Bondtehond bij het liquidatieproces: Greg Remmers: 'Wat begint met een leugen, eindigt met een leugen' Google+
Bondtehond bij het Liquidatieproces

woensdag 8 september 2010

Greg Remmers: 'Wat begint met een leugen, eindigt met een leugen'

In de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam vond Dinsdag 7 September de zitting plaats in de overleveringskamer waarbij vijf verdachten, vermeend drugsbaron Greg Remmers (62), Richard K.(47), Suzette De R.(50), Pasquale P.(45) en Jerry G.(57) terecht stonden inzake een uitleveringsverzoek van de Italiaanse autoriteiten. Italië verdenkt deze vijf personen van internationale drugshandel, althans een poging een cokelijn op te zetten met als oogmerk het importeren en op de markt brengen van grote hoeveelheden cocaïne die vanuit Venezuela via Afrika op de Europese markt zouden worden gebracht. Er is overigens nooit 1 gram cocaïne verplaatst of aangetroffen. Het zou puur gaan om voorbereidingshandelingen. De verdenkingen omtrent de 700 Kg uit 'Operazione Tamanaco' heeft men echter in een eerder stadium reeds laten vallen.


Niet vreemd, als men bedenkt dat Greg Remmers in de periode in 2005, waarin voorbesprekingen zouden hebben plaatsgevonden in Hotel Tamanaco te Caracas - Venezuela tussen drugsbaronnen, nog gedetineerd zat voor een andere zaak, de zaak 'Speed'. De detentie van Remmers duurde namelijk van April 1999 tot Juni 2006. Opvallend is dat Italianen volgens de advocaten 2 EAB's (Europees Aanhoudingsbevel) hebben gestuurd, waarin verschillende omschrijvingen staan van de vermeende strafbare feiten. Daar is nu onduidelijkheid over. Op een EAB staat nu dat Greg Remmers over een eigen vliegtuig zou beschikken waarmee een partij van 500 Kg gesmokkeld zou worden volgens Italiaanse justitie. Het vliegtuig zou bestuurd worden door Richard K. Deze K. ontkende dat met klem, net zoals Greg Remmers zelf, die zegt Richard K. niet eens te kennen.

Dit geldt ook voor verdachte Suzette de R. Ook zij zou een totaal onbekende zijn van Remmers. De R. verdenkt men van een logistieke rol, met als dekmantel een liefdadigheidsinstelling die gesubsidieerde voedselpakketten voor 3e wereldlanden zou verzorgen. Deze zouden dienen als dekladingen. Ook Suzette de R. onkent met klem, en wees deze net als haar familieleden op de tribune smalend lachend van de hand. Greg Remmers wordt door Italië gezien als financier en contactpersoon tussen de leverancier, de in Venezuela woonachtige Italiaan Victor Belgiovane (70) en de in Italië woonachtige contactpersoon Anthony Rea (59).

(helaas was ik tijdens het pleiten niet aanwezig wegens een afspraak maar was wel weer aanwezig toen de verdachten een laatste woord konden richten tot de rechtbank)

De verdenkingen vloeien voort uit een onderzoek waarbij de naam van Greg Remmers gevallen is tijdens een telefoongesprek in Italië, echter de Italiaanse justitie heeft geen enkel bewijs meegestuurd met het EAB. 'Dat is dat voor een EAB ook niet nodig. We worden geacht vertrouwen te hebben wat het overleveringbevel oplevert', aldus de officier van justitie. De schuldvraag zou in Italië pas aan de orde komen.

De advocaten zijn het daar niet mee eens en willen op z'n minst bewijzen zien en vragen inzage in de tapgesprekken. Ze willen deze kunnen toetsen, maar volgens het OM is de vraag of Italië rechtmatig handeld niet terzake omdat er in Nederland geen opsporingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit wordt sterk betwijfelt aangezien er een foto in het onderzoek is opgedoken van Greg Remmers en Jerry G. bij Hotel Mercure bij Sloten in Amsterdam waarop beiden staan.

