dinsdag 15 november 2016

'Ik vind dit ongelofelijk, is dit waarheidsvinding?'

Dinsdag werden de requisitoiren in de zaken Agenda (liquidatie Kees Houtman) en Perugia (liquidatie Thomas van der Bijl) voorgedragen. Twee journalisten waren maar aanwezig: Sakia Belleman en ikzelf. Het OM stuurt de requisitoiren ook op aan journalisten. Echter op zitting bleek ook een en ander. Onder meer dat Peter R. de Vries op z'n zachtst gezegd 'not amused' is over het feit dat het OM hem verwijt meinedig te hebben verklaard. Weliswaar niet direct gebruik makende van het woord meineed, maar Peter R. de Vries heeft als reactie op het requisitoir een niet mis te verstane e-mail gestuurd aan OM. En gelijk ook maar een kopie daarvan aan de verdediging. Mr. Nico Meijering verzocht naar aanleiding van deze e-mail Peter R. de Vries dan ook meteen op te roepen als getuige, echter het Hof wees dat verzoek af.


Het OM ging er als het ware voor liggen want men blijft erbij dan wel kennis genomen te hebben van het standpunt van De Vries, maar te blijven bij het ingenomen standpunt in het requisitoir. Uiteindelijk besloot het Hof het verzoek af te wijzen omdat: 'wat verschillende getuigen verklaren niet dragend is'.

Het is ook mogelijk dat het Hof wellicht reeds voldoende heeft aan de uitleg van Peter R. de Vries, liep ik te prakkiseren. Die laat geen spaan heel laat van hetgeen AG Cynthia de Jong in het requisitoir beweert op dit punt. Ongetwijfeld horen we daar nog wel wat over. Ik kan me niet voorstellen dat Peter R. de Vries er geen woord meer aan vuil maakt. Zijn integriteit wordt min of meer toch te grabbel gegooid, terwijl hij aan officier van justitie Mr. Betty Wind toch uitvoerig heeft zitten verklaren. Die verklaring heb ik al een poosje in mijn bezit omdat ik er kortgeleden nl. wat vraagjes over wilde stellen aan De Vries en heeft me daarop zijn verklaring toegezonden. Daar blijkt toch zonneklaar uit dat Holleeder niet aanwezig was in Naarden-Vesting tijdens de afspraak die hij had met Jessy Remmers en Peter la Serpe. Sterker nog, ze hebben helemaal niet bij Het Arsenaal gezeten, maar zijn vrijwel meteen lopend vertrokken naar een andere horecagelegenheid in de buurt. Dat wilde La Serpe graag omdat hij het (onterechte) vermoeden had dat er mogelijk reeds verborgen camera's zouden zijn geïnstalleerd in Het Arsenaal. Uit eerdere correspondentie met De Vries bleek dat het gezelschap naar Brasserie Chefs in Naarden is gelopen om daar hun conversatie voort te zetten.

Maar goed, om nu even bij de kern te blijven: Het OM heeft volgens Mr. Meijering in de Hoger beroep-vijvers lopen vissen in tapgesprekken en daarin wordt gesproken over bij 'Ome Jan' afspreken.
Om annemelijk te maken dat Holleeder wel degelijk bij de bespreking met La Serpe was in het Arsenaal schrijft AG De Jong in haar requisitoir:

'Wij merken op dat het Arsenaal van Jan des Bouvries is, daarin is zijn woonwinkel. In datzelfde pand is later ook het restaurant van Fagel gevestigd, waar de ontmoeting is geweest. De verwijzing 'Ome Jan' slaat gezien de datum die wordt genoemd, op het Arsenaal'.

En in de volgende alinea's stelt ze dat uit tapgesprekken regelmatig is gebleken dat Peter R. de Vies met Holleeder bij 'Ome Jan' afsprak. Vervolgens komt ze dan tot de conclusie:

'Holleeder heeft, gehoord als getuige in Passage, verklaard dat hij in 2004 voor het laatst in het Arsenaal is geweest. Hij kwam alleen met vrouwen bij het Arsenaal, dat weet hij absoluut zeker. Hij weet ook zeker dat hij nooit met De Vries in een café heeft gezeten, dus ook niet in Naarden-Vesting. Holleeder heeft op dit punt niet naar waarheid verklaard. Uit de gesprekken met De Vries die in hoger beroep zijn gevoegd blijkt dat hij in 2004 regelmatig afspraak bij het Arsenaal. Wij merken op dat De Vries in zijn verhoren bij de politie, bij de RC en als getuige op de zitting in Passage, waar het ging over zijn contacten met Holleeder, waar en of hij Holleeder ontmoette, en met welke frequentie, duidelijk niet het achterste van zijn tong heeft laten zien'.

