en daarvan was het antwoord: ja.
AG De Jong: Ja, dus u kent Dick Vrij?
Stoop: Ja, ik ken Dick Vrij... ik ken Dick Vrij niet, ik weet wie het is.
AG De Jong: Ja. En weet u of uw schoonvader toen Danny Kuiters gedetineerd was op bezoek is geweest bij Danny Kuiters?
Stoop: Ik weet daar niks van.
AG De Jong: Heeft u daar ooit over gesproken met uw schoonvader?
Stoop: Ik geloof het niet. Nee, niet dat ik eh... er staat mij niets van bij.

De AG verwijst naar een document in het Passage-dossier en vertelt Stoop dat volgens deze bezoeklijst van Danny Kuiters zijn schoonvader Gijsbertus 'Bart' Spijkers 16 keer op bezoek zou zijn geweest bij Kuiters, van 2005 tot september 2009?
Stoop: Ja. toen ik hem nog niet kon?
AG De Jong: Nee. Nee. Maar u weet dus dat hij bevriend is met hem was... is uw schoonvader ook bevriend is met Charles Zwolsman, naar u weet?
Stoop: Ik eh...
AG De Jong: Of bevriend geweest, moet ik zeggen
Voorzitter: Dat is toch wel semantiek hoor. U zegt nu het woord bevriend, daar zit toch wel emotie in.
AG De Jong: Of eh... is het een contact geweest?
Stoop: Ik zou het niet weten, mevrouw.
AG De Jong: Dat weet u niet... nee. Heeft u gesproken over getuigenverhoren? Want mijn collega heeft u net gevraagd of u de internetpagina's volgt?
Stoop: En het antwoord was: ja.
AG De Jong: Ja. En hij heeft u ook gevraagd of u namen tegen bent gekomen die u kent, van getuigen die hier in het Passage-proces zijn geweest?
Stoop: Ja?
AG De Jong: Heeft u gelezen dat Danny Kuiters als getuige is gehoord?.
Stoop: Ja, nou u het zegt ja.
AG De Jong: Dat heeft u wel gelezen?
Stoop: Dat denk ik haast wel.
AG De Jong: En welke internetpagina's volgt u eigenlijk? U zegt ik volg op internet de sites.
Stoop: Ja, de... eh... crimesites wel. Ook waar u nu op doelt denk, daar volg ik dat op. Maar ook op NOS en NU.nl.
AG De Jong: En heeft u ook gelezen wat Danny Kuiters verklaard heeft op de zitting van het Hof?
Stoop: Weet ik niet... het is in ieder geval niet zo dat het me bij staat.
AG De Jong: Dat hij iets heeft verklaard over Fred Ros, heeft u dat gelezen?
Stoop: Tja, ik denk het...  dat weet ik niet...
Voorzitter: Ik begrijp het zo, corrigeert u mij als ik het verkeerd zeg: Kan best zijn dat ik dat gelezen heb, maar ik heb er geen herinneringen aan wat ik dan gelezen zou moeten hebben.
Stoop: Ja.
Voorzitter: Is dat wat u bedoelt?
Stoop: Ja, dat is precies wat ik bedoel.
AG De Jong: En heeft u gelezen dat Dick Vrij als getuige is geweest in het Passage-proces?
Stoop: Staat me niks van bij... nee.
AG De Jong: Heeft u met uw schoonvader... u zegt: 'ik heb overlegd met mijn schoonvader', 'ik heb gesproken met mijn schoonvader'... ehm, heeft u ook overlegd, gesproken over die getuigenverhoren van Danny Kuiters en Dick Vrij in het Passage-proces?
Stoop: Nou... nee, dat geloof ik niet... nee.
AG De Jong: Want u zegt eerder, als wij vragen hoe zijn dingen ter sprake gekomen: 'ik volg de media, als er dingen in staan dan ga ik dat bespreken'. Is dat misschien ook zo gebeurd? Weet u of dat ook is gebeurd n.a.v die getuigenverhoren?
Stoop: Maar volgens mij zeg ik net: ik geloof het niet.
AG De Jong: Nou, u zegt: 'Ik denk dat ik het wel gelezen heb' en....
Stoop: Ja maar u zegt... u vraagt daarna of ik daarover heb gesproken met mijn schoonvader en volgens mij antwoordde ik daarop: 'Ik geloof het niet'. En volgens mij stelt u nou dezelfde vraag.
AG De Jong: Ik...
Voorzitter: Even, even... 'ik geloof het niet', wat betekent dat?
Stoop: Dat het me niet bijstaat.
Voorzitter: Dat u het niet zeker weet?
Stoop: Ja.
Voorzitter: Bedoelt u dat?
Stoop: Ja, ik heb er geen herinnering bij.
Voorzitter: 'Ik heb er geen herinnering aan'?
Stoop: Ja:
Voorzitter: Helemaal niks?
Stoop: Nee, dat heb ik echt niet eh...