Italië heeft zich in het verleden vaker schuldig gemaakt aan schendingen van het EVRM, vandaar dat de verdediging totaal geen vertrouwen heeft in de Italiaanse afwikkeling van de mogelijke overleveringen. Wat staat de verdachten daar te wachten? Worden zij in een maffia-gevangenisregime geplaatst, gezien de vermeende banden met maffia-organisaties en andere arrestanten, eerder omschreven als Camorra- en N'drangheta-leden? Zal Italië het WOTS-verdrag respecteren? Veel vragen dus waarop de verdediging antwoord wil en nog meer gronden waarop zij vinden dat het OM afwijzend zou moeten beslissen op dit overleveringsverzoek van Italië.

Het felste laatste woord kwam van Dhr. Richard K., de vermeende piloot. Hij was zeer geïrriteerd en liet telkens zijn ongenoegen blijken. Hij overhandigde de rechtbank allerlei uitgeprintte printscreens van nieuwsartikelen afkomstig van internet.
Richard K. : Ik word in Italië afgeschilderd als een of andere Al Capone. Ik vind dat niet niet normaal. Ik sta met stip genoteerd, het meest erge wat u maar kunt verzinnen.

Greg Remmers had ook een laatste woord tot de rechtbank. In een epistel van een paar kantjes liet de getergde vader van een groot aantal kinderen, waaronder een 2,5 jaar jong zoontje van zijn huidige Colombiaanse vrouw die hij graag wil zien opgroeien, weten dat dit overleveringsverzoek zwaar onterecht is. Toewijzing zou kunnen betekenen dat hij 3 a 4 jaar, als het niet meer is, in voorarrest zou kunnen komen te zitten, nog voor de rechtszaak zou gaan spelen en dat zou op zijn leeftijd wel eens neer kunnen komen op z'n doodsvonnis.

Greg Remmers: Edelachtbaar college, mevrouw de officier van justitie, mij wordt gevraagd om mijn onschuld aan te tonen, als dat al mogelijk is, als ik papieren kan laten zien waaruit blijkt dat ik van december 2004 tm december 2008 nooit betrokken geweest kan zijn. Toch kan ik voor een deel mijn onschuld wel bewijzen. Ik wil eerst dit even zeggen: 'Wat begint met een leugen, eindigt met een leugen'. Ik vind dat ik onterecht en op valse berichtgeving vanuit Italië, zonder dit eerst te checken, ben aangehouden. Op 22 juni, dinsdag om 04:00 's morgens zei een van de leden van de Nationale recherche me dat er een EAB liep tegen me. Ik wist niet wat dat betekende. Men vertelde me dat het een Europees aanhoudingsbevel was vanuit Italië. Op dat moment toen ik dit hoorde was ik totaal overdonderd, aangeslagen en verbaasd tegelijk. Ik zeg, Italië, voor wat dan? Later op de dag verscheen de Telegraaf met een groot artikel met mijn foto, ik zal u deze zo dadelijk laten zien. Een foto uit Nederland, van een ID-kaart, dus niet eens een foto van mij uit Italië.

Dat vind ik nog steeds vreemd. Ik zou in Hotel Tamanaco in Caracas in Venezuela samen met drugsbaronnen in Augustus 2005 plannen hebben gesmeedt om 700 kg cocaïne te smokkelen samen met leden van de maffia, zo zei mevrouw de officier van justie mevr Tonnenburg, waarop ik zei, mevrouw de officier dat is niet mogelijk. Ik kan nooit in Caracas Venezuela geweest zijn, ik zat toen vast. In de periode April 1999 tm juni 2006. Dat was voor de zaak 'Speed'. Zo heette dit onderzoek. Ik heb niets met harddrugs, dat is niet mijn ding, maar vanaf die tijd wordt mij door justitie altijd harddrugs verweten. Mevrouw de officier was een tikkeltje verbaasd toen mevrouw de officier hoorde dat ik in die tijd vastzat, maar liet mij niet gaan. Er zouden nog wat stukken binnenkomen. Toch word ik direct al neergezet als de grote drugsbaron cq maffialid in de Telegraaf, op internet, etc etc. Altijd met toestemming van het Openbaar Ministerie. Hoe denkt u dan dat men mij in Italië zal behandelen? Zo word ik neergezet, ook in Italië en ook in de pers. Nogmaals, hoe denkt u dat men mij daar zal behandelen?


