Documenten

UITSPRAAK PASSAGE-PROCES:
____________________________________
Samenvatting Arresten Passageproces

29-06-2017

Bondtehond bij het Liquidatieproces
©


Arresten - Uitspraak Passage(PDF)


<<<<<0>>>>>

____________________________________
Nieuwe planning zittingen Passageproces

25-03-2016
Bondtehond bij het Liquidatieproces©

Nieuwe planning Passageproces april-juli 2016

____________________________________

Nieuwe planning zittingen Passageproces
22-12-2016
Bondtehond bij het Liquidatieproces©

Nieuwe planning Passage jan - apr 2016


____________________________________
Nieuwe planning van zaken in Passage-proces
6-10-2015

Bondtehond bij het Liquidatieproces©


____________________________________
Het Hof gaat 68 getuigen horen in Hoger beroep

13-12-2013
Bondtehond bij het Liquidatieproces
©


68 getuigen in Hoger beroep


____________________________________
UITSPRAAK 29-1-2013 PASSAGE

VONNIS LJN: BY9841 : Dino Soerel

VONNIS LJN: BZ0392 : Jesse Remmers

____________________________________
Slotconclusie Openbaar Ministerie Passage
16-10-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Slotconclusie: 'De Sluitklapper'

____________________________________
Repliek: Betrouwbaarheid La Serpe
09-10-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Inleiding repliek OM

____________________________________
Nieuwe informatie in Passageproces
24-09-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Nieuwe informatie Passage


____________________________________
Plaats Delict Houtman

17-07-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Plattegrondjes PD-Houtman


____________________________________
Opzet Pleidooi Mr. Sander Janssen
06-07-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Opzet pleidooi


____________________________________
Opzet Pleidooi Mr. Nico Meijering
22-06-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Opzet pleidooi

____________________________________
Mr. Stijn Franken - De bewijsvraag t.a.v
Pinny Song

09-06-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


De bewijsvraag


____________________________________
Mededeling OM - Vrijlating La Serpe
07-06-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Mededeling OM

____________________________________
De pleidooien 4 juni: Mrs Kuijpers en Nillesen
04-06-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces
© 

Gebruikte ATF's

Mobieltjes museum


____________________________________
De strafeisen van het Openbaar Ministerie
25-05-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Slotbetoog en Eisen

____________________________________
Processen-verbaal Openbaar Ministerie/TGB

10-04-2012
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Proces-verbaal Mr. Sander de Haas

Proces-verbaal Mrs. Maan, Verwiel en De Haas


____________________________________
Beslissing Rechtbank voortgang liquidatieproces
12-12-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Verdere beoordeling van onderzoekswensen


____________________________________
Mr. Nico Meijering - pleitnota onderzoekswensen
19-9-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces
©

Deel pleitnota (a)


Deel pleitnota (b)


Deel pleitnota (c)


____________________________________
Tussenbeslissing zaak Soerel
27-06-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Tussenbeslissing rechtbank Passage

____________________________________
Tussenbeslissing Bethlehem en Kaale
27-06-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Tussenbeslissing rechtbank Passage


____________________________________
Pleitnota Openbaar Ministerie - zaak Soerel
16-06-2011

Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Reactie OM verzoeken Soerel


____________________________________
Mrs Meijering + Van Kleef - zaak Soerel 
11-06-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Deel pleitnota zaak Soerel

____________________________________

Pleitnota Mrs. Franken en Zuur - Pinny Song
7-06-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Deel pleitnota zaak Pinny Song


____________________________________
Tussenbeslissing in 'Passage'
18-04-2011

Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Tussenbeslissing

____________________________________
Pleitnota Mrs. Meijering + Van Kleef
5-04-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Deel pleitnota Kolbakdossier

Deel Pleitnota Zaak Bethlehem

Deel pleitnota Horen Getuigen


____________________________________
Pleitnota Openbaar Ministerie
29-03-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©


Pleitnota : 'Getuigen'  
  (gedeelte)

____________________________________
Pleitnota Mrs. Meijering, Ficq en Van Kleef
10-03-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Pleitnota 'naamsmisbruik Holleeder'


____________________________________
Verklaring La Serpe Liquidatie Kees Houtman
18-02-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Verklaring La Serpe


____________________________________
Pleitnota Mr. Nico Meijering
24-01-2011
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Gedeeltes uit pleitnota:

'Ingrediënten' uit verklaringen La Serpe.

Toevalligheden in de verklaringen van La Serpe.

Wisselingen en tegenstrijdigheden in verklaringen
La Serpe.


Suggesties Mr. Meijering tot onderzoek dossier
Bethlehem.


____________________________________
Pleitnota Mr. Bénédicte Ficq (gedeeltelijk)
17-01-2011

Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Pleitnota:
Kenmerken psychopaat + intimi La Serpe

____________________________________
Pleitnota redelijke termijn Mr. Sander Janssen
21-10-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Pleitnota staat: HIER

____________________________________
Brief Mr. Nico Meijering aan Mr. Bénédicte Ficq
19-10-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

De Brief staat: HIER

____________________________________
Pleitnota Mr. Jan Hein Kuijpers
18-10-2010

Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Pleitnota staat: HIER

____________________________________
Preliminair verzoeken Mrs. Bénédicte Ficq en
Leon van Kleef

+ Pleitnota 5-10-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Verzoek I: HIER

Verzoek II: HIER

Pleitnota staat: HIER

___________________________________

Pleitnota 'Wrakingsverzoek drugsbaron
Greg Remmersin Hof Prinsengracht te
Amsterdam'

03-09-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Wrakingsverzoek - Mr. Sjoerd van Berge
Henegouwen


Pleitnota staat
HIER

Gedeelte van EAB (Europees Arrestatie Bevel)
Greg Remmers staat
HIER

____________________________________
Verklaring Peter La Serpe 26-8-2010 De Bunker
26-8-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Verklaring Kroongetuige Peter La Serpe
staat
HIER

____________________________________
Documenten 'Greg Remmers doet boekje open
in Panorama' II

25-08-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Bijlagen: * PDF1 - PDF2 - PDF3

____________________________________
Reactie Peter La Serpe op F-getuigen
23-08-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Verklaring van Peter La Serpe staat HIER

____________________________________
Wrakingsverzoek Mr. J.H. Kuijpers + Mr.
M.A.W. Nillesen

19-08-2010
Bondtehond bij het Liquidatieproces ©

Pleitnota staat HIER