Volgens Stoop heeft hij het er wel even met zijn schoonvader over gehad of zijn keuze om naar het kantoor van Mr. Meijering te gaan, omdat hij daar vaker over las op de sites dat een aantal getuigen zich bij hem meldden, de goede zou zijn. Stoop: 'Dat vond hij geen slecht idee in ieder geval'. Zijn Schoonvader volgt het Passage-proces ook wel via de sites. Zodoende komen Stoop en zijn schoonvader er wel eens over te spreken. Gedeelde interesse, zeg maar. Maar Stoop blijft erbij dat hij zelfstandig de keuze maakte om naar Meijering te gaan. Hij weet zeker dat dat zo is. Hij had gelezen dat anderen zich ook gemeld hadden om te getuigen, maar hij wist niet zo 1,2,3 te zeggen wie. Alleen 'die van Vlinderscrime' kon hij zich herinneren, maar wat deze persoon (Martin Kok) had verklaard, durfde Stoop zo niet te zeggen.

AG De Jong: Volgt u dat Vlinderscrime?
Stoop: Minder eigenlijk... minder.
AG De Jong: En volgt u Misdaadjournalist?
Stoop: Ja.
Voorzitter: Nou, laten we dan maar het hele rijtje afgaan. En Bondtehond, volgt u Bondtehond?
Stoop: Inderdaad.
Voorzitter: Dat is een naam die ook wel eens valt in deze zaak.
Stoop: Ja eh, vanaf Misdaadjournalist, dat je doorlinkt volgens mij.
Voorzitter: Ok.  (hierna begon de lunchpauze)

Wat het OM min of meer suggereerde met de laatste vragen, was dat Stoop zich zou hebben kunnen laten sturen door zijn schoonvader, een vermeende vriend van Danny Kuiters en Dick Vrij. Echter de soms wat schuchter overkomende Stoop hield bij hoog en laag vol dat hier absoluut geen sprake van was. Het was zijn eigen keuze, aldus Stoop. Hij was zich wel bewust van het feit, zo dacht hij althans zelf, dat de politie en OM niet zo blij zouden zijn met hetgeen hij zou gaan verklaren in de aanloop naar zijn getuigenis.

AG Mr. Frits Posthumus merkte hierover een keer op: 'Waarom zou dat zo zijn? Misschien is deze informatie juist wel erg welkom bij de politie, die op zoek is naar de waarheid?'...

Over deze laatste opmerking zijn de meningen nogal verdeeld, als ik zo links en rechts om me heen hoor wat insiders en ook andere betrokkenen of gewoon toeschouwers hier voor mening over hebben. Intussen is er toch al een hele reeks getuigen voorbij gekomen die telkens min of mer hetzelfde verklaren over de kroongetuige: 'Fred Ros heeft mij verteld dat hij degene was die op de rode motor zat tijdens de liquidatie van Cor van Hout'. Een niet nader te noemen persoon merkte maandag nog op: In iedere andere strafzaak zouden zoveel getuigen tegen één persoon zeker tot een veroordeling hebben geleid. Hoe zich dit in de Passage-zaak ontwikkeld is vooralsnog onzeker. Zo blijft de spanning er in elk geval wel in...

***

Het volgende getuigenverhoor is van Greg Remmers, de vader van de tot levenslang veroordeelde (vermeende) hitman Jesse Remmers. Hij verschijnt op dinsdag 6 oktober om 9:30 voor het Hof in het JCS te Schiphol.

Bondtehond