Op donderdag 1 Juli diende het schorsingsverzoek voor de raadkamer. Officier van justitie was mevrouw Ang. Ze had wat nieuwe stukken binnen-gekregen. Mijn advocaat meneer Mr. Meijering en ik konden lezen dat mevrouw de Officier mevr. Ang zei dat ik niet meer werd beschuldigd van die 700 kg in Italië. Het klopte dat ik in die tijd vastzat, in 2005, en dus niet gelogen had. Met andere woorden dat ik onmogelijk daar aanwezig in Caravas in Hotel Tamanaco in Venezuela had kunnen zijn, dus daar niets mee te maken kon hebben en had. Ik heb niets met harddrugs. Maar sta wel met foto en al als enige in de krant. De Telegraaf wijst met een grote beschuldigende vinger naar mij toe. Ik word als enige genoemd. Dat is me nogal wat. Het is één grote leugen en er volgden er nog meer. Ik snap niet waarom ik daarin altijd alleen sta. Er wordt altijd met een grote vinger naar mij toe gewezen als zijnde de grote drugsbaron. Italië had en heeft nu weer iets anders voor mij bedacht. Ik word nu beschuldigt dat ik Greg Remmers, jaah, een eigen vliegtuig zou hebben, en dat ik zelf de eerste financiëring zou doen. Ja, van partijen van minstens 500 kg per keer. Maar toen dat ook niet doorging werden er transporten gedaan met de boot naar Antwerpen.


Ik weet niet hoe men hier bij komt en loopt te raaskallen en al deze onzin om mij zomaar aan te wijzen en ook hiervan te beschuldigen, met name uit Italië. De officier van justitie heeft het over veel geld verdienen. Ik weet amper hoe ik elke maand moet rondkomen en ook om mijn gezin te kunnen onderhouden. Het zijn allemaal leugens. Overlevering naar Italië, waar ik zomaar drie a vier jaar of langer in voorarrest kan zitten en ook geen contact kan hebben met mijn vrouw, gezin en familie in deze tijd mag hebben. Met mijn leeftijd komt dat vrijwel zeker neer op een doodsvonnis, terwijl ik hier niets mee te maken heb. Nu kan er wel gezegd worden dat ik dit allemaal in Italië maar moet uitzoeken en vertellen, maar gelet op de verdenking dat ik bij de maffia zou horen, wordt daar niemand uit de voorlopige hechtenis gezet, ook al is er geen enkel bewijs voor dit alles. Ik vind dat er wel erg makkelijk wordt omgesprongen met Nederlanders. In die zin, dat ik gehoord heb hoe makkelijk je naar een land, Italië dus, gestuurd kan worden, waar je dus zomaar kunt zitten in de meest sobere en gevaarlijke omstandigheden. Italië is vele malen op de vingers getikt door de Europese Unie en ook door Strassburg wegens het niet nakomen van afspraken en voorwaarden. Dat zou toch beter geregeld moeten worden. Niets komen ze na in Italië. Ze zeggen ja, maar ze doen nee. Voorwaarden worden openlijk in de prullebak gegooit. Men heeft daar in Italië echt maling aan. Er zitten heel wat haken en ogen aan de uitlevering aan Italië.


Zonder dat er één bewijsmiddel hoeft te komen van Italïe. De officieren van justitie durven al te zeggen dat de Italianen de waarheid spreken, zonder dit allemaal te checken. Vooroordeel: Vanaf het begin is men al begonnen met leugens: Italië 700 Kg, vliegtuig 500 Kg cocaïne, een boot in Antwerpen, dan tot 2 keer aan toe aangehouden, dan een foto van mij bij Hotel Mercure, ja niet in Italië, maar hier in Nederland gemaakt. Klopt dit allemaal wel? Het is toch ongehoord vreemd. Zou de rest dan wel kloppen? Dat gelooft u dan toch zelf ook niet meer? Kijkt u eens hoe Italië te werk gaat met Nederland. Italië gaat er toch vanuit, ach Nederland gelooft ons toch wel. Het is daarom dat ik aan u vraag, laat Italië eerst bewijsmiddelen naar Nederland sturen, bijvoorbeeld tapgesprekken. Nee, niet een die men aan elkaar heeft geplakt. dat heb ik ook al meegemaakt in een andere zaak. Ik zou een gesprek hebben gehad, ja over bijvoorbeeld dat vliegtuig en over die 500 Kg cocaïne die ik zelf zou financiëren en die Dhr Kramer zou besturen en dit volgens de Italianen. Ik ken Dhr. Kramer niet.