Er BLIJKT dus op basis van die afgeluisterde gesprekken, zo stelt De Jong, dat Holleeder regelmatig afsprak bij het Arsenaal.

En op pagina 97:
'Maar dat is niet waar: uit de overlegde tapgesprekken is gebleken dat Holleeder en De Vries wél contact hebben gehad over een ontmoeting in het Arsenaal op 8 november 2004'.

En ook:
'Ze hebben afgesproken elkaar te ontmoeten op 8 november 2004 om kwart voor twee, twee uur in het Arsenaal'.

En op pagina 98:
'De Vries zegt de afspraak die hij met Holleeder had gemaakt voor die zelfde dag, niet af. Die afspraak is gewoon blijven staan. De Vries wist dus dat hij Holleeder die dag in het Arsenaal zou ontmoeten, dat had hij nota bene zelf met hem afgesproken'.

De Vries schrijft:
'Er is op grond van dit voorgaande maar één conclusie mogelijk: Peter R. de Vries is onbetrouwbaar, heeft onwaarheid gesproken en in feite dus meineed gepleegd.

Ik maak aan het bovenstaande nogal wat woorden vuil, omdat u op basis van een simpele aanname ('Ome Jan' = Arsenaal: dus De Vries liegt) een enorme uitglijer heeft gemaakt. Uw aanname is speurwerk-van-de-koude-grond. De wijze waarop u een en ander aan elkaar knoopt heeft mij geschokt en doet mij eerlijk gezegd twijfelen aan uw intenties. Het punt is namelijk dit: Met 'Ome Jan' wordt helemaal niet 'Het Arsenaal' bedoeld. Waarom heeft u mij niet gewoon even gebeld en gevraagd: 'Je hebt het over 'Ome Jan', wat bedoel je daar eigenlijk mee? Als u dat had gedaan, had ik geantwoord: 'Ome Jan' is het motel JANTabak op de grens van Bussum en Naarden. Een heel andere lokatie dan 'Het Arsenaal'!'

Vervolgens legt De Vries uit aan AG's mrs. De Jong en Posthumus dat Jan Tabak een vaste journalistieke 'hang-out' van hem geweest, waar hij talloze malen heeft afgesproken met Cor van Hout, Willem Holleeder en anderen. Niet in Het Arsenaal. Er is daar geen misverstand over mogelijk wat De Vries betreft: 'U had dit zo kunnen checken: het personeel in Jan Tabak wist heel goed dat ik daar altijd afsprak en zij kenden ook Willem Holleeder.'

Hij sluit zijn e-mail af met:
'Kortom: u heeft mijn integriteit lichtvaardig in twijfel getrokken op grond van een onjuiste veronderstelling. Elke afspraak waarbij sprake was van 'Ome Jan' heeft plaatsgevonden bij Jan Tabak en nergens anders! U refereert in uw requisitoir graag aan wat obers hebben verteld. Welnu, ik daag u uit mijn verhaal over Jan Tabak te checken bij het personeel aldaar. Dan zult u zien dat ik gelijk heb en dat uw conclusies op dit punt derhalve op drijfzand berusten.

Het lijkt mij dat alle betrokkenen er recht op hebben dat dit gecorrigeerd wordt. Ik vrees echter dat u niet verder zal gaan dan een halfslachtige mededeling dat 'volgens Peter R. de Vries' met 'Ome Jan' niet Het Arsenaal wordt bedoeld, maar een andere horeca-gelegenheid: waarvan akte. Don't mix me up with facts… I already made up my mind…

Als u de indruk heeft dat ik gepikeerd bent over deze gang van zaken, dan heeft u dat goed gezien. Ik vind dit ongelofelijk. Is dit waarheidsvinding???
'

Bron: E-mail Peter R. de Vries

Ja, wat moet je hier verder nog aan toevoegen? Het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, vermoed ik. Laten we maar snel wat Tweetjes gaan lezen. We moeten niet vergeten dat vandaag de belangrijke requisitoiren van zowel deeldossier Agenda als Perugia zijn voorgedragen door het OM. En nog een stuk over de bedreigde getuigen en tot slot de poging op Atilla Önder.

Bondtehond


Geen opmerkingen :

Een reactie posten