Bondtehond bij het liquidatieproces: Lauwaars: 'Hier volgt de tussenbeslissing inzake Dino Soerel' Google+
Bondtehond bij het Liquidatieproces

dinsdag 19 april 2011

Lauwaars: 'Hier volgt de tussenbeslissing inzake Dino Soerel'

Na een week beraad heeft de rechtbank van het liquidatieproces Passage maandag uitspraak gedaan in een tussenbeslissing met betrekking tot de onderzoekswensen die de verdediging van Dino Soerel op eerdere zittingen te kennen had gegeven aan de rechtbank. Er is tijdens die zittingen stevig over gediscussiëerd tussen het OM en de advocaten van Soerel. Tijdens de zitting van vorige week had de rechtbank reeds een aantal getuigen bekend gemaakt. Voor de volledigheid heeft de rechtbank alle verzoeken, incluis de te horen getuigen, op een rijtje gezet. Verder meldde rechter Mr. Tarlavski dat de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel volgens een nieuwe planning zal aanvangen op 27 juni.

                    mr. Tarlavski - mr. Lauwaars - Dino Soerel - mr. Van Dale


Rechtbankvoorzitter Lauwaars las de tussenbeslissing voor.

Lauwaars: Verzoeken Soerel - Standpunt verdediging.
De verdediging van Soerel heeft aan de rechtbank verzocht, toevoeging van het volledige Kolbakdossier en van een aantal andere stukken aan het Passagedossier te gelasten. Voorts heeft de verdediging verzocht een aantal getuigen te doen horen.

De verdediging stelt dat het kennelijk de bedoeling van het openbaar ministerie is, via Holleeder een brug te slaan tussen Soerel en de geweldadige dood van Houtman en Van der Bijl en de verweten criminele organisatie. Voorts memoreert de verdediging dat de in het dossier genoemde motieven voor de aan Soerel verweten liquidaties op Houtman en Van der Bijl in de sfeer van o.a. afpersingen door Willem Holleeder liggen. Nu Endstra spreekt over een relatie tussen Soerel en Holleeder en over een organisatie rondom Holleeder die zich bezig houdt met afpersingen, wil de verdediging door toevoeging van het volledige Kolbakdossier in algemene zin het waarheidsgehalte van de negatieve uitlatingen van Endstra over Soerel aan de kaak stellen. Daarnaast wil de verdediging nagaan in hoeverre in het Kolbak-onderzoek is gebleken van een relatie tussen Soerel en de onderzochte afpersingen, en om welke redenen c.q. op basis van welke informatiebronnen Endstra zich over Soerel heeft uitgelaten op de wijze zoals hij heeft gedaan.

Lees verder bij: 'Standpunt openbaar ministerie'

's Morgens konden zowel de verdediging als het openbaar minsterie vragen stellen aan kroongetuige Peter La Serpe. Vanavond (uiterlijk morgen) volgt onder meer een verslag van die ondervraging op deze site.

Bondtehond

Geen opmerkingen :

Een reactie posten

Aangepast zoeken