Op zichzelf is dit toch al een raar verhaal? Het boot-verhaal, naar Antwerpen. Ik kan u nu al zeggen, deze bestaan niet, die gesprekken. Zo'n belangrijke zaak. Dit mag ik u toch wel vragen? Dit moet gecheckt worden. De Nederlandse overheid, justitie en rechters mogen dit, nee moeten dit nu toch ook zien? De waarheid moet uitkomen. Mijn advocaat Dhr Mr. Hermens en ik willen het horen. We weten dat dit nooit kan hebben en heeft plaatsgevonden. Het is wel Italië waar wij het over hebben. Het zijn leugens en nog meer leugens van Italië, al vanaf het begin. Wij zijn wel Nederlandse onderdanen en wonen hier in Nederland. Voor zover ik het nu begrijp is mijn naam genoemd in een gesprek vanuit Italië, waar ik zelf niet bij ben geweest. Één telefoongesprek en ik word daar voor aangehouden. Weet u hoe veel mijn naam genoemd wordt in telefoongesprekken? Op straat, in tijdschriften, in kranten, in huizen van bewaring, voor wat dan ook wat ik niet weet. Ja zelfs in Italië. Ik ben 62 jaar en 5 maanden oud. De laatste jaren word ik zomaar uit het niets beschuldigd van zaken waar ik niets mee te maken heb en niets vanaf weet. Ook nu weer in deze zaak weet ik niets van dit af, Dat zal wel blijken.


(Rechter vraagt: Is dat nu de laatste pagina? Greg Remmers lichtelijk geirriteerd, maar beleefd: Mevrouw de voorzitter, na 3 maanden zitten, mag ik toch wel 5 minuten tijd hebben? De rechter knikt. Greg Remmers: Dank u wel)

Ik heb een lieve vrouw en een goede moeder voor onze zoon Jason. Ze is als een moeder voor mijn andere kinderen. Deze anderen zijn al groot. Behalve Jason van 2,5 jaar oud. Jason heeft mij al moeten missen, een keer 16 maanden, voor de Brazilië-zaak. Deze zaak is geschorst op 19 december. Ook deze zaak zit vol met leugens. Er zijn zelfs spullen neergelegd in mijn huis door de nationale recherche. Valsheid, fraude, ook in de Brazilië-zaak komt de waarheid naar buiten. Als u de overlevering toestaat zie ik mijn zoontje Jason voor zo lange tijd niet opgroeien. Dat heb ik al bij mijn andere kinderen ook niet mogen meemaken. Edelachtbaar college, officier, mevrouw de voorzitter, ik zeg u dat ik totaal onschuldig ben. Ik weet niets van vliegtuigen, partijen van 500 Kg, boten naar Antwerpen en ik heb nooit met die hoofd-beschuldigde gesprekken gehad met Italië. Men moet ook niet vergeten dat wij Nederlandse onderdanen zijn, waar men toch wel voorzichtig mee om moet gaan, en niet zomaar zonder enkel bewijs uileveren aan Italïe, die zich nergens aan houden, alleen volzitten met leugens in deze zaak. Hier kan ik tot slot dit nog vragen, hier heb je nog rechten, in Italië niet meer. Ik dank u.


Op 17 September volgt om 12:30 de uitspraak in de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam.

Zal Nederland zijn eigen onderdanen uitleveren? Gaat men voorbij aan de onduidelijkheden in het overleveringsverzoek of zal Italië toch eerst met sterkere argumenten en bewijzen moeten komen? Je zou zeggen van wel. Maar waarom blijft het intussen zo angstvallig stil vanuit Den Haag? Is men daar soms te druk met formeren. Zijn deze verdachten slachtoffers van de maandenlange kabinetsformatie-onderhandelingen? Of streeft men tegenwoordig niet meer naar rechtvaardige rechtspraak? Levert Nederland onderdanen uit aan een land dat op één land in de Europese Unie na, nl Turkije met 2000 keer, het hoogste aantal schendingen van het EVRM kent, nl Italië met 1500 keer. Je houdt je hart vast als je naam valt in een land waar men het dus niet zo nauw neemt met het EVRM....

Bondtehond

12 opmerkingen :

 1. justitie speelt een vies spelletje. Dit lijkt wel op dat van orlando r. ook zomaar in buitenland gezet en veroordeeld op basis van niks. Hoop dat de heer remmers snel vrij komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarschijnlijk wordt Remmers gewoon uitgeleverd, kijk naar Wesam al D en die taxichauffeur uit Amsterdam die XTC leverde aan een Amerikaan in Nederland wat als export naar de VS werd gezien.
  In tegenstelling tot andere landen is NL niet zo moeilijk met het uitleveren van onderdanen, helaas.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is niet te geloven hoe er hier met Nederlandse burgers word omgegaan door justitie Nederland. Er word blind gehoor gegeven aan italie zelfs zo blind dat je haast zou denken dat ze er zelf beter van worden wat dan eigenlijk niet zo vreemd meer klinkt aangezien we hier in Nederland toch wel bekend zijn met de term onder de pet houden en pure zelfverrijking.
  En wie weet word er op het OM hier in Nederland echt iemand beter van aangezien ze er wel erg op gefixeerd zijn om de verdachten uit te leveren aan italie terwijl er simpelweg geen hard bewijs is en ze dat ook niet gaan vinden.
  Ik spreek hier voor 1 persoon die ook is opgepakt voor deze nachtmerrie en misschien wel sprookje voor een ander!!
  Wat ik hoop is dat de Nederlandse bevolking zich goed realiseert dat dit dus iedereen kan overkomen en op een verkeerd moment op de verkeerde plek al fataal kan zijn en de nederlandse overheid als een mak hondje je dus echt gewoon in de stront laat zakken (sorry voor de taal)
  Het is volgens mij al een done deal , hoe wil je anders verklaren dat er in de rechtszaak van 7 september is bepaald dat die partij van 690 kilo coke niet in verband gebracht kan worden met de verdachten en ze daar niet meer voor vervolgd worden en dat dat al in de panorama van die vorige week stond !! gek he .
  Het gaat hier waarschijnlijk om veel meer dan wij kunnen bedenken het is alleen de vraag of dit ooit wel boven tafel komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. dit is nou nederland!!!! sterkte

  BeantwoordenVerwijderen
 5. nee wij keken tegen justitie op maar het zijn meelopers ,inweze de echte mafialeden in iedergeval hun werkweize en moeten van ondeugd een drugsbarron maken want dan doen ze belangrijk werk,bovendien als je ziet wat daar mannen zit te berechten het zijn alleen maar vrouwen ja valse dan die door hun kerel zijn bedrogen dus geen gelukkig gezin dus dan niemand maar stuk maken dat geluk wat ik niet heb ik heb gehoord dat er een andere planeet in zicht is waar leven mogenlijk is daar moeten ze die dingen met een goede oprotpremie naar toe sturen(justitie dus)niet ik alleen is dat gelul en liegen om promotie in nederland zat maar bijna iedereen .heel veel nederlanders gaan naar duitsland en werken hier ja ik zei werken geld verdienen ja met werken wel in nederland ,hier in nederland geld ophalen en ergens anders opmaken zijn al meer rassen die dat deden en geef ze eens ongelijk de nederlanders doen dat nu zelf ook,beter voor de resecie hier maar goed ook .greg remmers een kut naam geven en dan zelf een beker proberen te winnen om dat ze niet kunnen koken die .........vrouwen van het parket je zou je hond er van aftrekken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. welke goed keuring vrijheid van meningsuiting dat was toch in nederland van toepassing of word dit alleen maar geroepen door die hopen ellende (leiders) in een veilig gezinnetje opgegroeid en op zoek naar sensatie anders liegen we wel een spannend verhaal in elkaar en wie daar slechter van word is niet belangrijk als zij maar goed verdienen en iedereen die dat niet kan had maar beter zijn best moeten doen met liegen op school stelletje zielige onderkruipers koop een dil....en maak het je zelf naar de zin.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. EEN BAK VOL MET HAAIEN. Het hele EAB moet op de schop. Men doet met het EAB maar wat, die onnozele rechters trappen echt overal in. " WIJ " (Rechters) kunnen geen controle uit oefenen. En hier wringt de schoen. Uitleveren ja, maar naar gedegen onderzoek, in de dossiers, door rechters. Er bestaat toch nog zo een uitdrukking bij gereede twijfel.........Mijn Rechters waren Rechters. Ook ik heb een EAB naar duitsland weten te voorkomen, door leugens vanuit duitsland. Dit nadat duitsland stukken moest zenden. Hieruit bleken de leugens, gelukkig voor mij. Zelfs het OM had zich schuldig gemaakt aan leugens. Het blijven ontkennen terwijl ze wel op de hoogte waren. Alles stond vast in gerechtelijke documenten. (dus geen leugens en bedrog). Rechters zijn geen rechters meer in vele gevallen. Marjonetten van het OM. Zij (Rechters) willen, ervan af zijn. " Ja wij kunnen niet anders het is de europesche regelgeving". Schandelijk zulke uitspraken van rechters. Gemaakte kosten 55.000 euro . Ja het OM is (zelfs) met handen gebonden aan verdragen maar dat voorkomt niet dat het hier om mensen gaat, die zich niet kunnen verdedigen. (vanwege het ontbreken van dossier stukken). Laat mij niet lachen het heet gewoon afschuiven. Weg uit de samenleving. Het gaat immers om mensen die men liever kwijt dan rijk is. Misschien jaren voorarrest. Jaren procederen. Er is niets menselijks meer in het OM. Het OM maakt met dit EAB systeem dat nu geldt vele levens kapot en ook het EAB systeem zoals het bedoeld is. Eens keert het ten gunste. Dan durven ze nog te zeggen de maatschappij verhard. Doe daar wat aan, dan ,en steek allemaal (OM en Rechters) de hand in eigen boezem. Onderzoeken is toch de basis van ons Nederlands rechtsysteem. Pas dit dan toe, het liefst in heel Europa. Het is weer follow the leader.(OM). De leaders moeten weer de rechters zijn. Alleen Rechters kunnen dit systeem veranderen door onpartijdig te zijn en het OM verplichten tot meer inzage. Zodat de WET die gemaakt is ook nageleefd word.( En niet met handen gebonden) Het vertrouwen gaat op deze manier uit de samenleving door het "gelieg en bedrieg" . De politiek staat zelfs aan de kant. De macht van het OM is te groot geworden. Geen probleem. Het OM zou een goede garage zijn er word veel gesleuteld. Alleen het zijn geen , onbezoedeld gedrag, monteurs meer. Zo voel ik het. Rechters moeten er alles aan doen om toezicht te houden IN de garage. Maar ja het OM betaald, ( onder het genot van) , misschien ,de koffie en lunch.(broodjes) van de heren Rechters. Dan is het spreekwoord hier toch van toepassing. -- Wiens brood men eet wiens woord men spreekt--. En ja ook ik werd verhoord als hoofdverdachte, ( informatie ingebracht door een informant van politie ), in een andere strafzaak terwijl ik in die periode van het stafbare feit vastzat, later bleken het andere daders, (inmiddels veroordeeld). --EAB's op deze wijze gepresenteerd snel afschaffen--. Het hele systeem is een schande EEN BAK VOL MET HAAIEN.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. NEDERLAND??? EEN LAND DIE ZICH EEN ALTIJD ALS DE BESTE VOORDOET. JULLIE RECHTSSYSTEEM KLOPT VAN GEEN ENKELE KANT.IK DIE ZELF NIET GESCHOOLD BEN KAN ZIEN DAT DIT NIET KLOPT. JULLIE HEBBEN VOOR ALLES BEWIJS NODIG EN WAAROM IN DEZE ZAAK DAN NIET? DIE PEDOFIELEN LATEN JULLIE TERUGKOMEN IN DE MAATSCHAPPIJ, WANT ZE VERDIENEN EEN TWEEDE KANS. IK HEB LIEVER DRUGSBARONNEN OM ME HEEN DAN PEDOFIELEN. ITALIE KOMT MET GEEN ENKEL DIRECT BEWIJS EN ER WORD DAN DOOR NEDERLAND (DIE HET OVERIGENS ZO GEWELDIG DOET VOLGENS JULLIE ZEGGEN)GEEN EENS BEHOORLIJK ONDERZOEK NAAR GEDAAN. JULLIE KOMEN ZOGENAAMD OP VOOR MENSENRECHTEN. JULLIE SCHIETEN IN DIT GEVAL TEKORT DAARAAN. IK BEN ZEEEEEEEEEEEEEERRRR TELEURGESTELD IN HET SYSTEEM. EN EVEN EEN VRAAGJE VOOR DE RECHTER VAN DEZE ZAAK. HOE ZAL JIJ JE VOELEN ALS JE DEZE MENSEN UITZEND EN JE DAN ERACHTER KOMT DAT ZE DAADWERKELIJK ONSCHULDIG ( WAT OVERDUIDELIJK IS) ZIJN? HOE KAN JE MET JEZELF LEVEN? STEL JE VOOR DAT DAT JOUW MOEDER, VADER, OF MAN WAS? JULLIE HEBBEN GEEN POOT OM OP TE STAAN. STUUR DIE ITALIANEN NAAR HUN MOER. HET ZIJN LEUGENS. DIE MENEER REMMERS ZAT IN DIE PERIODE OOK NOG VAST. NEDERLANDSE SYSTEEM JE MOET JE SCHAMEN. TELEURSTELLEND GEWOON. EN DAN MAAR TE DENKEN DAT ONZE KINDEREN ONDER ZO EEN SYSTEEM MOETEN OPGROEIEN. IK HOU ME HART VAST.EVEN OVER MEVROUW DE R. IS ER EINDELIJK IEMAND DIE IETS GOED DOET DAN WORD ZE DAARVOOR OOK NOG OP AFGEREKEND. JULLIE ZOUDEN EEN VOORBEELD AAN HAAR KUNNEN NEMEN STELLETJE LOSERS. ZELFS EEN IDIOOT KAN INZIEN DAT DEZE ZAAK STINKT VAN ALLE KANTEN. EN ALS SLOT MEVROUW DE RECHTER HET LEVEN IS KARMA, ONTHOUD DAT GOED.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Italie heeft een informant nodig en Greg Remmers is daar de juiste persoon voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. dit rechtzaak is een groote onzin opa hou het vol alles komt goed je maatje okki

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik Marcel woon nu in Utrecht. de hr Remmers heb ik nooit ontmoet,maar zijn oudste zoon wel (gemeenschappelijke vriend) Ik moet zeggen! We spraken nooit over wat voor werk we deden. Wel kan ik zeggen dat A Remmers iemand was (is) waar ik me by op me gemak voelde omdat hy met mensen omgaat waar nog menig keurig burger (zo doen we ons toch voor??) nog een puntje aan kunnen zuigen. Als waar is wat er geschreven wordt. Heb ik er nooit iets van gemerkt. De sociale betrokkenheid en oprecht intressse in de medemens had mijn respect. Laat die jongens met rust. Wat ze ook doen? Als je naam Remmers is !! ben je al de l.l (klos) m.v.S uit Utrecht

  BeantwoordenVerwijderen
 12. nu is greg veroordeeld voor 3jaar en 7 maanden dat is dus zijn voorarrest waar ze goedkoop van af willen komen ,bovendien dat rekensommetje 300kg voor 7000 dollar heeft de officier uitgerekend komt neer op 230 dollar per kilo en twee regels verder staat dat een kilo 3315 dollar zou kosten is zijn telraampje stuk of is deze man met vriendje aan dit baantje gekomen ,niet door zijn iq want rekenen is niet zijn sterkste punt en logis nadenken ook niet eigenlijk is €6,00 al te veel per uur wat een zootje daar

  BeantwoordenVerwijderen

Aangepast zoeken